Konjugation zu «ēvītāre, ēvītō, ēvītāvī,-»

Konjugation zu «ēvītāre, ēvītō, ēvītāvī,-»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
evit‑o
evit‑e‑m
evita‑ba‑m
evita‑re‑m
evita‑b‑o
2. Pers. Sg.
evita‑s
evit‑e‑s
evita‑ba‑s
evita‑re‑s
evita‑bi‑s
3. Pers. Sg.
evita‑t
evit‑e‑t
evita‑ba‑t
evita‑re‑t
evita‑bi‑t
1. Pers. Pl.
evita‑mus
evit‑e‑mus
evita‑ba‑mus
evita‑re‑mus
evita‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
evita‑tis
evit‑e‑tis
evita‑ba‑tis
evita‑re‑tis
evita‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
evita‑nt
evit‑e‑nt
evita‑ba‑nt
evita‑re‑nt
evita‑bu‑nt

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
evitav‑i
evitav‑eri‑m
evitav‑era‑m
evitav‑isse‑m
evitav‑ero
2. Pers. Sg.
evitav‑isti
evitav‑eri‑s
evitav‑era‑s
evitav‑isse‑s
evitav‑eris
3. Pers. Sg.
evitav‑it
evitav‑eri‑t
evitav‑era‑t
evitav‑isse‑t
evitav‑erit
1. Pers. Pl.
evitav‑imus
evitav‑eri‑mus
evitav‑era‑mus
evitav‑isse‑mus
evitav‑erimus
2. Pers. Pl.
evitav‑istis
evitav‑eri‑tis
evitav‑era‑tis
evitav‑isse‑tis
evitav‑eritis
3. Pers. Pl.
evitav‑erunt, evitav‑ere
evitav‑eri‑nt
evitav‑era‑nt
evitav‑isse‑nt
evitav‑erint

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
evitans evitantis
Part. Fut. Akt.
Part. Perf. Pass.
Gerundium
evita‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
evitandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
evita
evita‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
evitare
evita‑ri, evita‑rier
Infinitiv Perf.
evitav‑isse
Infinitiv Fut.

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
evitans
evitans
evitans
Gen. Sg.
evitant‑is
evitant‑is
evitant‑is
Dat. Sg.
evitant‑i
evitant‑i
evitant‑i
Akk. Sg.
evitant‑em
evitant‑em
evitans
Abl. Sg.
evitant‑e
evitant‑e
evitant‑e
Nom. Pl.
evitant‑es
evitant‑es
evitant‑ia
Gen. Pl.
evitant‑ium
evitant‑ium
evitant‑ium
Dat. Pl.
evitant‑ibus
evitant‑ibus
evitant‑ibus
Akk. Pl.
evitant‑es, evitant‑is
evitant‑es, evitant‑is
evitant‑ia
Abl. Pl.
evitant‑ibus
evitant‑ibus
evitant‑ibus

Gerundium

Gen.
evita‑ndi
Dat.
evita‑ndo
Akk.
evita‑ndum
Abl.
evita‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
evitand‑us
evitand‑a
evitand‑um
Gen. Sg.
evitand‑i
evitand‑ae
evitand‑i
Dat. Sg.
evitand‑o
evitand‑ae
evitand‑o
Akk. Sg.
evitand‑um
evitand‑am
evitand‑um
Abl. Sg.
evitand‑o
evitand‑a
evitand‑o
Nom. Pl.
evitand‑i
evitand‑ae
evitand‑a
Gen. Pl.
evitand‑orum
evitand‑arum
evitand‑orum
Dat. Pl.
evitand‑is
evitand‑is
evitand‑is
Akk. Pl.
evitand‑os
evitand‑as
evitand‑a
Abl. Pl.
evitand‑is
evitand‑is
evitand‑is