Deklination zu «vāstitās vāstitātis, f»

Deklination zu «vāstitās vāstitātis, f»

Deklination

Nom. Sg.
vastitas
Gen. Sg.
vastitat‑is
Dat. Sg.
vastitat‑i
Akk. Sg.
vastitat‑em
Abl. Sg.
vastitat‑e
Nom. Pl.
vastitat‑es
Gen. Pl.
vastitat‑um
Dat. Pl.
vastitat‑ibus
Akk. Pl.
vastitat‑es
Abl. Pl.
vastitat‑ibus