Konjugation zu «revīsere, revīsō, revīsī, revīsum»

Konjugation zu «revīsere, revīsō, revīsī, revīsum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
revis‑o
revis‑a‑m
revis‑eba‑m
revise‑re‑m
revis‑a‑m
2. Pers. Sg.
revis‑i‑s
revis‑a‑s
revis‑eba‑s
revise‑re‑s
revis‑e‑s
3. Pers. Sg.
revis‑i‑t
revis‑a‑t
revis‑eba‑t
revise‑re‑t
revis‑e‑t
1. Pers. Pl.
revis‑i‑mus
revis‑a‑mus
revis‑eba‑mus
revise‑re‑mus
revis‑e‑mus
2. Pers. Pl.
revis‑i‑tis
revis‑a‑tis
revis‑eba‑tis
revise‑re‑tis
revis‑e‑tis
3. Pers. Pl.
revis‑u‑nt
revis‑a‑nt
revis‑eba‑nt
revise‑re‑nt
revis‑e‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
revis‑or
revis‑a‑r
revis‑eba‑r
revise‑re‑r
revis‑a‑r
2. Pers. Sg.
revis‑e‑ris
revis‑a‑ris, revis‑a‑re
revis‑eba‑ris, revis‑eba‑re
revise‑re‑ris, revise‑re‑re
revis‑e‑ris, revis‑e‑re
3. Pers. Sg.
revis‑i‑tur
revis‑a‑tur
revis‑eba‑tur
revise‑re‑tur
revis‑e‑tur
1. Pers. Pl.
revis‑i‑mur
revis‑a‑mur
revis‑eba‑mur
revise‑re‑mur
revis‑e‑mur
2. Pers. Pl.
revis‑i‑mini
revis‑a‑mini
revis‑eba‑mini
revise‑re‑mini
revis‑e‑mini
3. Pers. Pl.
revis‑u‑ntur
revis‑a‑ntur
revis‑eba‑ntur
revise‑re‑ntur
revis‑e‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
revis‑i
revis‑eri‑m
revis‑era‑m
revis‑isse‑m
revis‑ero
2. Pers. Sg.
revis‑isti
revis‑eri‑s
revis‑era‑s
revis‑isse‑s
revis‑eris
3. Pers. Sg.
revis‑it
revis‑eri‑t
revis‑era‑t
revis‑isse‑t
revis‑erit
1. Pers. Pl.
revis‑imus
revis‑eri‑mus
revis‑era‑mus
revis‑isse‑mus
revis‑erimus
2. Pers. Pl.
revis‑istis
revis‑eri‑tis
revis‑era‑tis
revis‑isse‑tis
revis‑eritis
3. Pers. Pl.
revis‑erunt, revis‑ere
revis‑eri‑nt
revis‑era‑nt
revis‑isse‑nt
revis‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
revis‑us sum
revis‑us sim
revis‑us eram
revis‑us essem
revis‑us ero
2. Pers. Sg.
revis‑us es
revis‑us sis
revis‑us eras
revis‑us esses
revis‑us eris
3. Pers. Sg.
revis‑us est
revis‑us sit
revis‑us erat
revis‑us esset
revis‑us erit
1. Pers. Pl.
revis‑i sumus
revis‑i simus
revis‑i eramus
revis‑i essemus
revis‑i erimus
2. Pers. Pl.
revis‑i estis
revis‑i sitis
revis‑i eratis
revis‑i essetis
revis‑i eritis
3. Pers. Pl.
revis‑i sunt
revis‑i sint
revis‑i erant
revis‑i essent
revis‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
revisens revisentis
Part. Fut. Akt.
revisurus a um
Part. Perf. Pass.
revisus a um
Gerundium
revise‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
revisendus a um, revisundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
revise
revis‑i‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
revisere
revis‑i, revis‑ier
Infinitiv Perf.
revis‑isse
revis‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
revisur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
revis‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
revisens
revisens
revisens
Gen. Sg.
revisent‑is
revisent‑is
revisent‑is
Dat. Sg.
revisent‑i
revisent‑i
revisent‑i
Akk. Sg.
revisent‑em
revisent‑em
revisens
Abl. Sg.
revisent‑e
revisent‑e
revisent‑e
Nom. Pl.
revisent‑es
revisent‑es
revisent‑ia
Gen. Pl.
revisent‑ium
revisent‑ium
revisent‑ium
Dat. Pl.
revisent‑ibus
revisent‑ibus
revisent‑ibus
Akk. Pl.
revisent‑es, revisent‑is
revisent‑es, revisent‑is
revisent‑ia
Abl. Pl.
revisent‑ibus
revisent‑ibus
revisent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
revis‑us
revis‑a
revis‑um
Gen. Sg.
revis‑i
revis‑ae
revis‑i
Dat. Sg.
revis‑o
revis‑ae
revis‑o
Akk. Sg.
revis‑um
revis‑am
revis‑um
Abl. Sg.
revis‑o
revis‑a
revis‑o
Nom. Pl.
revis‑i
revis‑ae
revis‑a
Gen. Pl.
revis‑orum
revis‑arum
revis‑orum
Dat. Pl.
revis‑is
revis‑is
revis‑is
Akk. Pl.
revis‑os
revis‑as
revis‑a
Abl. Pl.
revis‑is
revis‑is
revis‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
revisur‑us
revisur‑a
revisur‑um
Gen. Sg.
revisur‑i
revisur‑ae
revisur‑i
Dat. Sg.
revisur‑o
revisur‑ae
revisur‑o
Akk. Sg.
revisur‑um
revisur‑am
revisur‑um
Abl. Sg.
revisur‑o
revisur‑a
revisur‑o
Nom. Pl.
revisur‑i
revisur‑ae
revisur‑a
Gen. Pl.
revisur‑orum
revisur‑arum
revisur‑orum
Dat. Pl.
revisur‑is
revisur‑is
revisur‑is
Akk. Pl.
revisur‑os
revisur‑as
revisur‑a
Abl. Pl.
revisur‑is
revisur‑is
revisur‑is

Gerundium

Gen.
revise‑ndi
Dat.
revise‑ndo
Akk.
revise‑ndum
Abl.
revise‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
revisend‑us, revisund‑us
revisend‑a, revisund‑a
revisend‑um, revisund‑um
Gen. Sg.
revisend‑i, revisund‑i
revisend‑ae, revisund‑ae
revisend‑i, revisund‑i
Dat. Sg.
revisend‑o, revisund‑o
revisend‑ae, revisund‑ae
revisend‑o, revisund‑o
Akk. Sg.
revisend‑um, revisund‑um
revisend‑am, revisund‑am
revisend‑um, revisund‑um
Abl. Sg.
revisend‑o, revisund‑o
revisend‑a, revisund‑a
revisend‑o, revisund‑o
Nom. Pl.
revisend‑i, revisund‑i
revisend‑ae, revisund‑ae
revisend‑a, revisund‑a
Gen. Pl.
revisend‑orum, revisund‑orum
revisend‑arum, revisund‑arum
revisend‑orum, revisund‑orum
Dat. Pl.
revisend‑is, revisund‑is
revisend‑is, revisund‑is
revisend‑is, revisund‑is
Akk. Pl.
revisend‑os, revisund‑os
revisend‑as, revisund‑as
revisend‑a, revisund‑a
Abl. Pl.
revisend‑is, revisund‑is
revisend‑is, revisund‑is
revisend‑is, revisund‑is