Konjugation zu «nāvāre, nāvō, nāvāvī, nāvātum»

Konjugation zu «nāvāre, nāvō, nāvāvī, nāvātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
nav‑o
nav‑e‑m
nava‑ba‑m
nava‑re‑m
nava‑b‑o
2. Pers. Sg.
nava‑s
nav‑e‑s
nava‑ba‑s
nava‑re‑s
nava‑bi‑s
3. Pers. Sg.
nava‑t
nav‑e‑t
nava‑ba‑t
nava‑re‑t
nava‑bi‑t
1. Pers. Pl.
nava‑mus
nav‑e‑mus
nava‑ba‑mus
nava‑re‑mus
nava‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
nava‑tis
nav‑e‑tis
nava‑ba‑tis
nava‑re‑tis
nava‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
nava‑nt
nav‑e‑nt
nava‑ba‑nt
nava‑re‑nt
nava‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
nav‑or
nav‑e‑r
nava‑ba‑r
nava‑re‑r
nava‑b‑or
2. Pers. Sg.
nava‑ris
nav‑e‑ris, nav‑e‑re
nava‑ba‑ris, nava‑ba‑re
nava‑re‑ris, nava‑re‑re
nava‑be‑ris, nava‑be‑re
3. Pers. Sg.
nava‑tur
nav‑e‑tur
nava‑ba‑tur
nava‑re‑tur
nava‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
nava‑mur
nav‑e‑mur
nava‑ba‑mur
nava‑re‑mur
nava‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
nava‑mini
nav‑e‑mini
nava‑ba‑mini
nava‑re‑mini
nava‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
nava‑ntur
nav‑e‑ntur
nava‑ba‑ntur
nava‑re‑ntur
nava‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
navav‑i
navav‑eri‑m
navav‑era‑m
navav‑isse‑m
navav‑ero
2. Pers. Sg.
navav‑isti
navav‑eri‑s
navav‑era‑s
navav‑isse‑s
navav‑eris
3. Pers. Sg.
navav‑it
navav‑eri‑t
navav‑era‑t
navav‑isse‑t
navav‑erit
1. Pers. Pl.
navav‑imus
navav‑eri‑mus
navav‑era‑mus
navav‑isse‑mus
navav‑erimus
2. Pers. Pl.
navav‑istis
navav‑eri‑tis
navav‑era‑tis
navav‑isse‑tis
navav‑eritis
3. Pers. Pl.
navav‑erunt, navav‑ere
navav‑eri‑nt
navav‑era‑nt
navav‑isse‑nt
navav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
navat‑us sum
navat‑us sim
navat‑us eram
navat‑us essem
navat‑us ero
2. Pers. Sg.
navat‑us es
navat‑us sis
navat‑us eras
navat‑us esses
navat‑us eris
3. Pers. Sg.
navat‑us est
navat‑us sit
navat‑us erat
navat‑us esset
navat‑us erit
1. Pers. Pl.
navat‑i sumus
navat‑i simus
navat‑i eramus
navat‑i essemus
navat‑i erimus
2. Pers. Pl.
navat‑i estis
navat‑i sitis
navat‑i eratis
navat‑i essetis
navat‑i eritis
3. Pers. Pl.
navat‑i sunt
navat‑i sint
navat‑i erant
navat‑i essent
navat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
navans navantis
Part. Fut. Akt.
navaturus a um
Part. Perf. Pass.
navatus a um
Gerundium
nava‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
navandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
nava
nava‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
navare
nava‑ri, nava‑rier
Infinitiv Perf.
navav‑isse
navat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
navatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
navat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
navans
navans
navans
Gen. Sg.
navant‑is
navant‑is
navant‑is
Dat. Sg.
navant‑i
navant‑i
navant‑i
Akk. Sg.
navant‑em
navant‑em
navans
Abl. Sg.
navant‑e
navant‑e
navant‑e
Nom. Pl.
navant‑es
navant‑es
navant‑ia
Gen. Pl.
navant‑ium
navant‑ium
navant‑ium
Dat. Pl.
navant‑ibus
navant‑ibus
navant‑ibus
Akk. Pl.
navant‑es, navant‑is
navant‑es, navant‑is
navant‑ia
Abl. Pl.
navant‑ibus
navant‑ibus
navant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
navat‑us
navat‑a
navat‑um
Gen. Sg.
navat‑i
navat‑ae
navat‑i
Dat. Sg.
navat‑o
navat‑ae
navat‑o
Akk. Sg.
navat‑um
navat‑am
navat‑um
Abl. Sg.
navat‑o
navat‑a
navat‑o
Nom. Pl.
navat‑i
navat‑ae
navat‑a
Gen. Pl.
navat‑orum
navat‑arum
navat‑orum
Dat. Pl.
navat‑is
navat‑is
navat‑is
Akk. Pl.
navat‑os
navat‑as
navat‑a
Abl. Pl.
navat‑is
navat‑is
navat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
navatur‑us
navatur‑a
navatur‑um
Gen. Sg.
navatur‑i
navatur‑ae
navatur‑i
Dat. Sg.
navatur‑o
navatur‑ae
navatur‑o
Akk. Sg.
navatur‑um
navatur‑am
navatur‑um
Abl. Sg.
navatur‑o
navatur‑a
navatur‑o
Nom. Pl.
navatur‑i
navatur‑ae
navatur‑a
Gen. Pl.
navatur‑orum
navatur‑arum
navatur‑orum
Dat. Pl.
navatur‑is
navatur‑is
navatur‑is
Akk. Pl.
navatur‑os
navatur‑as
navatur‑a
Abl. Pl.
navatur‑is
navatur‑is
navatur‑is

Gerundium

Gen.
nava‑ndi
Dat.
nava‑ndo
Akk.
nava‑ndum
Abl.
nava‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
navand‑us
navand‑a
navand‑um
Gen. Sg.
navand‑i
navand‑ae
navand‑i
Dat. Sg.
navand‑o
navand‑ae
navand‑o
Akk. Sg.
navand‑um
navand‑am
navand‑um
Abl. Sg.
navand‑o
navand‑a
navand‑o
Nom. Pl.
navand‑i
navand‑ae
navand‑a
Gen. Pl.
navand‑orum
navand‑arum
navand‑orum
Dat. Pl.
navand‑is
navand‑is
navand‑is
Akk. Pl.
navand‑os
navand‑as
navand‑a
Abl. Pl.
navand‑is
navand‑is
navand‑is