Konjugation zu «potīrī, potior, potītus sum»

Konjugation zu «potīrī, potior, potītus sum»

Präsensstamm

Präs. Ind. Präs. Konj. Imperf. Ind. Imperf. Konj. Fut. I Ind.
1. Pers. Sg.
poti‑or
poti‑a‑r
poti‑eba‑r
poti‑re‑r
poti‑a‑r
2. Pers. Sg.
poti‑ris, poti‑re
poti‑a‑ris, poti‑a‑re
poti‑eba‑ris, poti‑eba‑re
poti‑re‑ris, poti‑re‑re
poti‑e‑ris, poti‑e‑re
3. Pers. Sg.
poti‑tur
poti‑a‑tur
poti‑eba‑tur
poti‑re‑tur, poteretur
poti‑e‑tur
1. Pers. Pl.
poti‑mur
poti‑a‑mur
poti‑eba‑mur
poti‑re‑mur, poteremur
poti‑e‑mur
2. Pers. Pl.
poti‑mini
poti‑a‑mini
poti‑eba‑mini
poti‑re‑mini
poti‑e‑mini
3. Pers. Pl.
poti‑u‑ntur
poti‑a‑ntur
poti‑eba‑ntur
poti‑re‑ntur, poterentur
poti‑e‑ntur

Perfektstamm

Perf. Ind. Perf. Konj. Plusquamperf. Ind. Plusquamperf. Konj. Fut. II Ind.
1. Pers. Sg.
potit‑us sum
potit‑us sim
potit‑us eram
potit‑us essem
potit‑us ero
2. Pers. Sg.
potit‑us es
potit‑us sis
potit‑us eras
potit‑us esses
potit‑us eris
3. Pers. Sg.
potit‑us est
potit‑us sit
potit‑us erat
potit‑us esset
potit‑us erit
1. Pers. Pl.
potit‑i sumus
potit‑i simus
potit‑i eramus
potit‑i essemus
potit‑i erimus
2. Pers. Pl.
potit‑i estis
potit‑i sitis
potit‑i eratis
potit‑i essetis
potit‑i eritis
3. Pers. Pl.
potit‑i sunt
potit‑i sint
potit‑i erant
potit‑i essent
potit‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs.
potiens potientis
Part. Fut.
potiturus a um
Part. Perf.
potitus a um
Gerundium
poti‑e‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
potiendus a um, potiundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
poti‑re
poti‑mini
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Infinitiv Präs.
potiri, potirier
Infinitiv Perf.
potit‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
potitur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
poti‑ens
poti‑ens
poti‑ens
Gen. Sg.
poti‑ent‑is
poti‑ent‑is
poti‑ent‑is
Dat. Sg.
poti‑ent‑i
poti‑ent‑i
poti‑ent‑i
Akk. Sg.
poti‑ent‑em
poti‑ent‑em
poti‑ens
Abl. Sg.
poti‑ent‑e
poti‑ent‑e
poti‑ent‑e
Nom. Pl.
poti‑ent‑es
poti‑ent‑es
poti‑ent‑ia
Gen. Pl.
poti‑ent‑ium
poti‑ent‑ium
poti‑ent‑ium
Dat. Pl.
poti‑ent‑ibus
poti‑ent‑ibus
poti‑ent‑ibus
Akk. Pl.
poti‑ent‑es, poti‑ent‑is
poti‑ent‑es, poti‑ent‑is
poti‑ent‑ia
Abl. Pl.
poti‑ent‑ibus
poti‑ent‑ibus
poti‑ent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
potit‑us
potit‑a
potit‑um
Gen. Sg.
potit‑i
potit‑ae
potit‑i
Dat. Sg.
potit‑o
potit‑ae
potit‑o
Akk. Sg.
potit‑um
potit‑am
potit‑um
Abl. Sg.
potit‑o
potit‑a
potit‑o
Vok. Sg.
potit‑e
Nom. Pl.
potit‑i
potit‑ae
potit‑a
Gen. Pl.
potit‑orum
potit‑arum
potit‑orum
Dat. Pl.
potit‑is
potit‑is
potit‑is
Akk. Pl.
potit‑os
potit‑as
potit‑a
Abl. Pl.
potit‑is
potit‑is
potit‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
potitur‑us
potitur‑a
potitur‑um
Gen. Sg.
potitur‑i
potitur‑ae
potitur‑i
Dat. Sg.
potitur‑o
potitur‑ae
potitur‑o
Akk. Sg.
potitur‑um
potitur‑am
potitur‑um
Abl. Sg.
potitur‑o
potitur‑a
potitur‑o
Vok. Sg.
potitur‑e
Nom. Pl.
potitur‑i
potitur‑ae
potitur‑a
Gen. Pl.
potitur‑orum
potitur‑arum
potitur‑orum
Dat. Pl.
potitur‑is
potitur‑is
potitur‑is
Akk. Pl.
potitur‑os
potitur‑as
potitur‑a
Abl. Pl.
potitur‑is
potitur‑is
potitur‑is

Gerundium

Gen.
poti‑e‑ndi
Dat.
poti‑e‑ndo
Akk.
poti‑e‑ndum
Abl.
poti‑e‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
poti‑end‑us, potiund‑us
poti‑end‑a, potiund‑a
poti‑end‑um, potiund‑um
Gen. Sg.
poti‑end‑i, potiund‑i
poti‑end‑ae, potiund‑ae
poti‑end‑i, potiund‑i
Dat. Sg.
poti‑end‑o, potiund‑o
poti‑end‑ae, potiund‑ae
poti‑end‑o, potiund‑o
Akk. Sg.
poti‑end‑um, potiund‑um
poti‑end‑am, potiund‑am
poti‑end‑um, potiund‑um
Abl. Sg.
poti‑end‑o, potiund‑o
poti‑end‑a, potiund‑a
poti‑end‑o, potiund‑o
Vok. Sg.
poti‑end‑e, potiund‑e
Nom. Pl.
poti‑end‑i, potiund‑i
poti‑end‑ae, potiund‑ae
poti‑end‑a, potiund‑a
Gen. Pl.
poti‑end‑orum, potiund‑orum
poti‑end‑arum, potiund‑arum
poti‑end‑orum, potiund‑orum
Dat. Pl.
poti‑end‑is, potiund‑is
poti‑end‑is, potiund‑is
poti‑end‑is, potiund‑is
Akk. Pl.
poti‑end‑os, potiund‑os
poti‑end‑as, potiund‑as
poti‑end‑a, potiund‑a
Abl. Pl.
poti‑end‑is, potiund‑is
poti‑end‑is, potiund‑is
poti‑end‑is, potiund‑is