Deklination zu «trānsfretātiō trānsfretātiōnis, f»

Deklination zu «trānsfretātiō trānsfretātiōnis, f»

Deklination

Nom. Sg.
transfretatio
Gen. Sg.
transfretation‑is
Dat. Sg.
transfretation‑i
Akk. Sg.
transfretation‑em
Abl. Sg.
transfretation‑e
Nom. Pl.
transfretation‑es
Gen. Pl.
transfretation‑um
Dat. Pl.
transfretation‑ibus
Akk. Pl.
transfretation‑es
Abl. Pl.
transfretation‑ibus