Konjugation zu «ūsurpāre, ūsurpō, ūsurpāvī, ūsurpātum»

Konjugation zu «ūsurpāre, ūsurpō, ūsurpāvī, ūsurpātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
usurp‑o
usurp‑e‑m
usurpa‑ba‑m
usurpa‑re‑m
usurpa‑b‑o
2. Pers. Sg.
usurpa‑s
usurp‑e‑s
usurpa‑ba‑s
usurpa‑re‑s
usurpa‑bi‑s
3. Pers. Sg.
usurpa‑t
usurp‑e‑t
usurpa‑ba‑t
usurpa‑re‑t
usurpa‑bi‑t
1. Pers. Pl.
usurpa‑mus
usurp‑e‑mus
usurpa‑ba‑mus
usurpa‑re‑mus
usurpa‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
usurpa‑tis
usurp‑e‑tis
usurpa‑ba‑tis
usurpa‑re‑tis
usurpa‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
usurpa‑nt
usurp‑e‑nt
usurpa‑ba‑nt
usurpa‑re‑nt
usurpa‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
usurp‑or
usurp‑e‑r
usurpa‑ba‑r
usurpa‑re‑r
usurpa‑b‑or
2. Pers. Sg.
usurpa‑ris
usurp‑e‑ris, usurp‑e‑re
usurpa‑ba‑ris, usurpa‑ba‑re
usurpa‑re‑ris, usurpa‑re‑re
usurpa‑be‑ris, usurpa‑be‑re
3. Pers. Sg.
usurpa‑tur
usurp‑e‑tur
usurpa‑ba‑tur
usurpa‑re‑tur
usurpa‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
usurpa‑mur
usurp‑e‑mur
usurpa‑ba‑mur
usurpa‑re‑mur
usurpa‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
usurpa‑mini
usurp‑e‑mini
usurpa‑ba‑mini
usurpa‑re‑mini
usurpa‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
usurpa‑ntur
usurp‑e‑ntur
usurpa‑ba‑ntur
usurpa‑re‑ntur
usurpa‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
usurpav‑i
usurpav‑eri‑m
usurpav‑era‑m
usurpav‑isse‑m
usurpav‑ero
2. Pers. Sg.
usurpav‑isti
usurpav‑eri‑s
usurpav‑era‑s
usurpav‑isse‑s
usurpav‑eris
3. Pers. Sg.
usurpav‑it
usurpav‑eri‑t
usurpav‑era‑t
usurpav‑isse‑t
usurpav‑erit
1. Pers. Pl.
usurpav‑imus
usurpav‑eri‑mus
usurpav‑era‑mus
usurpav‑isse‑mus
usurpav‑erimus
2. Pers. Pl.
usurpav‑istis
usurpav‑eri‑tis
usurpav‑era‑tis
usurpav‑isse‑tis
usurpav‑eritis
3. Pers. Pl.
usurpav‑erunt, usurpav‑ere
usurpav‑eri‑nt
usurpav‑era‑nt
usurpav‑isse‑nt
usurpav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
usurpat‑us sum
usurpat‑us sim
usurpat‑us eram
usurpat‑us essem
usurpat‑us ero
2. Pers. Sg.
usurpat‑us es
usurpat‑us sis
usurpat‑us eras
usurpat‑us esses
usurpat‑us eris
3. Pers. Sg.
usurpat‑us est
usurpat‑us sit
usurpat‑us erat
usurpat‑us esset
usurpat‑us erit
1. Pers. Pl.
usurpat‑i sumus
usurpat‑i simus
usurpat‑i eramus
usurpat‑i essemus
usurpat‑i erimus
2. Pers. Pl.
usurpat‑i estis
usurpat‑i sitis
usurpat‑i eratis
usurpat‑i essetis
usurpat‑i eritis
3. Pers. Pl.
usurpat‑i sunt
usurpat‑i sint
usurpat‑i erant
usurpat‑i essent
usurpat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
usurpans usurpantis
Part. Fut. Akt.
usurpaturus a um
Part. Perf. Pass.
usurpatus a um
Gerundium
usurpa‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
usurpandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
usurpa
usurpa‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
usurpare
usurpa‑ri, usurpa‑rier
Infinitiv Perf.
usurpav‑isse
usurpat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
usurpatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
usurpat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
usurpans
usurpans
usurpans
Gen. Sg.
usurpant‑is
usurpant‑is
usurpant‑is
Dat. Sg.
usurpant‑i
usurpant‑i
usurpant‑i
Akk. Sg.
usurpant‑em
usurpant‑em
usurpans
Abl. Sg.
usurpant‑e
usurpant‑e
usurpant‑e
Nom. Pl.
usurpant‑es
usurpant‑es
usurpant‑ia
Gen. Pl.
usurpant‑ium
usurpant‑ium
usurpant‑ium
Dat. Pl.
usurpant‑ibus
usurpant‑ibus
usurpant‑ibus
Akk. Pl.
usurpant‑es, usurpant‑is
usurpant‑es, usurpant‑is
usurpant‑ia
Abl. Pl.
usurpant‑ibus
usurpant‑ibus
usurpant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
usurpat‑us
usurpat‑a
usurpat‑um
Gen. Sg.
usurpat‑i
usurpat‑ae
usurpat‑i
Dat. Sg.
usurpat‑o
usurpat‑ae
usurpat‑o
Akk. Sg.
usurpat‑um
usurpat‑am
usurpat‑um
Abl. Sg.
usurpat‑o
usurpat‑a
usurpat‑o
Nom. Pl.
usurpat‑i
usurpat‑ae
usurpat‑a
Gen. Pl.
usurpat‑orum
usurpat‑arum
usurpat‑orum
Dat. Pl.
usurpat‑is
usurpat‑is
usurpat‑is
Akk. Pl.
usurpat‑os
usurpat‑as
usurpat‑a
Abl. Pl.
usurpat‑is
usurpat‑is
usurpat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
usurpatur‑us
usurpatur‑a
usurpatur‑um
Gen. Sg.
usurpatur‑i
usurpatur‑ae
usurpatur‑i
Dat. Sg.
usurpatur‑o
usurpatur‑ae
usurpatur‑o
Akk. Sg.
usurpatur‑um
usurpatur‑am
usurpatur‑um
Abl. Sg.
usurpatur‑o
usurpatur‑a
usurpatur‑o
Nom. Pl.
usurpatur‑i
usurpatur‑ae
usurpatur‑a
Gen. Pl.
usurpatur‑orum
usurpatur‑arum
usurpatur‑orum
Dat. Pl.
usurpatur‑is
usurpatur‑is
usurpatur‑is
Akk. Pl.
usurpatur‑os
usurpatur‑as
usurpatur‑a
Abl. Pl.
usurpatur‑is
usurpatur‑is
usurpatur‑is

Gerundium

Gen.
usurpa‑ndi
Dat.
usurpa‑ndo
Akk.
usurpa‑ndum
Abl.
usurpa‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
usurpand‑us
usurpand‑a
usurpand‑um
Gen. Sg.
usurpand‑i
usurpand‑ae
usurpand‑i
Dat. Sg.
usurpand‑o
usurpand‑ae
usurpand‑o
Akk. Sg.
usurpand‑um
usurpand‑am
usurpand‑um
Abl. Sg.
usurpand‑o
usurpand‑a
usurpand‑o
Nom. Pl.
usurpand‑i
usurpand‑ae
usurpand‑a
Gen. Pl.
usurpand‑orum
usurpand‑arum
usurpand‑orum
Dat. Pl.
usurpand‑is
usurpand‑is
usurpand‑is
Akk. Pl.
usurpand‑os
usurpand‑as
usurpand‑a
Abl. Pl.
usurpand‑is
usurpand‑is
usurpand‑is