Konjugation zu «optāre, optō, optāvī, optātum»

Konjugation zu «optāre, optō, optāvī, optātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
opt‑o
opt‑e‑m
opta‑ba‑m
opta‑re‑m
opta‑b‑o
2. Pers. Sg.
opta‑s
opt‑e‑s
opta‑ba‑s
opta‑re‑s
opta‑bi‑s
3. Pers. Sg.
opta‑t
opt‑e‑t
opta‑ba‑t
opta‑re‑t
opta‑bi‑t
1. Pers. Pl.
opta‑mus
opt‑e‑mus
opta‑ba‑mus
opta‑re‑mus
opta‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
opta‑tis
opt‑e‑tis
opta‑ba‑tis
opta‑re‑tis
opta‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
opta‑nt
opt‑e‑nt
opta‑ba‑nt
opta‑re‑nt
opta‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
opt‑or
opt‑e‑r
opta‑ba‑r
opta‑re‑r
opta‑b‑or
2. Pers. Sg.
opta‑ris
opt‑e‑ris, opt‑e‑re
opta‑ba‑ris, opta‑ba‑re
opta‑re‑ris, opta‑re‑re
opta‑be‑ris, opta‑be‑re
3. Pers. Sg.
opta‑tur
opt‑e‑tur
opta‑ba‑tur
opta‑re‑tur
opta‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
opta‑mur
opt‑e‑mur
opta‑ba‑mur
opta‑re‑mur
opta‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
opta‑mini
opt‑e‑mini
opta‑ba‑mini
opta‑re‑mini
opta‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
opta‑ntur
opt‑e‑ntur
opta‑ba‑ntur
opta‑re‑ntur
opta‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
optav‑i
optav‑eri‑m
optav‑era‑m
optav‑isse‑m
optav‑ero
2. Pers. Sg.
optav‑isti
optav‑eri‑s, optassis
optav‑era‑s
optav‑isse‑s
optav‑eris
3. Pers. Sg.
optav‑it
optav‑eri‑t
optav‑era‑t
optav‑isse‑t
optav‑erit
1. Pers. Pl.
optav‑imus
optav‑eri‑mus
optav‑era‑mus
optav‑isse‑mus
optav‑erimus
2. Pers. Pl.
optav‑istis
optav‑eri‑tis
optav‑era‑tis
optav‑isse‑tis
optav‑eritis
3. Pers. Pl.
optav‑erunt, optav‑ere
optav‑eri‑nt
optav‑era‑nt
optav‑isse‑nt
optav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
optat‑us sum
optat‑us sim
optat‑us eram
optat‑us essem
optat‑us ero
2. Pers. Sg.
optat‑us es
optat‑us sis
optat‑us eras
optat‑us esses
optat‑us eris
3. Pers. Sg.
optat‑us est
optat‑us sit
optat‑us erat
optat‑us esset
optat‑us erit
1. Pers. Pl.
optat‑i sumus
optat‑i simus
optat‑i eramus
optat‑i essemus
optat‑i erimus
2. Pers. Pl.
optat‑i estis
optat‑i sitis
optat‑i eratis
optat‑i essetis
optat‑i eritis
3. Pers. Pl.
optat‑i sunt
optat‑i sint
optat‑i erant
optat‑i essent
optat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
optans optantis
Part. Fut. Akt.
optaturus a um
Part. Perf. Pass.
optatus a um
Gerundium
opta‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
optandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
opta
opta‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
optare
opta‑ri, opta‑rier
Infinitiv Perf.
optav‑isse
optat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
optatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
optat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
optans
optans
optans
Gen. Sg.
optant‑is
optant‑is
optant‑is
Dat. Sg.
optant‑i
optant‑i
optant‑i
Akk. Sg.
optant‑em
optant‑em
optans
Abl. Sg.
optant‑e
optant‑e
optant‑e
Nom. Pl.
optant‑es
optant‑es
optant‑ia
Gen. Pl.
optant‑ium
optant‑ium
optant‑ium
Dat. Pl.
optant‑ibus
optant‑ibus
optant‑ibus
Akk. Pl.
optant‑es, optant‑is
optant‑es, optant‑is
optant‑ia
Abl. Pl.
optant‑ibus
optant‑ibus
optant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
optat‑us
optat‑a
optat‑um
Gen. Sg.
optat‑i
optat‑ae
optat‑i
Dat. Sg.
optat‑o
optat‑ae
optat‑o
Akk. Sg.
optat‑um
optat‑am
optat‑um
Abl. Sg.
optat‑o
optat‑a
optat‑o
Nom. Pl.
optat‑i
optat‑ae
optat‑a
Gen. Pl.
optat‑orum
optat‑arum
optat‑orum
Dat. Pl.
optat‑is
optat‑is
optat‑is
Akk. Pl.
optat‑os
optat‑as
optat‑a
Abl. Pl.
optat‑is
optat‑is
optat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
optatur‑us
optatur‑a
optatur‑um
Gen. Sg.
optatur‑i
optatur‑ae
optatur‑i
Dat. Sg.
optatur‑o
optatur‑ae
optatur‑o
Akk. Sg.
optatur‑um
optatur‑am
optatur‑um
Abl. Sg.
optatur‑o
optatur‑a
optatur‑o
Nom. Pl.
optatur‑i
optatur‑ae
optatur‑a
Gen. Pl.
optatur‑orum
optatur‑arum
optatur‑orum
Dat. Pl.
optatur‑is
optatur‑is
optatur‑is
Akk. Pl.
optatur‑os
optatur‑as
optatur‑a
Abl. Pl.
optatur‑is
optatur‑is
optatur‑is

Partizip Perfekt Passiv (PPP) - Komparativ

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
optat‑ior
optat‑ior
optat‑ius
Gen. Sg.
optat‑ior‑is
optat‑ior‑is
optat‑ior‑is
Dat. Sg.
optat‑ior‑i
optat‑ior‑i
optat‑ior‑i
Akk. Sg.
optat‑ior‑em
optat‑ior‑em
optat‑ius
Abl. Sg.
optat‑ior‑e
optat‑ior‑e
optat‑ior‑e
Nom. Pl.
optat‑ior‑es
optat‑ior‑es
optat‑ior‑a
Gen. Pl.
optat‑ior‑um
optat‑ior‑um
optat‑ior‑um
Dat. Pl.
optat‑ior‑ibus
optat‑ior‑ibus
optat‑ior‑ibus
Akk. Pl.
optat‑ior‑es
optat‑ior‑es
optat‑ior‑a
Abl. Pl.
optat‑ior‑ibus
optat‑ior‑ibus
optat‑ior‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP) - Superlativ

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
optat‑issim‑us
optat‑issim‑a
optat‑issim‑um
Gen. Sg.
optat‑issim‑i
optat‑issim‑ae
optat‑issim‑i
Dat. Sg.
optat‑issim‑o
optat‑issim‑ae
optat‑issim‑o
Akk. Sg.
optat‑issim‑um
optat‑issim‑am
optat‑issim‑um
Abl. Sg.
optat‑issim‑o
optat‑issim‑a
optat‑issim‑o
Nom. Pl.
optat‑issim‑i
optat‑issim‑ae
optat‑issim‑a
Gen. Pl.
optat‑issim‑orum
optat‑issim‑arum
optat‑issim‑orum
Dat. Pl.
optat‑issim‑is
optat‑issim‑is
optat‑issim‑is
Akk. Pl.
optat‑issim‑os
optat‑issim‑as
optat‑issim‑a
Abl. Pl.
optat‑issim‑is
optat‑issim‑is
optat‑issim‑is

Gerundium

Gen.
opta‑ndi
Dat.
opta‑ndo
Akk.
opta‑ndum
Abl.
opta‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
optand‑us
optand‑a
optand‑um
Gen. Sg.
optand‑i
optand‑ae
optand‑i
Dat. Sg.
optand‑o
optand‑ae
optand‑o
Akk. Sg.
optand‑um
optand‑am
optand‑um
Abl. Sg.
optand‑o
optand‑a
optand‑o
Nom. Pl.
optand‑i
optand‑ae
optand‑a
Gen. Pl.
optand‑orum
optand‑arum
optand‑orum
Dat. Pl.
optand‑is
optand‑is
optand‑is
Akk. Pl.
optand‑os
optand‑as
optand‑a
Abl. Pl.
optand‑is
optand‑is
optand‑is