Konjugation zu «īnfīgere, īnfīgō, īnfīxī, īnfīxum»

Konjugation zu «īnfīgere, īnfīgō, īnfīxī, īnfīxum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
infig‑o
infig‑a‑m
infig‑eba‑m
infige‑re‑m
infig‑a‑m
2. Pers. Sg.
infig‑i‑s
infig‑a‑s
infig‑eba‑s
infige‑re‑s
infig‑e‑s
3. Pers. Sg.
infig‑i‑t
infig‑a‑t
infig‑eba‑t
infige‑re‑t
infig‑e‑t
1. Pers. Pl.
infig‑i‑mus
infig‑a‑mus
infig‑eba‑mus
infige‑re‑mus
infig‑e‑mus
2. Pers. Pl.
infig‑i‑tis
infig‑a‑tis
infig‑eba‑tis
infige‑re‑tis
infig‑e‑tis
3. Pers. Pl.
infig‑u‑nt
infig‑a‑nt
infig‑eba‑nt
infige‑re‑nt
infig‑e‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
infig‑or
infig‑a‑r
infig‑eba‑r
infige‑re‑r
infig‑a‑r
2. Pers. Sg.
infig‑e‑ris
infig‑a‑ris, infig‑a‑re
infig‑eba‑ris, infig‑eba‑re
infige‑re‑ris, infige‑re‑re
infig‑e‑ris, infig‑e‑re
3. Pers. Sg.
infig‑i‑tur
infig‑a‑tur
infig‑eba‑tur
infige‑re‑tur
infig‑e‑tur
1. Pers. Pl.
infig‑i‑mur
infig‑a‑mur
infig‑eba‑mur
infige‑re‑mur
infig‑e‑mur
2. Pers. Pl.
infig‑i‑mini
infig‑a‑mini
infig‑eba‑mini
infige‑re‑mini
infig‑e‑mini
3. Pers. Pl.
infig‑u‑ntur
infig‑a‑ntur
infig‑eba‑ntur
infige‑re‑ntur
infig‑e‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
infix‑i
infix‑eri‑m
infix‑era‑m
infix‑isse‑m
infix‑ero
2. Pers. Sg.
infix‑isti
infix‑eri‑s
infix‑era‑s
infix‑isse‑s
infix‑eris
3. Pers. Sg.
infix‑it
infix‑eri‑t
infix‑era‑t
infix‑isse‑t
infix‑erit
1. Pers. Pl.
infix‑imus
infix‑eri‑mus
infix‑era‑mus
infix‑isse‑mus
infix‑erimus
2. Pers. Pl.
infix‑istis
infix‑eri‑tis
infix‑era‑tis
infix‑isse‑tis
infix‑eritis
3. Pers. Pl.
infix‑erunt, infix‑ere
infix‑eri‑nt
infix‑era‑nt
infix‑isse‑nt
infix‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
infix‑us sum
infix‑us sim
infix‑us eram
infix‑us essem
infix‑us ero
2. Pers. Sg.
infix‑us es
infix‑us sis
infix‑us eras
infix‑us esses
infix‑us eris
3. Pers. Sg.
infix‑us est
infix‑us sit
infix‑us erat
infix‑us esset
infix‑us erit
1. Pers. Pl.
infix‑i sumus
infix‑i simus
infix‑i eramus
infix‑i essemus
infix‑i erimus
2. Pers. Pl.
infix‑i estis
infix‑i sitis
infix‑i eratis
infix‑i essetis
infix‑i eritis
3. Pers. Pl.
infix‑i sunt
infix‑i sint
infix‑i erant
infix‑i essent
infix‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
infigens infigentis
Part. Fut. Akt.
infixurus a um
Part. Perf. Pass.
infixus a um
Gerundium
infige‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
infigendus a um, infigundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
infige
infig‑i‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
infigere
infig‑i, infig‑ier
Infinitiv Perf.
infix‑isse
infix‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
infixur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
infix‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
infigens
infigens
infigens
Gen. Sg.
infigent‑is
infigent‑is
infigent‑is
Dat. Sg.
infigent‑i
infigent‑i
infigent‑i
Akk. Sg.
infigent‑em
infigent‑em
infigens
Abl. Sg.
infigent‑e
infigent‑e
infigent‑e
Nom. Pl.
infigent‑es
infigent‑es
infigent‑ia
Gen. Pl.
infigent‑ium
infigent‑ium
infigent‑ium
Dat. Pl.
infigent‑ibus
infigent‑ibus
infigent‑ibus
Akk. Pl.
infigent‑es, infigent‑is
infigent‑es, infigent‑is
infigent‑ia
Abl. Pl.
infigent‑ibus
infigent‑ibus
infigent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
infix‑us
infix‑a
infix‑um
Gen. Sg.
infix‑i
infix‑ae
infix‑i
Dat. Sg.
infix‑o
infix‑ae
infix‑o
Akk. Sg.
infix‑um
infix‑am
infix‑um
Abl. Sg.
infix‑o
infix‑a
infix‑o
Nom. Pl.
infix‑i
infix‑ae
infix‑a
Gen. Pl.
infix‑orum
infix‑arum
infix‑orum
Dat. Pl.
infix‑is
infix‑is
infix‑is
Akk. Pl.
infix‑os
infix‑as
infix‑a
Abl. Pl.
infix‑is
infix‑is
infix‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
infixur‑us
infixur‑a
infixur‑um
Gen. Sg.
infixur‑i
infixur‑ae
infixur‑i
Dat. Sg.
infixur‑o
infixur‑ae
infixur‑o
Akk. Sg.
infixur‑um
infixur‑am
infixur‑um
Abl. Sg.
infixur‑o
infixur‑a
infixur‑o
Nom. Pl.
infixur‑i
infixur‑ae
infixur‑a
Gen. Pl.
infixur‑orum
infixur‑arum
infixur‑orum
Dat. Pl.
infixur‑is
infixur‑is
infixur‑is
Akk. Pl.
infixur‑os
infixur‑as
infixur‑a
Abl. Pl.
infixur‑is
infixur‑is
infixur‑is

Gerundium

Gen.
infige‑ndi
Dat.
infige‑ndo
Akk.
infige‑ndum
Abl.
infige‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
infigend‑us, infigund‑us
infigend‑a, infigund‑a
infigend‑um, infigund‑um
Gen. Sg.
infigend‑i, infigund‑i
infigend‑ae, infigund‑ae
infigend‑i, infigund‑i
Dat. Sg.
infigend‑o, infigund‑o
infigend‑ae, infigund‑ae
infigend‑o, infigund‑o
Akk. Sg.
infigend‑um, infigund‑um
infigend‑am, infigund‑am
infigend‑um, infigund‑um
Abl. Sg.
infigend‑o, infigund‑o
infigend‑a, infigund‑a
infigend‑o, infigund‑o
Nom. Pl.
infigend‑i, infigund‑i
infigend‑ae, infigund‑ae
infigend‑a, infigund‑a
Gen. Pl.
infigend‑orum, infigund‑orum
infigend‑arum, infigund‑arum
infigend‑orum, infigund‑orum
Dat. Pl.
infigend‑is, infigund‑is
infigend‑is, infigund‑is
infigend‑is, infigund‑is
Akk. Pl.
infigend‑os, infigund‑os
infigend‑as, infigund‑as
infigend‑a, infigund‑a
Abl. Pl.
infigend‑is, infigund‑is
infigend‑is, infigund‑is
infigend‑is, infigund‑is