Konjugation zu «salūtāre, salūtō, salūtāvī, salūtātum»

Konjugation zu «salūtāre, salūtō, salūtāvī, salūtātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
salut‑o
salut‑e‑m
saluta‑ba‑m
saluta‑re‑m
saluta‑b‑o
2. Pers. Sg.
saluta‑s
salut‑e‑s
saluta‑ba‑s
saluta‑re‑s
saluta‑bi‑s
3. Pers. Sg.
saluta‑t
salut‑e‑t
saluta‑ba‑t
saluta‑re‑t
saluta‑bi‑t
1. Pers. Pl.
saluta‑mus
salut‑e‑mus
saluta‑ba‑mus
saluta‑re‑mus
saluta‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
saluta‑tis
salut‑e‑tis
saluta‑ba‑tis
saluta‑re‑tis
saluta‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
saluta‑nt
salut‑e‑nt
saluta‑ba‑nt
saluta‑re‑nt
saluta‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
salut‑or
salut‑e‑r
saluta‑ba‑r
saluta‑re‑r
saluta‑b‑or
2. Pers. Sg.
saluta‑ris
salut‑e‑ris, salut‑e‑re
saluta‑ba‑ris, saluta‑ba‑re
saluta‑re‑ris, saluta‑re‑re
saluta‑be‑ris, saluta‑be‑re
3. Pers. Sg.
saluta‑tur
salut‑e‑tur
saluta‑ba‑tur
saluta‑re‑tur
saluta‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
saluta‑mur
salut‑e‑mur
saluta‑ba‑mur
saluta‑re‑mur
saluta‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
saluta‑mini
salut‑e‑mini
saluta‑ba‑mini
saluta‑re‑mini
saluta‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
saluta‑ntur
salut‑e‑ntur
saluta‑ba‑ntur
saluta‑re‑ntur
saluta‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
salutav‑i
salutav‑eri‑m
salutav‑era‑m
salutav‑isse‑m
salutav‑ero
2. Pers. Sg.
salutav‑isti
salutav‑eri‑s
salutav‑era‑s
salutav‑isse‑s
salutav‑eris
3. Pers. Sg.
salutav‑it
salutav‑eri‑t
salutav‑era‑t
salutav‑isse‑t
salutav‑erit
1. Pers. Pl.
salutav‑imus
salutav‑eri‑mus
salutav‑era‑mus
salutav‑isse‑mus
salutav‑erimus
2. Pers. Pl.
salutav‑istis
salutav‑eri‑tis
salutav‑era‑tis
salutav‑isse‑tis
salutav‑eritis
3. Pers. Pl.
salutav‑erunt, salutav‑ere
salutav‑eri‑nt
salutav‑era‑nt
salutav‑isse‑nt
salutav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
salutat‑us sum
salutat‑us sim
salutat‑us eram
salutat‑us essem
salutat‑us ero
2. Pers. Sg.
salutat‑us es
salutat‑us sis
salutat‑us eras
salutat‑us esses
salutat‑us eris
3. Pers. Sg.
salutat‑us est
salutat‑us sit
salutat‑us erat
salutat‑us esset
salutat‑us erit
1. Pers. Pl.
salutat‑i sumus
salutat‑i simus
salutat‑i eramus
salutat‑i essemus
salutat‑i erimus
2. Pers. Pl.
salutat‑i estis
salutat‑i sitis
salutat‑i eratis
salutat‑i essetis
salutat‑i eritis
3. Pers. Pl.
salutat‑i sunt
salutat‑i sint
salutat‑i erant
salutat‑i essent
salutat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
salutans salutantis
Part. Fut. Akt.
salutaturus a um
Part. Perf. Pass.
salutatus a um
Gerundium
saluta‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
salutandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
saluta
saluta‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
salutare
saluta‑ri, saluta‑rier
Infinitiv Perf.
salutav‑isse
salutat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
salutatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
salutat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
salutans
salutans
salutans
Gen. Sg.
salutant‑is
salutant‑is
salutant‑is
Dat. Sg.
salutant‑i
salutant‑i
salutant‑i
Akk. Sg.
salutant‑em
salutant‑em
salutans
Abl. Sg.
salutant‑e
salutant‑e
salutant‑e
Nom. Pl.
salutant‑es
salutant‑es
salutant‑ia
Gen. Pl.
salutant‑ium, salutantum
salutant‑ium, salutantum
salutant‑ium, salutantum
Dat. Pl.
salutant‑ibus
salutant‑ibus
salutant‑ibus
Akk. Pl.
salutant‑es, salutant‑is
salutant‑es, salutant‑is
salutant‑ia
Abl. Pl.
salutant‑ibus
salutant‑ibus
salutant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
salutat‑us
salutat‑a
salutat‑um
Gen. Sg.
salutat‑i
salutat‑ae
salutat‑i
Dat. Sg.
salutat‑o
salutat‑ae
salutat‑o
Akk. Sg.
salutat‑um
salutat‑am
salutat‑um
Abl. Sg.
salutat‑o
salutat‑a
salutat‑o
Nom. Pl.
salutat‑i
salutat‑ae
salutat‑a
Gen. Pl.
salutat‑orum
salutat‑arum
salutat‑orum
Dat. Pl.
salutat‑is
salutat‑is
salutat‑is
Akk. Pl.
salutat‑os
salutat‑as
salutat‑a
Abl. Pl.
salutat‑is
salutat‑is
salutat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
salutatur‑us
salutatur‑a
salutatur‑um
Gen. Sg.
salutatur‑i
salutatur‑ae
salutatur‑i
Dat. Sg.
salutatur‑o
salutatur‑ae
salutatur‑o
Akk. Sg.
salutatur‑um
salutatur‑am
salutatur‑um
Abl. Sg.
salutatur‑o
salutatur‑a
salutatur‑o
Nom. Pl.
salutatur‑i
salutatur‑ae
salutatur‑a
Gen. Pl.
salutatur‑orum
salutatur‑arum
salutatur‑orum
Dat. Pl.
salutatur‑is
salutatur‑is
salutatur‑is
Akk. Pl.
salutatur‑os
salutatur‑as
salutatur‑a
Abl. Pl.
salutatur‑is
salutatur‑is
salutatur‑is

Gerundium

Gen.
saluta‑ndi
Dat.
saluta‑ndo
Akk.
saluta‑ndum
Abl.
saluta‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
salutand‑us
salutand‑a
salutand‑um
Gen. Sg.
salutand‑i
salutand‑ae
salutand‑i
Dat. Sg.
salutand‑o
salutand‑ae
salutand‑o
Akk. Sg.
salutand‑um
salutand‑am
salutand‑um
Abl. Sg.
salutand‑o
salutand‑a
salutand‑o
Nom. Pl.
salutand‑i
salutand‑ae
salutand‑a
Gen. Pl.
salutand‑orum
salutand‑arum
salutand‑orum
Dat. Pl.
salutand‑is
salutand‑is
salutand‑is
Akk. Pl.
salutand‑os
salutand‑as
salutand‑a
Abl. Pl.
salutand‑is
salutand‑is
salutand‑is