Konjugation zu «incipere, incipiō, coepī, inceptum»

Konjugation zu «incipere, incipiō, coepī, inceptum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
incipi‑o
incipi‑a‑m
incipi‑eba‑m
incipe‑re‑m
incipi‑a‑m
2. Pers. Sg.
incipi‑s
incipi‑a‑s
incipi‑eba‑s
incipe‑re‑s
incipi‑e‑s
3. Pers. Sg.
incipi‑t
incipi‑a‑t
incipi‑eba‑t
incipe‑re‑t
incipi‑e‑t
1. Pers. Pl.
incipi‑mus
incipi‑a‑mus
incipi‑eba‑mus
incipe‑re‑mus
incipi‑e‑mus
2. Pers. Pl.
incipi‑tis
incipi‑a‑tis
incipi‑eba‑tis
incipe‑re‑tis
incipi‑e‑tis
3. Pers. Pl.
incipi‑u‑nt
incipi‑a‑nt
incipi‑eba‑nt
incipe‑re‑nt
incipi‑e‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
incipi‑or
incipi‑a‑r
incipi‑eba‑r
incipe‑re‑r
incipi‑a‑r
2. Pers. Sg.
incipe‑ris
incipi‑a‑ris, incipi‑a‑re
incipi‑eba‑ris, incipi‑eba‑re
incipe‑re‑ris, incipe‑re‑re
incipi‑e‑ris, incipi‑e‑re
3. Pers. Sg.
incipi‑tur
incipi‑a‑tur
incipi‑eba‑tur
incipe‑re‑tur
incipi‑e‑tur
1. Pers. Pl.
incipi‑mur
incipi‑a‑mur
incipi‑eba‑mur
incipe‑re‑mur
incipi‑e‑mur
2. Pers. Pl.
incipi‑mini
incipi‑a‑mini
incipi‑eba‑mini
incipe‑re‑mini
incipi‑e‑mini
3. Pers. Pl.
incipi‑u‑ntur
incipi‑a‑ntur
incipi‑eba‑ntur
incipe‑re‑ntur
incipi‑e‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
coep‑i, incepi
coep‑eri‑m, inceperim
coep‑era‑m, inceperam
coep‑isse‑m
coep‑ero
2. Pers. Sg.
coep‑isti, incepisti
coep‑eri‑s
coep‑era‑s
coep‑isse‑s
coep‑eris
3. Pers. Sg.
coep‑it, incepit
coep‑eri‑t
coep‑era‑t, inceperat
coep‑isse‑t
coep‑erit
1. Pers. Pl.
coep‑imus, incepimus
coep‑eri‑mus
coep‑era‑mus
coep‑isse‑mus
coep‑erimus
2. Pers. Pl.
coep‑istis, incepistis
coep‑eri‑tis
coep‑era‑tis
coep‑isse‑tis
coep‑eritis
3. Pers. Pl.
coep‑erunt, coep‑ere, inceperunt
coep‑eri‑nt, inceperint
coep‑era‑nt
coep‑isse‑nt, incepissent
coep‑erint, inceperint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
incept‑us sum
incept‑us sim
incept‑us eram
incept‑us essem
incept‑us ero
2. Pers. Sg.
incept‑us es
incept‑us sis
incept‑us eras
incept‑us esses
incept‑us eris
3. Pers. Sg.
incept‑us est
incept‑us sit
incept‑us erat
incept‑us esset
incept‑us erit
1. Pers. Pl.
incept‑i sumus
incept‑i simus
incept‑i eramus
incept‑i essemus
incept‑i erimus
2. Pers. Pl.
incept‑i estis
incept‑i sitis
incept‑i eratis
incept‑i essetis
incept‑i eritis
3. Pers. Pl.
incept‑i sunt
incept‑i sint
incept‑i erant
incept‑i essent
incept‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
incipiens incipientis
Part. Fut. Akt.
incepturus a um
Part. Perf. Pass.
inceptus a um
Gerundium
incipi‑e‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
incipiendus a um, incipiundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
incipe
incipi‑te
Imperativ II, 2. Pers.
incipi‑to
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
incipere
incip‑i, incip‑ier
Infinitiv Perf.
coep‑isse, incepisse
incept‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse, coeptum ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
inceptur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
incept‑um iri, coeptum iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
incip‑i‑ens
incip‑i‑ens
incip‑i‑ens
Gen. Sg.
incip‑i‑ent‑is
incip‑i‑ent‑is
incip‑i‑ent‑is
Dat. Sg.
incip‑i‑ent‑i
incip‑i‑ent‑i
incip‑i‑ent‑i
Akk. Sg.
incip‑i‑ent‑em
incip‑i‑ent‑em
incip‑i‑ens
Abl. Sg.
incip‑i‑ent‑e
incip‑i‑ent‑e
incip‑i‑ent‑e
Nom. Pl.
incip‑i‑ent‑es
incip‑i‑ent‑es
incip‑i‑ent‑ia
Gen. Pl.
incip‑i‑ent‑ium
incip‑i‑ent‑ium
incip‑i‑ent‑ium
Dat. Pl.
incip‑i‑ent‑ibus
incip‑i‑ent‑ibus
incip‑i‑ent‑ibus
Akk. Pl.
incip‑i‑ent‑es, incip‑i‑ent‑is
incip‑i‑ent‑es, incip‑i‑ent‑is
incip‑i‑ent‑ia
Abl. Pl.
incip‑i‑ent‑ibus
incip‑i‑ent‑ibus
incip‑i‑ent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
incept‑us, coeptus
incept‑a, coepta
incept‑um, coeptum
Gen. Sg.
incept‑i, coepti
incept‑ae, coeptae
incept‑i, coepti
Dat. Sg.
incept‑o, coepto
incept‑ae, coeptae
incept‑o, coepto
Akk. Sg.
incept‑um, coeptum
incept‑am, coeptam
incept‑um, coeptum
Abl. Sg.
incept‑o, coepto
incept‑a, coepta
incept‑o, coepto
Nom. Pl.
incept‑i, coepti
incept‑ae, coeptae
incept‑a, coepta
Gen. Pl.
incept‑orum, coeptorum
incept‑arum, coeptarum
incept‑orum, coeptorum
Dat. Pl.
incept‑is, coeptis
incept‑is, coeptis
incept‑is, coeptis
Akk. Pl.
incept‑os, coeptos
incept‑as, coeptas
incept‑a, coepta
Abl. Pl.
incept‑is, coeptis
incept‑is, coeptis
incept‑is, coeptis

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
inceptur‑us
inceptur‑a
inceptur‑um
Gen. Sg.
inceptur‑i
inceptur‑ae
inceptur‑i
Dat. Sg.
inceptur‑o
inceptur‑ae
inceptur‑o
Akk. Sg.
inceptur‑um
inceptur‑am
inceptur‑um
Abl. Sg.
inceptur‑o
inceptur‑a
inceptur‑o
Nom. Pl.
inceptur‑i
inceptur‑ae
inceptur‑a
Gen. Pl.
inceptur‑orum
inceptur‑arum
inceptur‑orum
Dat. Pl.
inceptur‑is
inceptur‑is
inceptur‑is
Akk. Pl.
inceptur‑os
inceptur‑as
inceptur‑a
Abl. Pl.
inceptur‑is
inceptur‑is
inceptur‑is

Gerundium

Gen.
incipi‑e‑ndi
Dat.
incipi‑e‑ndo
Akk.
incipi‑e‑ndum
Abl.
incipi‑e‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
incipi‑end‑us, incipiund‑us
incipi‑end‑a, incipiund‑a
incipi‑end‑um, incipiund‑um
Gen. Sg.
incipi‑end‑i, incipiund‑i
incipi‑end‑ae, incipiund‑ae
incipi‑end‑i, incipiund‑i
Dat. Sg.
incipi‑end‑o, incipiund‑o
incipi‑end‑ae, incipiund‑ae
incipi‑end‑o, incipiund‑o
Akk. Sg.
incipi‑end‑um, incipiund‑um
incipi‑end‑am, incipiund‑am
incipi‑end‑um, incipiund‑um
Abl. Sg.
incipi‑end‑o, incipiund‑o
incipi‑end‑a, incipiund‑a
incipi‑end‑o, incipiund‑o
Nom. Pl.
incipi‑end‑i, incipiund‑i
incipi‑end‑ae, incipiund‑ae
incipi‑end‑a, incipiund‑a
Gen. Pl.
incipi‑end‑orum, incipiund‑orum
incipi‑end‑arum, incipiund‑arum
incipi‑end‑orum, incipiund‑orum
Dat. Pl.
incipi‑end‑is, incipiund‑is
incipi‑end‑is, incipiund‑is
incipi‑end‑is, incipiund‑is
Akk. Pl.
incipi‑end‑os, incipiund‑os
incipi‑end‑as, incipiund‑as
incipi‑end‑a, incipiund‑a
Abl. Pl.
incipi‑end‑is, incipiund‑is
incipi‑end‑is, incipiund‑is
incipi‑end‑is, incipiund‑is