Konjugation zu «cōnsuēscere, cōnsuēscō, cōnsuēvī, cōnsuētum»

Konjugation zu «cōnsuēscere, cōnsuēscō, cōnsuēvī, cōnsuētum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
consuesc‑o
consuesc‑a‑m
consuesc‑eba‑m
consuesce‑re‑m
consuesc‑a‑m
2. Pers. Sg.
consuesc‑i‑s
consuesc‑a‑s
consuesc‑eba‑s
consuesce‑re‑s
consuesc‑e‑s
3. Pers. Sg.
consuesc‑i‑t
consuesc‑a‑t
consuesc‑eba‑t
consuesce‑re‑t
consuesc‑e‑t
1. Pers. Pl.
consuesc‑i‑mus
consuesc‑a‑mus
consuesc‑eba‑mus
consuesce‑re‑mus
consuesc‑e‑mus
2. Pers. Pl.
consuesc‑i‑tis
consuesc‑a‑tis
consuesc‑eba‑tis
consuesce‑re‑tis
consuesc‑e‑tis
3. Pers. Pl.
consuesc‑u‑nt
consuesc‑a‑nt
consuesc‑eba‑nt
consuesce‑re‑nt
consuesc‑e‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
consuesc‑or
consuesc‑a‑r
consuesc‑eba‑r
consuesce‑re‑r
consuesc‑a‑r
2. Pers. Sg.
consuesc‑e‑ris
consuesc‑a‑ris, consuesc‑a‑re
consuesc‑eba‑ris, consuesc‑eba‑re
consuesce‑re‑ris, consuesce‑re‑re
consuesc‑e‑ris, consuesc‑e‑re
3. Pers. Sg.
consuesc‑i‑tur
consuesc‑a‑tur
consuesc‑eba‑tur
consuesce‑re‑tur
consuesc‑e‑tur
1. Pers. Pl.
consuesc‑i‑mur
consuesc‑a‑mur
consuesc‑eba‑mur
consuesce‑re‑mur
consuesc‑e‑mur
2. Pers. Pl.
consuesc‑i‑mini
consuesc‑a‑mini
consuesc‑eba‑mini
consuesce‑re‑mini
consuesc‑e‑mini
3. Pers. Pl.
consuesc‑u‑ntur
consuesc‑a‑ntur
consuesc‑eba‑ntur
consuesce‑re‑ntur
consuesc‑e‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
consuev‑i
consuev‑eri‑m
consuev‑era‑m
consuev‑isse‑m
consuev‑ero
2. Pers. Sg.
consuev‑isti
consuev‑eri‑s
consuev‑era‑s
consuev‑isse‑s
consuev‑eris
3. Pers. Sg.
consuev‑it
consuev‑eri‑t
consuev‑era‑t
consuev‑isse‑t
consuev‑erit
1. Pers. Pl.
consuev‑imus
consuev‑eri‑mus
consuev‑era‑mus
consuev‑isse‑mus
consuev‑erimus
2. Pers. Pl.
consuev‑istis
consuev‑eri‑tis
consuev‑era‑tis
consuev‑isse‑tis
consuev‑eritis
3. Pers. Pl.
consuev‑erunt, consuev‑ere
consuev‑eri‑nt
consuev‑era‑nt
consuev‑isse‑nt
consuev‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
consuet‑us sum
consuet‑us sim
consuet‑us eram
consuet‑us essem
consuet‑us ero
2. Pers. Sg.
consuet‑us es
consuet‑us sis
consuet‑us eras
consuet‑us esses
consuet‑us eris
3. Pers. Sg.
consuet‑us est
consuet‑us sit
consuet‑us erat
consuet‑us esset
consuet‑us erit
1. Pers. Pl.
consuet‑i sumus
consuet‑i simus
consuet‑i eramus
consuet‑i essemus
consuet‑i erimus
2. Pers. Pl.
consuet‑i estis
consuet‑i sitis
consuet‑i eratis
consuet‑i essetis
consuet‑i eritis
3. Pers. Pl.
consuet‑i sunt
consuet‑i sint
consuet‑i erant
consuet‑i essent
consuet‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
consuescens consuescentis
Part. Fut. Akt.
consueturus a um
Part. Perf. Pass.
consuetus a um
Gerundium
consuesce‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
consuescendus a um, consuescundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
consuesce
consuesc‑i‑te
Imperativ II, 2. Pers.
consuesc‑i‑to
Imperativ II, 3. Pers.
consuesc‑i‑to

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
consuescere
consuesc‑i, consuesc‑ier
Infinitiv Perf.
consuev‑isse
consuet‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
consuetur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
consuet‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
consuescens
consuescens
consuescens
Gen. Sg.
consuescent‑is
consuescent‑is
consuescent‑is
Dat. Sg.
consuescent‑i
consuescent‑i
consuescent‑i
Akk. Sg.
consuescent‑em
consuescent‑em
consuescens
Abl. Sg.
consuescent‑e
consuescent‑e
consuescent‑e
Nom. Pl.
consuescent‑es
consuescent‑es
consuescent‑ia
Gen. Pl.
consuescent‑ium
consuescent‑ium
consuescent‑ium
Dat. Pl.
consuescent‑ibus
consuescent‑ibus
consuescent‑ibus
Akk. Pl.
consuescent‑es, consuescent‑is
consuescent‑es, consuescent‑is
consuescent‑ia
Abl. Pl.
consuescent‑ibus
consuescent‑ibus
consuescent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
consuet‑us
consuet‑a
consuet‑um
Gen. Sg.
consuet‑i
consuet‑ae
consuet‑i
Dat. Sg.
consuet‑o
consuet‑ae
consuet‑o
Akk. Sg.
consuet‑um
consuet‑am
consuet‑um
Abl. Sg.
consuet‑o
consuet‑a
consuet‑o
Nom. Pl.
consuet‑i
consuet‑ae
consuet‑a
Gen. Pl.
consuet‑orum
consuet‑arum
consuet‑orum
Dat. Pl.
consuet‑is
consuet‑is
consuet‑is
Akk. Pl.
consuet‑os
consuet‑as
consuet‑a
Abl. Pl.
consuet‑is
consuet‑is
consuet‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
consuetur‑us
consuetur‑a
consuetur‑um
Gen. Sg.
consuetur‑i
consuetur‑ae
consuetur‑i
Dat. Sg.
consuetur‑o
consuetur‑ae
consuetur‑o
Akk. Sg.
consuetur‑um
consuetur‑am
consuetur‑um
Abl. Sg.
consuetur‑o
consuetur‑a
consuetur‑o
Nom. Pl.
consuetur‑i
consuetur‑ae
consuetur‑a
Gen. Pl.
consuetur‑orum
consuetur‑arum
consuetur‑orum
Dat. Pl.
consuetur‑is
consuetur‑is
consuetur‑is
Akk. Pl.
consuetur‑os
consuetur‑as
consuetur‑a
Abl. Pl.
consuetur‑is
consuetur‑is
consuetur‑is

Gerundium

Gen.
consuesce‑ndi
Dat.
consuesce‑ndo
Akk.
consuesce‑ndum
Abl.
consuesce‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
consuescend‑us, consuescund‑us
consuescend‑a, consuescund‑a
consuescend‑um, consuescund‑um
Gen. Sg.
consuescend‑i, consuescund‑i
consuescend‑ae, consuescund‑ae
consuescend‑i, consuescund‑i
Dat. Sg.
consuescend‑o, consuescund‑o
consuescend‑ae, consuescund‑ae
consuescend‑o, consuescund‑o
Akk. Sg.
consuescend‑um, consuescund‑um
consuescend‑am, consuescund‑am
consuescend‑um, consuescund‑um
Abl. Sg.
consuescend‑o, consuescund‑o
consuescend‑a, consuescund‑a
consuescend‑o, consuescund‑o
Nom. Pl.
consuescend‑i, consuescund‑i
consuescend‑ae, consuescund‑ae
consuescend‑a, consuescund‑a
Gen. Pl.
consuescend‑orum, consuescund‑orum
consuescend‑arum, consuescund‑arum
consuescend‑orum, consuescund‑orum
Dat. Pl.
consuescend‑is, consuescund‑is
consuescend‑is, consuescund‑is
consuescend‑is, consuescund‑is
Akk. Pl.
consuescend‑os, consuescund‑os
consuescend‑as, consuescund‑as
consuescend‑a, consuescund‑a
Abl. Pl.
consuescend‑is, consuescund‑is
consuescend‑is, consuescund‑is
consuescend‑is, consuescund‑is