Konjugation zu «dēpōnere, dēpōnō, dēposuī, dēpositum»

Konjugation zu «dēpōnere, dēpōnō, dēposuī, dēpositum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
depon‑o
depon‑a‑m
depon‑eba‑m
depone‑re‑m
depon‑a‑m
2. Pers. Sg.
depon‑i‑s
depon‑a‑s
depon‑eba‑s
depone‑re‑s
depon‑e‑s
3. Pers. Sg.
depon‑i‑t
depon‑a‑t
depon‑eba‑t
depone‑re‑t
depon‑e‑t
1. Pers. Pl.
depon‑i‑mus
depon‑a‑mus
depon‑eba‑mus
depone‑re‑mus
depon‑e‑mus
2. Pers. Pl.
depon‑i‑tis
depon‑a‑tis
depon‑eba‑tis
depone‑re‑tis
depon‑e‑tis
3. Pers. Pl.
depon‑u‑nt
depon‑a‑nt
depon‑eba‑nt
depone‑re‑nt
depon‑e‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
depon‑or
depon‑a‑r
depon‑eba‑r
depone‑re‑r
depon‑a‑r
2. Pers. Sg.
depon‑e‑ris
depon‑a‑ris, depon‑a‑re
depon‑eba‑ris, depon‑eba‑re
depone‑re‑ris, depone‑re‑re
depon‑e‑ris, depon‑e‑re
3. Pers. Sg.
depon‑i‑tur
depon‑a‑tur
depon‑eba‑tur
depone‑re‑tur
depon‑e‑tur
1. Pers. Pl.
depon‑i‑mur
depon‑a‑mur
depon‑eba‑mur
depone‑re‑mur
depon‑e‑mur
2. Pers. Pl.
depon‑i‑mini
depon‑a‑mini
depon‑eba‑mini
depone‑re‑mini
depon‑e‑mini
3. Pers. Pl.
depon‑u‑ntur
depon‑a‑ntur
depon‑eba‑ntur
depone‑re‑ntur
depon‑e‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
deposu‑i, deposivi
deposu‑eri‑m
deposu‑era‑m
deposu‑isse‑m
deposu‑ero
2. Pers. Sg.
deposu‑isti
deposu‑eri‑s
deposu‑era‑s
deposu‑isse‑s
deposu‑eris
3. Pers. Sg.
deposu‑it, deposivit
deposu‑eri‑t
deposu‑era‑t
deposu‑isse‑t
deposu‑erit
1. Pers. Pl.
deposu‑imus, deposivimus
deposu‑eri‑mus
deposu‑era‑mus
deposu‑isse‑mus
deposu‑erimus
2. Pers. Pl.
deposu‑istis
deposu‑eri‑tis
deposu‑era‑tis
deposu‑isse‑tis
deposu‑eritis
3. Pers. Pl.
deposu‑erunt, deposu‑ere
deposu‑eri‑nt
deposu‑era‑nt
deposu‑isse‑nt
deposu‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
deposit‑us sum
deposit‑us sim
deposit‑us eram
deposit‑us essem
deposit‑us ero
2. Pers. Sg.
deposit‑us es
deposit‑us sis
deposit‑us eras
deposit‑us esses
deposit‑us eris
3. Pers. Sg.
deposit‑us est
deposit‑us sit
deposit‑us erat
deposit‑us esset
deposit‑us erit
1. Pers. Pl.
deposit‑i sumus
deposit‑i simus
deposit‑i eramus
deposit‑i essemus
deposit‑i erimus
2. Pers. Pl.
deposit‑i estis
deposit‑i sitis
deposit‑i eratis
deposit‑i essetis
deposit‑i eritis
3. Pers. Pl.
deposit‑i sunt
deposit‑i sint
deposit‑i erant
deposit‑i essent
deposit‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
deponens deponentis
Part. Fut. Akt.
depositurus a um
Part. Perf. Pass.
depositus a um
Gerundium
depone‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
deponendus a um, deponundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
depone
depon‑i‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
deponere
depon‑i, depon‑ier
Infinitiv Perf.
deposu‑isse
deposit‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
depositur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
deposit‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
deponens
deponens
deponens
Gen. Sg.
deponent‑is
deponent‑is
deponent‑is
Dat. Sg.
deponent‑i
deponent‑i
deponent‑i
Akk. Sg.
deponent‑em
deponent‑em
deponens
Abl. Sg.
deponent‑e
deponent‑e
deponent‑e
Nom. Pl.
deponent‑es
deponent‑es
deponent‑ia
Gen. Pl.
deponent‑ium
deponent‑ium
deponent‑ium
Dat. Pl.
deponent‑ibus
deponent‑ibus
deponent‑ibus
Akk. Pl.
deponent‑es, deponent‑is
deponent‑es, deponent‑is
deponent‑ia
Abl. Pl.
deponent‑ibus
deponent‑ibus
deponent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
deposit‑us
deposit‑a
deposit‑um
Gen. Sg.
deposit‑i
deposit‑ae
deposit‑i
Dat. Sg.
deposit‑o
deposit‑ae
deposit‑o
Akk. Sg.
deposit‑um
deposit‑am
deposit‑um
Abl. Sg.
deposit‑o
deposit‑a
deposit‑o
Nom. Pl.
deposit‑i
deposit‑ae
deposit‑a
Gen. Pl.
deposit‑orum
deposit‑arum
deposit‑orum
Dat. Pl.
deposit‑is
deposit‑is
deposit‑is
Akk. Pl.
deposit‑os
deposit‑as
deposit‑a
Abl. Pl.
deposit‑is
deposit‑is
deposit‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
depositur‑us
depositur‑a
depositur‑um
Gen. Sg.
depositur‑i
depositur‑ae
depositur‑i
Dat. Sg.
depositur‑o
depositur‑ae
depositur‑o
Akk. Sg.
depositur‑um
depositur‑am
depositur‑um
Abl. Sg.
depositur‑o
depositur‑a
depositur‑o
Nom. Pl.
depositur‑i
depositur‑ae
depositur‑a
Gen. Pl.
depositur‑orum
depositur‑arum
depositur‑orum
Dat. Pl.
depositur‑is
depositur‑is
depositur‑is
Akk. Pl.
depositur‑os
depositur‑as
depositur‑a
Abl. Pl.
depositur‑is
depositur‑is
depositur‑is

Gerundium

Gen.
depone‑ndi
Dat.
depone‑ndo
Akk.
depone‑ndum
Abl.
depone‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
deponend‑us, deponund‑us
deponend‑a, deponund‑a
deponend‑um, deponund‑um
Gen. Sg.
deponend‑i, deponund‑i
deponend‑ae, deponund‑ae
deponend‑i, deponund‑i
Dat. Sg.
deponend‑o, deponund‑o
deponend‑ae, deponund‑ae
deponend‑o, deponund‑o
Akk. Sg.
deponend‑um, deponund‑um
deponend‑am, deponund‑am
deponend‑um, deponund‑um
Abl. Sg.
deponend‑o, deponund‑o
deponend‑a, deponund‑a
deponend‑o, deponund‑o
Nom. Pl.
deponend‑i, deponund‑i
deponend‑ae, deponund‑ae
deponend‑a, deponund‑a
Gen. Pl.
deponend‑orum, deponund‑orum
deponend‑arum, deponund‑arum
deponend‑orum, deponund‑orum
Dat. Pl.
deponend‑is, deponund‑is
deponend‑is, deponund‑is
deponend‑is, deponund‑is
Akk. Pl.
deponend‑os, deponund‑os
deponend‑as, deponund‑as
deponend‑a, deponund‑a
Abl. Pl.
deponend‑is, deponund‑is
deponend‑is, deponund‑is
deponend‑is, deponund‑is