Konjugation zu «tacēre, taceō, tacuī, tacitum»

Konjugation zu «tacēre, taceō, tacuī, tacitum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
tace‑o
tace‑a‑m
tace‑ba‑m
tace‑re‑m
tace‑b‑o
2. Pers. Sg.
tace‑s
tace‑a‑s
tace‑ba‑s
tace‑re‑s
tace‑bi‑s
3. Pers. Sg.
tace‑t
tace‑a‑t
tace‑ba‑t
tace‑re‑t
tace‑bi‑t
1. Pers. Pl.
tace‑mus
tace‑a‑mus
tace‑ba‑mus
tace‑re‑mus
tace‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
tace‑tis
tace‑a‑tis
tace‑ba‑tis
tace‑re‑tis
tace‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
tace‑nt
tace‑a‑nt
tace‑ba‑nt
tace‑re‑nt
tace‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
tace‑or
tace‑a‑r
tace‑ba‑r
tace‑re‑r
tace‑b‑or
2. Pers. Sg.
tace‑ris
tace‑a‑ris, tace‑a‑re
tace‑ba‑ris, tace‑ba‑re
tace‑re‑ris, tace‑re‑re
tace‑be‑ris, tace‑be‑re
3. Pers. Sg.
tace‑tur
tace‑a‑tur
tace‑ba‑tur
tace‑re‑tur
tace‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
tace‑mur
tace‑a‑mur
tace‑ba‑mur
tace‑re‑mur
tace‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
tace‑mini
tace‑a‑mini
tace‑ba‑mini
tace‑re‑mini
tace‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
tace‑ntur
tace‑a‑ntur
tace‑ba‑ntur
tace‑re‑ntur
tace‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
tacu‑i
tacu‑eri‑m
tacu‑era‑m
tacu‑isse‑m
tacu‑ero
2. Pers. Sg.
tacu‑isti
tacu‑eri‑s
tacu‑era‑s
tacu‑isse‑s
tacu‑eris
3. Pers. Sg.
tacu‑it
tacu‑eri‑t
tacu‑era‑t
tacu‑isse‑t
tacu‑erit
1. Pers. Pl.
tacu‑imus
tacu‑eri‑mus
tacu‑era‑mus
tacu‑isse‑mus
tacu‑erimus
2. Pers. Pl.
tacu‑istis
tacu‑eri‑tis
tacu‑era‑tis
tacu‑isse‑tis
tacu‑eritis
3. Pers. Pl.
tacu‑erunt, tacu‑ere
tacu‑eri‑nt
tacu‑era‑nt
tacu‑isse‑nt
tacu‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
tacit‑us sum
tacit‑us sim
tacit‑us eram
tacit‑us essem
tacit‑us ero
2. Pers. Sg.
tacit‑us es
tacit‑us sis
tacit‑us eras
tacit‑us esses
tacit‑us eris
3. Pers. Sg.
tacit‑us est
tacit‑us sit
tacit‑us erat
tacit‑us esset
tacit‑us erit
1. Pers. Pl.
tacit‑i sumus
tacit‑i simus
tacit‑i eramus
tacit‑i essemus
tacit‑i erimus
2. Pers. Pl.
tacit‑i estis
tacit‑i sitis
tacit‑i eratis
tacit‑i essetis
tacit‑i eritis
3. Pers. Pl.
tacit‑i sunt
tacit‑i sint
tacit‑i erant
tacit‑i essent
tacit‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
tacens tacentis
Part. Fut. Akt.
taciturus a um
Part. Perf. Pass.
tacitus a um
Gerundium
tace‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
tacendus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
tace
tace‑te
Imperativ II, 2. Pers.
tace‑to
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
tacere
tace‑ri, tace‑rier
Infinitiv Perf.
tacu‑isse
tacit‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
tacitur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
tacit‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
tacens
tacens
tacens
Gen. Sg.
tacent‑is
tacent‑is
tacent‑is
Dat. Sg.
tacent‑i
tacent‑i
tacent‑i
Akk. Sg.
tacent‑em
tacent‑em
tacens
Abl. Sg.
tacent‑e
tacent‑e
tacent‑e
Nom. Pl.
tacent‑es
tacent‑es
tacent‑ia
Gen. Pl.
tacent‑ium
tacent‑ium
tacent‑ium
Dat. Pl.
tacent‑ibus
tacent‑ibus
tacent‑ibus
Akk. Pl.
tacent‑es, tacent‑is
tacent‑es, tacent‑is
tacent‑ia
Abl. Pl.
tacent‑ibus
tacent‑ibus
tacent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
tacit‑us
tacit‑a
tacit‑um
Gen. Sg.
tacit‑i
tacit‑ae
tacit‑i
Dat. Sg.
tacit‑o
tacit‑ae
tacit‑o
Akk. Sg.
tacit‑um
tacit‑am
tacit‑um
Abl. Sg.
tacit‑o
tacit‑a
tacit‑o
Vok. Sg.
tacit‑e
Nom. Pl.
tacit‑i
tacit‑ae
tacit‑a
Gen. Pl.
tacit‑orum
tacit‑arum
tacit‑orum
Dat. Pl.
tacit‑is
tacit‑is
tacit‑is
Akk. Pl.
tacit‑os
tacit‑as
tacit‑a
Abl. Pl.
tacit‑is
tacit‑is
tacit‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
tacitur‑us
tacitur‑a
tacitur‑um
Gen. Sg.
tacitur‑i
tacitur‑ae
tacitur‑i
Dat. Sg.
tacitur‑o
tacitur‑ae
tacitur‑o
Akk. Sg.
tacitur‑um
tacitur‑am
tacitur‑um
Abl. Sg.
tacitur‑o
tacitur‑a
tacitur‑o
Vok. Sg.
tacitur‑e
Nom. Pl.
tacitur‑i
tacitur‑ae
tacitur‑a
Gen. Pl.
tacitur‑orum
tacitur‑arum
tacitur‑orum
Dat. Pl.
tacitur‑is
tacitur‑is
tacitur‑is
Akk. Pl.
tacitur‑os
tacitur‑as
tacitur‑a
Abl. Pl.
tacitur‑is
tacitur‑is
tacitur‑is

Gerundium

Gen.
tace‑ndi
Dat.
tace‑ndo
Akk.
tace‑ndum
Abl.
tace‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
tacend‑us
tacend‑a
tacend‑um
Gen. Sg.
tacend‑i
tacend‑ae
tacend‑i
Dat. Sg.
tacend‑o
tacend‑ae
tacend‑o
Akk. Sg.
tacend‑um
tacend‑am
tacend‑um
Abl. Sg.
tacend‑o
tacend‑a
tacend‑o
Vok. Sg.
tacend‑e
Nom. Pl.
tacend‑i
tacend‑ae
tacend‑a
Gen. Pl.
tacend‑orum
tacend‑arum
tacend‑orum
Dat. Pl.
tacend‑is
tacend‑is
tacend‑is
Akk. Pl.
tacend‑os
tacend‑as
tacend‑a
Abl. Pl.
tacend‑is
tacend‑is
tacend‑is