Konjugation zu «recursāre, recursō, recursāvī, recursātum»

Konjugation zu «recursāre, recursō, recursāvī, recursātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
recurs‑o
recurs‑e‑m
recursa‑ba‑m
recursa‑re‑m
recursa‑b‑o
2. Pers. Sg.
recursa‑s
recurs‑e‑s
recursa‑ba‑s
recursa‑re‑s
recursa‑bi‑s
3. Pers. Sg.
recursa‑t
recurs‑e‑t
recursa‑ba‑t
recursa‑re‑t
recursa‑bi‑t
1. Pers. Pl.
recursa‑mus
recurs‑e‑mus
recursa‑ba‑mus
recursa‑re‑mus
recursa‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
recursa‑tis
recurs‑e‑tis
recursa‑ba‑tis
recursa‑re‑tis
recursa‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
recursa‑nt
recurs‑e‑nt
recursa‑ba‑nt
recursa‑re‑nt
recursa‑bu‑nt

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
recursav‑i
recursav‑eri‑m
recursav‑era‑m
recursav‑isse‑m
recursav‑ero
2. Pers. Sg.
recursav‑isti
recursav‑eri‑s
recursav‑era‑s
recursav‑isse‑s
recursav‑eris
3. Pers. Sg.
recursav‑it
recursav‑eri‑t
recursav‑era‑t
recursav‑isse‑t
recursav‑erit
1. Pers. Pl.
recursav‑imus
recursav‑eri‑mus
recursav‑era‑mus
recursav‑isse‑mus
recursav‑erimus
2. Pers. Pl.
recursav‑istis
recursav‑eri‑tis
recursav‑era‑tis
recursav‑isse‑tis
recursav‑eritis
3. Pers. Pl.
recursav‑erunt, recursav‑ere
recursav‑eri‑nt
recursav‑era‑nt
recursav‑isse‑nt
recursav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
2. Pers. Sg.
3. Pers. Sg.
recursat‑um est
recursat‑um sit
recursat‑um erat
recursat‑um esset
recursat‑um erit
1. Pers. Pl.
2. Pers. Pl.
3. Pers. Pl.

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
recursans recursantis
Part. Fut. Akt.
recursaturus a um
Part. Perf. Pass.
recursat‑um
Gerundium
recursa‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
recursa‑ndum

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
recursa
recursa‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
recursare
recursa‑ri, recursa‑rier
Infinitiv Perf.
recursav‑isse
recursat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
recursatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
recursat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
recursans
recursans
recursans
Gen. Sg.
recursant‑is
recursant‑is
recursant‑is
Dat. Sg.
recursant‑i
recursant‑i
recursant‑i
Akk. Sg.
recursant‑em
recursant‑em
recursans
Abl. Sg.
recursant‑e
recursant‑e
recursant‑e
Nom. Pl.
recursant‑es
recursant‑es
recursant‑ia
Gen. Pl.
recursant‑ium
recursant‑ium
recursant‑ium
Dat. Pl.
recursant‑ibus
recursant‑ibus
recursant‑ibus
Akk. Pl.
recursant‑es, recursant‑is
recursant‑es, recursant‑is
recursant‑ia
Abl. Pl.
recursant‑ibus
recursant‑ibus
recursant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
recursat‑us
recursat‑a
recursat‑um
Gen. Sg.
recursat‑i
recursat‑ae
recursat‑i
Dat. Sg.
recursat‑o
recursat‑ae
recursat‑o
Akk. Sg.
recursat‑um
recursat‑am
recursat‑um
Abl. Sg.
recursat‑o
recursat‑a
recursat‑o
Nom. Pl.
recursat‑i
recursat‑ae
recursat‑a
Gen. Pl.
recursat‑orum
recursat‑arum
recursat‑orum
Dat. Pl.
recursat‑is
recursat‑is
recursat‑is
Akk. Pl.
recursat‑os
recursat‑as
recursat‑a
Abl. Pl.
recursat‑is
recursat‑is
recursat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
recursatur‑us
recursatur‑a
recursatur‑um
Gen. Sg.
recursatur‑i
recursatur‑ae
recursatur‑i
Dat. Sg.
recursatur‑o
recursatur‑ae
recursatur‑o
Akk. Sg.
recursatur‑um
recursatur‑am
recursatur‑um
Abl. Sg.
recursatur‑o
recursatur‑a
recursatur‑o
Nom. Pl.
recursatur‑i
recursatur‑ae
recursatur‑a
Gen. Pl.
recursatur‑orum
recursatur‑arum
recursatur‑orum
Dat. Pl.
recursatur‑is
recursatur‑is
recursatur‑is
Akk. Pl.
recursatur‑os
recursatur‑as
recursatur‑a
Abl. Pl.
recursatur‑is
recursatur‑is
recursatur‑is

Gerundium

Gen.
recursa‑ndi
Dat.
recursa‑ndo
Akk.
recursa‑ndum
Abl.
recursa‑ndo