Konjugation zu «abnegāre, abnegō, abnegāvī, abnegātum»

Konjugation zu «abnegāre, abnegō, abnegāvī, abnegātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
abneg‑o
abneg‑e‑m
abnega‑ba‑m
abnega‑re‑m
abnega‑b‑o
2. Pers. Sg.
abnega‑s
abneg‑e‑s
abnega‑ba‑s
abnega‑re‑s
abnega‑bi‑s
3. Pers. Sg.
abnega‑t
abneg‑e‑t
abnega‑ba‑t
abnega‑re‑t
abnega‑bi‑t
1. Pers. Pl.
abnega‑mus
abneg‑e‑mus
abnega‑ba‑mus
abnega‑re‑mus
abnega‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
abnega‑tis
abneg‑e‑tis
abnega‑ba‑tis
abnega‑re‑tis
abnega‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
abnega‑nt
abneg‑e‑nt
abnega‑ba‑nt
abnega‑re‑nt
abnega‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
abneg‑or
abneg‑e‑r
abnega‑ba‑r
abnega‑re‑r
abnega‑b‑or
2. Pers. Sg.
abnega‑ris
abneg‑e‑ris, abneg‑e‑re
abnega‑ba‑ris, abnega‑ba‑re
abnega‑re‑ris, abnega‑re‑re
abnega‑be‑ris, abnega‑be‑re
3. Pers. Sg.
abnega‑tur
abneg‑e‑tur
abnega‑ba‑tur
abnega‑re‑tur
abnega‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
abnega‑mur
abneg‑e‑mur
abnega‑ba‑mur
abnega‑re‑mur
abnega‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
abnega‑mini
abneg‑e‑mini
abnega‑ba‑mini
abnega‑re‑mini
abnega‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
abnega‑ntur
abneg‑e‑ntur
abnega‑ba‑ntur
abnega‑re‑ntur
abnega‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
abnegav‑i
abnegav‑eri‑m
abnegav‑era‑m
abnegav‑isse‑m
abnegav‑ero
2. Pers. Sg.
abnegav‑isti
abnegav‑eri‑s
abnegav‑era‑s
abnegav‑isse‑s
abnegav‑eris
3. Pers. Sg.
abnegav‑it
abnegav‑eri‑t
abnegav‑era‑t
abnegav‑isse‑t
abnegav‑erit
1. Pers. Pl.
abnegav‑imus
abnegav‑eri‑mus
abnegav‑era‑mus
abnegav‑isse‑mus
abnegav‑erimus
2. Pers. Pl.
abnegav‑istis
abnegav‑eri‑tis
abnegav‑era‑tis
abnegav‑isse‑tis
abnegav‑eritis
3. Pers. Pl.
abnegav‑erunt, abnegav‑ere
abnegav‑eri‑nt
abnegav‑era‑nt
abnegav‑isse‑nt
abnegav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
abnegat‑us sum
abnegat‑us sim
abnegat‑us eram
abnegat‑us essem
abnegat‑us ero
2. Pers. Sg.
abnegat‑us es
abnegat‑us sis
abnegat‑us eras
abnegat‑us esses
abnegat‑us eris
3. Pers. Sg.
abnegat‑us est
abnegat‑us sit
abnegat‑us erat
abnegat‑us esset
abnegat‑us erit
1. Pers. Pl.
abnegat‑i sumus
abnegat‑i simus
abnegat‑i eramus
abnegat‑i essemus
abnegat‑i erimus
2. Pers. Pl.
abnegat‑i estis
abnegat‑i sitis
abnegat‑i eratis
abnegat‑i essetis
abnegat‑i eritis
3. Pers. Pl.
abnegat‑i sunt
abnegat‑i sint
abnegat‑i erant
abnegat‑i essent
abnegat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
abnegans abnegantis
Part. Fut. Akt.
abnegaturus a um
Part. Perf. Pass.
abnegatus a um
Gerundium
abnega‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
abnegandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
abnega
abnega‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
abnegare
abnega‑ri, abnega‑rier
Infinitiv Perf.
abnegav‑isse
abnegat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
abnegatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
abnegat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
abnegans
abnegans
abnegans
Gen. Sg.
abnegant‑is
abnegant‑is
abnegant‑is
Dat. Sg.
abnegant‑i
abnegant‑i
abnegant‑i
Akk. Sg.
abnegant‑em
abnegant‑em
abnegans
Abl. Sg.
abnegant‑e
abnegant‑e
abnegant‑e
Nom. Pl.
abnegant‑es
abnegant‑es
abnegant‑ia
Gen. Pl.
abnegant‑ium
abnegant‑ium
abnegant‑ium
Dat. Pl.
abnegant‑ibus
abnegant‑ibus
abnegant‑ibus
Akk. Pl.
abnegant‑es, abnegant‑is
abnegant‑es, abnegant‑is
abnegant‑ia
Abl. Pl.
abnegant‑ibus
abnegant‑ibus
abnegant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
abnegat‑us
abnegat‑a
abnegat‑um
Gen. Sg.
abnegat‑i
abnegat‑ae
abnegat‑i
Dat. Sg.
abnegat‑o
abnegat‑ae
abnegat‑o
Akk. Sg.
abnegat‑um
abnegat‑am
abnegat‑um
Abl. Sg.
abnegat‑o
abnegat‑a
abnegat‑o
Nom. Pl.
abnegat‑i
abnegat‑ae
abnegat‑a
Gen. Pl.
abnegat‑orum
abnegat‑arum
abnegat‑orum
Dat. Pl.
abnegat‑is
abnegat‑is
abnegat‑is
Akk. Pl.
abnegat‑os
abnegat‑as
abnegat‑a
Abl. Pl.
abnegat‑is
abnegat‑is
abnegat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
abnegatur‑us
abnegatur‑a
abnegatur‑um
Gen. Sg.
abnegatur‑i
abnegatur‑ae
abnegatur‑i
Dat. Sg.
abnegatur‑o
abnegatur‑ae
abnegatur‑o
Akk. Sg.
abnegatur‑um
abnegatur‑am
abnegatur‑um
Abl. Sg.
abnegatur‑o
abnegatur‑a
abnegatur‑o
Nom. Pl.
abnegatur‑i
abnegatur‑ae
abnegatur‑a
Gen. Pl.
abnegatur‑orum
abnegatur‑arum
abnegatur‑orum
Dat. Pl.
abnegatur‑is
abnegatur‑is
abnegatur‑is
Akk. Pl.
abnegatur‑os
abnegatur‑as
abnegatur‑a
Abl. Pl.
abnegatur‑is
abnegatur‑is
abnegatur‑is

Gerundium

Gen.
abnega‑ndi
Dat.
abnega‑ndo
Akk.
abnega‑ndum
Abl.
abnega‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
abnegand‑us
abnegand‑a
abnegand‑um
Gen. Sg.
abnegand‑i
abnegand‑ae
abnegand‑i
Dat. Sg.
abnegand‑o
abnegand‑ae
abnegand‑o
Akk. Sg.
abnegand‑um
abnegand‑am, abnegendam
abnegand‑um
Abl. Sg.
abnegand‑o
abnegand‑a
abnegand‑o
Nom. Pl.
abnegand‑i
abnegand‑ae
abnegand‑a
Gen. Pl.
abnegand‑orum
abnegand‑arum
abnegand‑orum
Dat. Pl.
abnegand‑is
abnegand‑is
abnegand‑is
Akk. Pl.
abnegand‑os
abnegand‑as
abnegand‑a
Abl. Pl.
abnegand‑is
abnegand‑is
abnegand‑is