Konjugation zu «percīre, perciō, percīvī, percitum»

Konjugation zu «percīre, perciō, percīvī, percitum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
perci‑o
perci‑a‑m
perci‑eba‑m
perci‑re‑m
perci‑a‑m
2. Pers. Sg.
perci‑s
perci‑a‑s
perci‑eba‑s
perci‑re‑s
perci‑e‑s
3. Pers. Sg.
perci‑t
perci‑a‑t
perci‑eba‑t
perci‑re‑t
perci‑e‑t
1. Pers. Pl.
perci‑mus
perci‑a‑mus
perci‑eba‑mus
perci‑re‑mus
perci‑e‑mus
2. Pers. Pl.
perci‑tis
perci‑a‑tis
perci‑eba‑tis
perci‑re‑tis
perci‑e‑tis
3. Pers. Pl.
perci‑u‑nt
perci‑a‑nt
perci‑eba‑nt
perci‑re‑nt
perci‑e‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
perci‑or
perci‑a‑r
perci‑eba‑r
perci‑re‑r
perci‑a‑r
2. Pers. Sg.
perci‑ris
perci‑a‑ris, perci‑a‑re
perci‑eba‑ris, perci‑eba‑re
perci‑re‑ris, perci‑re‑re
perci‑e‑ris, perci‑e‑re
3. Pers. Sg.
perci‑tur
perci‑a‑tur
perci‑eba‑tur
perci‑re‑tur
perci‑e‑tur
1. Pers. Pl.
perci‑mur
perci‑a‑mur
perci‑eba‑mur
perci‑re‑mur
perci‑e‑mur
2. Pers. Pl.
perci‑mini
perci‑a‑mini
perci‑eba‑mini
perci‑re‑mini
perci‑e‑mini
3. Pers. Pl.
perci‑u‑ntur
perci‑a‑ntur
perci‑eba‑ntur
perci‑re‑ntur
perci‑e‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
perciv‑i
perciv‑eri‑m
perciv‑era‑m
perciv‑isse‑m
perciv‑ero
2. Pers. Sg.
perciv‑isti
perciv‑eri‑s
perciv‑era‑s
perciv‑isse‑s
perciv‑eris
3. Pers. Sg.
perciv‑it
perciv‑eri‑t
perciv‑era‑t
perciv‑isse‑t
perciv‑erit
1. Pers. Pl.
perciv‑imus
perciv‑eri‑mus
perciv‑era‑mus
perciv‑isse‑mus
perciv‑erimus
2. Pers. Pl.
perciv‑istis
perciv‑eri‑tis
perciv‑era‑tis
perciv‑isse‑tis
perciv‑eritis
3. Pers. Pl.
perciv‑erunt, perciv‑ere
perciv‑eri‑nt
perciv‑era‑nt
perciv‑isse‑nt
perciv‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
percit‑us sum
percit‑us sim
percit‑us eram
percit‑us essem
percit‑us ero
2. Pers. Sg.
percit‑us es
percit‑us sis
percit‑us eras
percit‑us esses
percit‑us eris
3. Pers. Sg.
percit‑us est
percit‑us sit
percit‑us erat
percit‑us esset
percit‑us erit
1. Pers. Pl.
percit‑i sumus
percit‑i simus
percit‑i eramus
percit‑i essemus
percit‑i erimus
2. Pers. Pl.
percit‑i estis
percit‑i sitis
percit‑i eratis
percit‑i essetis
percit‑i eritis
3. Pers. Pl.
percit‑i sunt
percit‑i sint
percit‑i erant
percit‑i essent
percit‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
perciens percientis
Part. Fut. Akt.
perciturus a um
Part. Perf. Pass.
percitus a um
Gerundium
perci‑e‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
perciendus a um, perciundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
perci
perci‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
percire
perci‑ri, perci‑rier
Infinitiv Perf.
perciv‑isse
percit‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
percitur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
percit‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
perci‑ens
perci‑ens
perci‑ens
Gen. Sg.
perci‑ent‑is
perci‑ent‑is
perci‑ent‑is
Dat. Sg.
perci‑ent‑i
perci‑ent‑i
perci‑ent‑i
Akk. Sg.
perci‑ent‑em
perci‑ent‑em
perci‑ens
Abl. Sg.
perci‑ent‑e
perci‑ent‑e
perci‑ent‑e
Nom. Pl.
perci‑ent‑es
perci‑ent‑es
perci‑ent‑ia
Gen. Pl.
perci‑ent‑ium
perci‑ent‑ium
perci‑ent‑ium
Dat. Pl.
perci‑ent‑ibus
perci‑ent‑ibus
perci‑ent‑ibus
Akk. Pl.
perci‑ent‑es, perci‑ent‑is
perci‑ent‑es, perci‑ent‑is
perci‑ent‑ia
Abl. Pl.
perci‑ent‑ibus
perci‑ent‑ibus
perci‑ent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
percit‑us
percit‑a
percit‑um
Gen. Sg.
percit‑i
percit‑ae
percit‑i
Dat. Sg.
percit‑o
percit‑ae
percit‑o
Akk. Sg.
percit‑um
percit‑am
percit‑um
Abl. Sg.
percit‑o
percit‑a
percit‑o
Nom. Pl.
percit‑i
percit‑ae
percit‑a
Gen. Pl.
percit‑orum
percit‑arum
percit‑orum
Dat. Pl.
percit‑is
percit‑is
percit‑is
Akk. Pl.
percit‑os
percit‑as
percit‑a
Abl. Pl.
percit‑is
percit‑is
percit‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
percitur‑us
percitur‑a
percitur‑um
Gen. Sg.
percitur‑i
percitur‑ae
percitur‑i
Dat. Sg.
percitur‑o
percitur‑ae
percitur‑o
Akk. Sg.
percitur‑um
percitur‑am
percitur‑um
Abl. Sg.
percitur‑o
percitur‑a
percitur‑o
Nom. Pl.
percitur‑i
percitur‑ae
percitur‑a
Gen. Pl.
percitur‑orum
percitur‑arum
percitur‑orum
Dat. Pl.
percitur‑is
percitur‑is
percitur‑is
Akk. Pl.
percitur‑os
percitur‑as
percitur‑a
Abl. Pl.
percitur‑is
percitur‑is
percitur‑is

Gerundium

Gen.
perci‑e‑ndi
Dat.
perci‑e‑ndo
Akk.
perci‑e‑ndum
Abl.
perci‑e‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
perci‑end‑us, perciund‑us
perci‑end‑a, perciund‑a
perci‑end‑um, perciund‑um
Gen. Sg.
perci‑end‑i, perciund‑i
perci‑end‑ae, perciund‑ae
perci‑end‑i, perciund‑i
Dat. Sg.
perci‑end‑o, perciund‑o
perci‑end‑ae, perciund‑ae
perci‑end‑o, perciund‑o
Akk. Sg.
perci‑end‑um, perciund‑um
perci‑end‑am, perciund‑am
perci‑end‑um, perciund‑um
Abl. Sg.
perci‑end‑o, perciund‑o
perci‑end‑a, perciund‑a
perci‑end‑o, perciund‑o
Nom. Pl.
perci‑end‑i, perciund‑i
perci‑end‑ae, perciund‑ae
perci‑end‑a, perciund‑a
Gen. Pl.
perci‑end‑orum, perciund‑orum
perci‑end‑arum, perciund‑arum
perci‑end‑orum, perciund‑orum
Dat. Pl.
perci‑end‑is, perciund‑is
perci‑end‑is, perciund‑is
perci‑end‑is, perciund‑is
Akk. Pl.
perci‑end‑os, perciund‑os
perci‑end‑as, perciund‑as
perci‑end‑a, perciund‑a
Abl. Pl.
perci‑end‑is, perciund‑is
perci‑end‑is, perciund‑is
perci‑end‑is, perciund‑is