Konjugation zu «imputāre, imputō, imputāvī, imputātum»

Konjugation zu «imputāre, imputō, imputāvī, imputātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
imput‑o
imput‑e‑m
imputa‑ba‑m
imputa‑re‑m
imputa‑b‑o
2. Pers. Sg.
imputa‑s
imput‑e‑s
imputa‑ba‑s
imputa‑re‑s
imputa‑bi‑s
3. Pers. Sg.
imputa‑t
imput‑e‑t
imputa‑ba‑t
imputa‑re‑t
imputa‑bi‑t
1. Pers. Pl.
imputa‑mus
imput‑e‑mus
imputa‑ba‑mus
imputa‑re‑mus
imputa‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
imputa‑tis
imput‑e‑tis
imputa‑ba‑tis
imputa‑re‑tis
imputa‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
imputa‑nt
imput‑e‑nt
imputa‑ba‑nt
imputa‑re‑nt
imputa‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
imput‑or
imput‑e‑r
imputa‑ba‑r
imputa‑re‑r
imputa‑b‑or
2. Pers. Sg.
imputa‑ris
imput‑e‑ris, imput‑e‑re
imputa‑ba‑ris, imputa‑ba‑re
imputa‑re‑ris, imputa‑re‑re
imputa‑be‑ris, imputa‑be‑re
3. Pers. Sg.
imputa‑tur
imput‑e‑tur
imputa‑ba‑tur
imputa‑re‑tur
imputa‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
imputa‑mur
imput‑e‑mur
imputa‑ba‑mur
imputa‑re‑mur
imputa‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
imputa‑mini
imput‑e‑mini
imputa‑ba‑mini
imputa‑re‑mini
imputa‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
imputa‑ntur
imput‑e‑ntur
imputa‑ba‑ntur
imputa‑re‑ntur
imputa‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
imputav‑i
imputav‑eri‑m
imputav‑era‑m
imputav‑isse‑m
imputav‑ero
2. Pers. Sg.
imputav‑isti
imputav‑eri‑s
imputav‑era‑s
imputav‑isse‑s
imputav‑eris
3. Pers. Sg.
imputav‑it
imputav‑eri‑t
imputav‑era‑t
imputav‑isse‑t
imputav‑erit
1. Pers. Pl.
imputav‑imus
imputav‑eri‑mus
imputav‑era‑mus
imputav‑isse‑mus
imputav‑erimus
2. Pers. Pl.
imputav‑istis
imputav‑eri‑tis
imputav‑era‑tis
imputav‑isse‑tis
imputav‑eritis
3. Pers. Pl.
imputav‑erunt, imputav‑ere
imputav‑eri‑nt
imputav‑era‑nt
imputav‑isse‑nt
imputav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
imputat‑us sum
imputat‑us sim
imputat‑us eram
imputat‑us essem
imputat‑us ero
2. Pers. Sg.
imputat‑us es
imputat‑us sis
imputat‑us eras
imputat‑us esses
imputat‑us eris
3. Pers. Sg.
imputat‑us est
imputat‑us sit
imputat‑us erat
imputat‑us esset
imputat‑us erit
1. Pers. Pl.
imputat‑i sumus
imputat‑i simus
imputat‑i eramus
imputat‑i essemus
imputat‑i erimus
2. Pers. Pl.
imputat‑i estis
imputat‑i sitis
imputat‑i eratis
imputat‑i essetis
imputat‑i eritis
3. Pers. Pl.
imputat‑i sunt
imputat‑i sint
imputat‑i erant
imputat‑i essent
imputat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
imputans imputantis
Part. Fut. Akt.
imputaturus a um
Part. Perf. Pass.
imputatus a um
Gerundium
imputa‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
imputandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
imputa
imputa‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
imputare
imputa‑ri, imputa‑rier
Infinitiv Perf.
imputav‑isse
imputat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
imputatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
imputat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
imputans
imputans
imputans
Gen. Sg.
imputant‑is
imputant‑is
imputant‑is
Dat. Sg.
imputant‑i
imputant‑i
imputant‑i
Akk. Sg.
imputant‑em
imputant‑em
imputans
Abl. Sg.
imputant‑e
imputant‑e
imputant‑e
Nom. Pl.
imputant‑es
imputant‑es
imputant‑ia
Gen. Pl.
imputant‑ium
imputant‑ium
imputant‑ium
Dat. Pl.
imputant‑ibus
imputant‑ibus
imputant‑ibus
Akk. Pl.
imputant‑es, imputant‑is
imputant‑es, imputant‑is
imputant‑ia
Abl. Pl.
imputant‑ibus
imputant‑ibus
imputant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
imputat‑us
imputat‑a
imputat‑um
Gen. Sg.
imputat‑i
imputat‑ae
imputat‑i
Dat. Sg.
imputat‑o
imputat‑ae
imputat‑o
Akk. Sg.
imputat‑um
imputat‑am
imputat‑um
Abl. Sg.
imputat‑o
imputat‑a
imputat‑o
Nom. Pl.
imputat‑i
imputat‑ae
imputat‑a
Gen. Pl.
imputat‑orum
imputat‑arum
imputat‑orum
Dat. Pl.
imputat‑is
imputat‑is
imputat‑is
Akk. Pl.
imputat‑os
imputat‑as
imputat‑a
Abl. Pl.
imputat‑is
imputat‑is
imputat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
imputatur‑us
imputatur‑a
imputatur‑um
Gen. Sg.
imputatur‑i
imputatur‑ae
imputatur‑i
Dat. Sg.
imputatur‑o
imputatur‑ae
imputatur‑o
Akk. Sg.
imputatur‑um
imputatur‑am
imputatur‑um
Abl. Sg.
imputatur‑o
imputatur‑a
imputatur‑o
Nom. Pl.
imputatur‑i
imputatur‑ae
imputatur‑a
Gen. Pl.
imputatur‑orum
imputatur‑arum
imputatur‑orum
Dat. Pl.
imputatur‑is
imputatur‑is
imputatur‑is
Akk. Pl.
imputatur‑os
imputatur‑as
imputatur‑a
Abl. Pl.
imputatur‑is
imputatur‑is
imputatur‑is

Gerundium

Gen.
imputa‑ndi
Dat.
imputa‑ndo
Akk.
imputa‑ndum
Abl.
imputa‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
imputand‑us
imputand‑a
imputand‑um
Gen. Sg.
imputand‑i
imputand‑ae
imputand‑i
Dat. Sg.
imputand‑o
imputand‑ae
imputand‑o
Akk. Sg.
imputand‑um
imputand‑am
imputand‑um
Abl. Sg.
imputand‑o
imputand‑a
imputand‑o
Nom. Pl.
imputand‑i
imputand‑ae
imputand‑a
Gen. Pl.
imputand‑orum
imputand‑arum
imputand‑orum
Dat. Pl.
imputand‑is
imputand‑is
imputand‑is
Akk. Pl.
imputand‑os
imputand‑as
imputand‑a
Abl. Pl.
imputand‑is
imputand‑is
imputand‑is