Deklination zu «oceanus -ī, m»

Deklination zu «oceanus -ī, m»

Deklination

Latein bestimmter Artikel unbestimmter Artikel
Nom. Sg.
ocean‑us
das Weltmeer
ein Weltmeer
Gen. Sg.
ocean‑i
des Weltmeere
eines Weltmeere
Dat. Sg.
ocean‑o
dem Weltmeer
einem Weltmeer
Akk. Sg.
ocean‑um
das Weltmeer
ein Weltmeer
Abl. Sg.
ab ocean‑o
von dem Weltmeer
von einem Weltmeer
Nom. Pl.
ocean‑i
die Weltmeere
Weltmeere
Gen. Pl.
ocean‑orum
der Weltmeere
Weltmeere
Dat. Pl.
ocean‑is
den Weltmeeren
Weltmeeren
Akk. Pl.
ocean‑os
die Weltmeere
Weltmeere
Abl. Pl.
ab ocean‑is
von den Weltmeeren
von Weltmeeren