Konjugation zu «ērēpere, ērēpō, ērēpsī, ērēptum»

Konjugation zu «ērēpere, ērēpō, ērēpsī, ērēptum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
erep‑o
erep‑a‑m
erep‑eba‑m
erepe‑re‑m
erep‑a‑m
2. Pers. Sg.
erep‑i‑s
erep‑a‑s
erep‑eba‑s
erepe‑re‑s
erep‑e‑s
3. Pers. Sg.
erep‑i‑t
erep‑a‑t
erep‑eba‑t
erepe‑re‑t
erep‑e‑t
1. Pers. Pl.
erep‑i‑mus
erep‑a‑mus
erep‑eba‑mus
erepe‑re‑mus
erep‑e‑mus
2. Pers. Pl.
erep‑i‑tis
erep‑a‑tis
erep‑eba‑tis
erepe‑re‑tis
erep‑e‑tis
3. Pers. Pl.
erep‑u‑nt
erep‑a‑nt
erep‑eba‑nt
erepe‑re‑nt
erep‑e‑nt

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
ereps‑i
ereps‑eri‑m
ereps‑era‑m
ereps‑isse‑m
ereps‑ero
2. Pers. Sg.
ereps‑isti
ereps‑eri‑s
ereps‑era‑s
ereps‑isse‑s
ereps‑eris
3. Pers. Sg.
ereps‑it
ereps‑eri‑t
ereps‑era‑t
ereps‑isse‑t
ereps‑erit
1. Pers. Pl.
ereps‑imus
ereps‑eri‑mus
ereps‑era‑mus
ereps‑isse‑mus, erepsemus
ereps‑erimus
2. Pers. Pl.
ereps‑istis
ereps‑eri‑tis
ereps‑era‑tis
ereps‑isse‑tis
ereps‑eritis
3. Pers. Pl.
ereps‑erunt, ereps‑ere
ereps‑eri‑nt
ereps‑era‑nt
ereps‑isse‑nt
ereps‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
2. Pers. Sg.
3. Pers. Sg.
erept‑um est
erept‑um sit
erept‑um erat
erept‑um esset
erept‑um erit
1. Pers. Pl.
2. Pers. Pl.
3. Pers. Pl.

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
erepens erepentis
Part. Fut. Akt.
erepturus a um
Part. Perf. Pass.
erept‑um
Gerundium
erepe‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
erepe‑ndum

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
erepe
erep‑i‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
erepere
erep‑i, erep‑ier
Infinitiv Perf.
ereps‑isse
erept‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
ereptur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
erept‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
erepens
erepens
erepens
Gen. Sg.
erepent‑is
erepent‑is
erepent‑is
Dat. Sg.
erepent‑i
erepent‑i
erepent‑i
Akk. Sg.
erepent‑em
erepent‑em
erepens
Abl. Sg.
erepent‑e
erepent‑e
erepent‑e
Nom. Pl.
erepent‑es
erepent‑es
erepent‑ia
Gen. Pl.
erepent‑ium
erepent‑ium
erepent‑ium
Dat. Pl.
erepent‑ibus
erepent‑ibus
erepent‑ibus
Akk. Pl.
erepent‑es, erepent‑is
erepent‑es, erepent‑is
erepent‑ia
Abl. Pl.
erepent‑ibus
erepent‑ibus
erepent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
erept‑us
erept‑a
erept‑um
Gen. Sg.
erept‑i
erept‑ae
erept‑i
Dat. Sg.
erept‑o
erept‑ae
erept‑o
Akk. Sg.
erept‑um
erept‑am
erept‑um
Abl. Sg.
erept‑o
erept‑a
erept‑o
Nom. Pl.
erept‑i
erept‑ae
erept‑a
Gen. Pl.
erept‑orum
erept‑arum
erept‑orum
Dat. Pl.
erept‑is
erept‑is
erept‑is
Akk. Pl.
erept‑os
erept‑as
erept‑a
Abl. Pl.
erept‑is
erept‑is
erept‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
ereptur‑us
ereptur‑a
ereptur‑um
Gen. Sg.
ereptur‑i
ereptur‑ae
ereptur‑i
Dat. Sg.
ereptur‑o
ereptur‑ae
ereptur‑o
Akk. Sg.
ereptur‑um
ereptur‑am
ereptur‑um
Abl. Sg.
ereptur‑o
ereptur‑a
ereptur‑o
Nom. Pl.
ereptur‑i
ereptur‑ae
ereptur‑a
Gen. Pl.
ereptur‑orum
ereptur‑arum
ereptur‑orum
Dat. Pl.
ereptur‑is
ereptur‑is
ereptur‑is
Akk. Pl.
ereptur‑os
ereptur‑as
ereptur‑a
Abl. Pl.
ereptur‑is
ereptur‑is
ereptur‑is

Gerundium

Gen.
erepe‑ndi
Dat.
erepe‑ndo
Akk.
erepe‑ndum
Abl.
erepe‑ndo