Konjugation zu «rīdēre, rīdeō, rīsī, rīsum»

Konjugation zu «rīdēre, rīdeō, rīsī, rīsum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
ride‑o
ride‑a‑m
ride‑ba‑m
ride‑re‑m
ride‑b‑o
2. Pers. Sg.
ride‑s
ride‑a‑s
ride‑ba‑s
ride‑re‑s
ride‑bi‑s
3. Pers. Sg.
ride‑t
ride‑a‑t
ride‑ba‑t
ride‑re‑t
ride‑bi‑t
1. Pers. Pl.
ride‑mus
ride‑a‑mus
ride‑ba‑mus
ride‑re‑mus
ride‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
ride‑tis
ride‑a‑tis
ride‑ba‑tis
ride‑re‑tis
ride‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
ride‑nt
ride‑a‑nt
ride‑ba‑nt
ride‑re‑nt
ride‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
ride‑or
ride‑a‑r
ride‑ba‑r
ride‑re‑r
ride‑b‑or
2. Pers. Sg.
ride‑ris
ride‑a‑ris, ride‑a‑re
ride‑ba‑ris, ride‑ba‑re
ride‑re‑ris, ride‑re‑re
ride‑be‑ris, ride‑be‑re
3. Pers. Sg.
ride‑tur
ride‑a‑tur
ride‑ba‑tur
ride‑re‑tur
ride‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
ride‑mur
ride‑a‑mur
ride‑ba‑mur
ride‑re‑mur
ride‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
ride‑mini
ride‑a‑mini
ride‑ba‑mini
ride‑re‑mini
ride‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
ride‑ntur
ride‑a‑ntur
ride‑ba‑ntur
ride‑re‑ntur
ride‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
ris‑i
ris‑eri‑m
ris‑era‑m
ris‑isse‑m
ris‑ero
2. Pers. Sg.
ris‑isti
ris‑eri‑s
ris‑era‑s
ris‑isse‑s
ris‑eris
3. Pers. Sg.
ris‑it
ris‑eri‑t
ris‑era‑t
ris‑isse‑t
ris‑erit
1. Pers. Pl.
ris‑imus
ris‑eri‑mus
ris‑era‑mus
ris‑isse‑mus
ris‑erimus
2. Pers. Pl.
ris‑istis
ris‑eri‑tis
ris‑era‑tis
ris‑isse‑tis
ris‑eritis
3. Pers. Pl.
ris‑erunt, ris‑ere
ris‑eri‑nt
ris‑era‑nt
ris‑isse‑nt
ris‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
ris‑us sum
ris‑us sim
ris‑us eram
ris‑us essem
ris‑us ero
2. Pers. Sg.
ris‑us es
ris‑us sis
ris‑us eras
ris‑us esses
ris‑us eris
3. Pers. Sg.
ris‑us est
ris‑us sit
ris‑us erat
ris‑us esset
ris‑us erit
1. Pers. Pl.
ris‑i sumus
ris‑i simus
ris‑i eramus
ris‑i essemus
ris‑i erimus
2. Pers. Pl.
ris‑i estis
ris‑i sitis
ris‑i eratis
ris‑i essetis
ris‑i eritis
3. Pers. Pl.
ris‑i sunt
ris‑i sint
ris‑i erant
ris‑i essent
ris‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
ridens ridentis
Part. Fut. Akt.
risurus a um
Part. Perf. Pass.
risus a um
Gerundium
ride‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
ridendus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
ride
ride‑te
Imperativ II, 2. Pers.
ride‑to
Imperativ II, 3. Pers.
ride‑to

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
ridere
ride‑ri, ride‑rier
Infinitiv Perf.
ris‑isse
ris‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
risur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
ris‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
ridens
ridens
ridens
Gen. Sg.
rident‑is
rident‑is
rident‑is
Dat. Sg.
rident‑i
rident‑i
rident‑i
Akk. Sg.
rident‑em
rident‑em
ridens
Abl. Sg.
rident‑e
rident‑e
rident‑e
Nom. Pl.
rident‑es
rident‑es
rident‑ia
Gen. Pl.
rident‑ium
rident‑ium
rident‑ium
Dat. Pl.
rident‑ibus
rident‑ibus
rident‑ibus
Akk. Pl.
rident‑es, rident‑is
rident‑es, rident‑is
rident‑ia
Abl. Pl.
rident‑ibus
rident‑ibus
rident‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
ris‑us
ris‑a
ris‑um
Gen. Sg.
ris‑i
ris‑ae
ris‑i
Dat. Sg.
ris‑o
ris‑ae
ris‑o
Akk. Sg.
ris‑um
ris‑am
ris‑um
Abl. Sg.
ris‑o
ris‑a
ris‑o
Nom. Pl.
ris‑i
ris‑ae
ris‑a
Gen. Pl.
ris‑orum
ris‑arum
ris‑orum
Dat. Pl.
ris‑is
ris‑is
ris‑is
Akk. Pl.
ris‑os
ris‑as
ris‑a
Abl. Pl.
ris‑is
ris‑is
ris‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
risur‑us
risur‑a
risur‑um
Gen. Sg.
risur‑i
risur‑ae
risur‑i
Dat. Sg.
risur‑o
risur‑ae
risur‑o
Akk. Sg.
risur‑um
risur‑am
risur‑um
Abl. Sg.
risur‑o
risur‑a
risur‑o
Nom. Pl.
risur‑i
risur‑ae
risur‑a
Gen. Pl.
risur‑orum
risur‑arum
risur‑orum
Dat. Pl.
risur‑is
risur‑is
risur‑is
Akk. Pl.
risur‑os
risur‑as
risur‑a
Abl. Pl.
risur‑is
risur‑is
risur‑is

Gerundium

Gen.
ride‑ndi
Dat.
ride‑ndo
Akk.
ride‑ndum
Abl.
ride‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
ridend‑us
ridend‑a
ridend‑um
Gen. Sg.
ridend‑i
ridend‑ae
ridend‑i
Dat. Sg.
ridend‑o
ridend‑ae
ridend‑o
Akk. Sg.
ridend‑um
ridend‑am
ridend‑um
Abl. Sg.
ridend‑o
ridend‑a
ridend‑o
Nom. Pl.
ridend‑i
ridend‑ae
ridend‑a
Gen. Pl.
ridend‑orum
ridend‑arum
ridend‑orum
Dat. Pl.
ridend‑is
ridend‑is
ridend‑is
Akk. Pl.
ridend‑os
ridend‑as
ridend‑a
Abl. Pl.
ridend‑is
ridend‑is
ridend‑is