Konjugation zu «viāre, viō,-,-»

Konjugation zu «viāre, viō,-,-»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
vi‑o
vi‑e‑m
via‑ba‑m
via‑re‑m
via‑b‑o
2. Pers. Sg.
via‑s
vi‑e‑s
via‑ba‑s
via‑re‑s
via‑bi‑s
3. Pers. Sg.
via‑t
vi‑e‑t
via‑ba‑t
via‑re‑t
via‑bi‑t
1. Pers. Pl.
via‑mus
vi‑e‑mus
via‑ba‑mus
via‑re‑mus
via‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
via‑tis
vi‑e‑tis
via‑ba‑tis
via‑re‑tis
via‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
via‑nt
vi‑e‑nt
via‑ba‑nt
via‑re‑nt
via‑bu‑nt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
vians viantis
Part. Fut. Akt.
Part. Perf. Pass.
Gerundium
via‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
via‑ndum

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
via
via‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
viare
Infinitiv Perf.
Infinitiv Fut.

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
vians
vians
vians
Gen. Sg.
viant‑is
viant‑is
viant‑is
Dat. Sg.
viant‑i
viant‑i
viant‑i
Akk. Sg.
viant‑em
viant‑em
vians
Abl. Sg.
viant‑e
viant‑e
viant‑e
Nom. Pl.
viant‑es
viant‑es
viant‑ia
Gen. Pl.
viant‑ium, viantum
viant‑ium
viant‑ium
Dat. Pl.
viant‑ibus
viant‑ibus
viant‑ibus
Akk. Pl.
viant‑es, viant‑is
viant‑es, viant‑is
viant‑ia
Abl. Pl.
viant‑ibus
viant‑ibus
viant‑ibus

Gerundium

Gen.
via‑ndi
Dat.
via‑ndo
Akk.
via‑ndum
Abl.
via‑ndo