Konjugation zu «tentāre, tentō, tentāvī, tentātum»

Konjugation zu «tentāre, tentō, tentāvī, tentātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
tent‑o
tent‑e‑m
tenta‑ba‑m
tenta‑re‑m
tenta‑b‑o
2. Pers. Sg.
tenta‑s
tent‑e‑s
tenta‑ba‑s
tenta‑re‑s
tenta‑bi‑s
3. Pers. Sg.
tenta‑t
tent‑e‑t
tenta‑ba‑t
tenta‑re‑t
tenta‑bi‑t
1. Pers. Pl.
tenta‑mus
tent‑e‑mus
tenta‑ba‑mus
tenta‑re‑mus
tenta‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
tenta‑tis
tent‑e‑tis
tenta‑ba‑tis
tenta‑re‑tis
tenta‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
tenta‑nt
tent‑e‑nt
tenta‑ba‑nt
tenta‑re‑nt
tenta‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
tent‑or
tent‑e‑r
tenta‑ba‑r
tenta‑re‑r
tenta‑b‑or
2. Pers. Sg.
tenta‑ris
tent‑e‑ris, tent‑e‑re
tenta‑ba‑ris, tenta‑ba‑re
tenta‑re‑ris, tenta‑re‑re
tenta‑be‑ris, tenta‑be‑re
3. Pers. Sg.
tenta‑tur
tent‑e‑tur
tenta‑ba‑tur
tenta‑re‑tur
tenta‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
tenta‑mur
tent‑e‑mur
tenta‑ba‑mur
tenta‑re‑mur
tenta‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
tenta‑mini
tent‑e‑mini
tenta‑ba‑mini
tenta‑re‑mini
tenta‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
tenta‑ntur
tent‑e‑ntur
tenta‑ba‑ntur
tenta‑re‑ntur
tenta‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
tentav‑i
tentav‑eri‑m
tentav‑era‑m
tentav‑isse‑m
tentav‑ero
2. Pers. Sg.
tentav‑isti
tentav‑eri‑s
tentav‑era‑s
tentav‑isse‑s
tentav‑eris
3. Pers. Sg.
tentav‑it
tentav‑eri‑t
tentav‑era‑t
tentav‑isse‑t
tentav‑erit
1. Pers. Pl.
tentav‑imus
tentav‑eri‑mus
tentav‑era‑mus
tentav‑isse‑mus
tentav‑erimus
2. Pers. Pl.
tentav‑istis
tentav‑eri‑tis
tentav‑era‑tis
tentav‑isse‑tis
tentav‑eritis
3. Pers. Pl.
tentav‑erunt, tentav‑ere
tentav‑eri‑nt
tentav‑era‑nt
tentav‑isse‑nt
tentav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
tentat‑us sum
tentat‑us sim
tentat‑us eram
tentat‑us essem
tentat‑us ero
2. Pers. Sg.
tentat‑us es
tentat‑us sis
tentat‑us eras
tentat‑us esses
tentat‑us eris
3. Pers. Sg.
tentat‑us est
tentat‑us sit
tentat‑us erat
tentat‑us esset
tentat‑us erit
1. Pers. Pl.
tentat‑i sumus
tentat‑i simus
tentat‑i eramus
tentat‑i essemus
tentat‑i erimus
2. Pers. Pl.
tentat‑i estis
tentat‑i sitis
tentat‑i eratis
tentat‑i essetis
tentat‑i eritis
3. Pers. Pl.
tentat‑i sunt
tentat‑i sint
tentat‑i erant
tentat‑i essent
tentat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
tentans tentantis
Part. Fut. Akt.
tentaturus a um
Part. Perf. Pass.
tentatus a um
Gerundium
tenta‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
tentandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
tenta
tenta‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
tentare
tenta‑ri, tenta‑rier
Infinitiv Perf.
tentav‑isse
tentat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
tentatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
tentat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
tentans
tentans
tentans
Gen. Sg.
tentant‑is
tentant‑is
tentant‑is
Dat. Sg.
tentant‑i
tentant‑i
tentant‑i
Akk. Sg.
tentant‑em
tentant‑em
tentans
Abl. Sg.
tentant‑e
tentant‑e
tentant‑e
Nom. Pl.
tentant‑es
tentant‑es
tentant‑ia
Gen. Pl.
tentant‑ium
tentant‑ium
tentant‑ium
Dat. Pl.
tentant‑ibus
tentant‑ibus
tentant‑ibus
Akk. Pl.
tentant‑es, tentant‑is
tentant‑es, tentant‑is
tentant‑ia
Abl. Pl.
tentant‑ibus
tentant‑ibus
tentant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
tentat‑us
tentat‑a
tentat‑um
Gen. Sg.
tentat‑i
tentat‑ae
tentat‑i
Dat. Sg.
tentat‑o
tentat‑ae
tentat‑o
Akk. Sg.
tentat‑um
tentat‑am
tentat‑um
Abl. Sg.
tentat‑o
tentat‑a
tentat‑o
Nom. Pl.
tentat‑i
tentat‑ae
tentat‑a
Gen. Pl.
tentat‑orum
tentat‑arum
tentat‑orum
Dat. Pl.
tentat‑is
tentat‑is
tentat‑is
Akk. Pl.
tentat‑os
tentat‑as
tentat‑a
Abl. Pl.
tentat‑is
tentat‑is
tentat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
tentatur‑us
tentatur‑a
tentatur‑um
Gen. Sg.
tentatur‑i
tentatur‑ae
tentatur‑i
Dat. Sg.
tentatur‑o
tentatur‑ae
tentatur‑o
Akk. Sg.
tentatur‑um
tentatur‑am
tentatur‑um
Abl. Sg.
tentatur‑o
tentatur‑a
tentatur‑o
Nom. Pl.
tentatur‑i
tentatur‑ae
tentatur‑a
Gen. Pl.
tentatur‑orum
tentatur‑arum
tentatur‑orum
Dat. Pl.
tentatur‑is
tentatur‑is
tentatur‑is
Akk. Pl.
tentatur‑os
tentatur‑as
tentatur‑a
Abl. Pl.
tentatur‑is
tentatur‑is
tentatur‑is

Gerundium

Gen.
tenta‑ndi
Dat.
tenta‑ndo
Akk.
tenta‑ndum
Abl.
tenta‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
tentand‑us
tentand‑a
tentand‑um
Gen. Sg.
tentand‑i
tentand‑ae
tentand‑i
Dat. Sg.
tentand‑o
tentand‑ae
tentand‑o
Akk. Sg.
tentand‑um
tentand‑am
tentand‑um
Abl. Sg.
tentand‑o
tentand‑a
tentand‑o
Nom. Pl.
tentand‑i
tentand‑ae
tentand‑a
Gen. Pl.
tentand‑orum
tentand‑arum
tentand‑orum
Dat. Pl.
tentand‑is
tentand‑is
tentand‑is
Akk. Pl.
tentand‑os
tentand‑as
tentand‑a
Abl. Pl.
tentand‑is
tentand‑is
tentand‑is