Konjugation zu «ōrnāre, ōrnō, ōrnāvī, ōrnātum»

Konjugation zu «ōrnāre, ōrnō, ōrnāvī, ōrnātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
orn‑o
orn‑e‑m
orna‑ba‑m
orna‑re‑m
orna‑b‑o
2. Pers. Sg.
orna‑s
orn‑e‑s
orna‑ba‑s
orna‑re‑s
orna‑bi‑s
3. Pers. Sg.
orna‑t
orn‑e‑t
orna‑ba‑t
orna‑re‑t
orna‑bi‑t
1. Pers. Pl.
orna‑mus
orn‑e‑mus
orna‑ba‑mus
orna‑re‑mus
orna‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
orna‑tis
orn‑e‑tis
orna‑ba‑tis
orna‑re‑tis
orna‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
orna‑nt
orn‑e‑nt
orna‑ba‑nt
orna‑re‑nt
orna‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
orn‑or
orn‑e‑r
orna‑ba‑r
orna‑re‑r
orna‑b‑or
2. Pers. Sg.
orna‑ris
orn‑e‑ris, orn‑e‑re
orna‑ba‑ris, orna‑ba‑re
orna‑re‑ris, orna‑re‑re
orna‑be‑ris, orna‑be‑re
3. Pers. Sg.
orna‑tur
orn‑e‑tur
orna‑ba‑tur
orna‑re‑tur
orna‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
orna‑mur
orn‑e‑mur
orna‑ba‑mur
orna‑re‑mur
orna‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
orna‑mini
orn‑e‑mini
orna‑ba‑mini
orna‑re‑mini
orna‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
orna‑ntur
orn‑e‑ntur
orna‑ba‑ntur
orna‑re‑ntur
orna‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
ornav‑i
ornav‑eri‑m
ornav‑era‑m
ornav‑isse‑m
ornav‑ero
2. Pers. Sg.
ornav‑isti
ornav‑eri‑s
ornav‑era‑s
ornav‑isse‑s
ornav‑eris
3. Pers. Sg.
ornav‑it
ornav‑eri‑t
ornav‑era‑t
ornav‑isse‑t
ornav‑erit
1. Pers. Pl.
ornav‑imus
ornav‑eri‑mus
ornav‑era‑mus
ornav‑isse‑mus
ornav‑erimus
2. Pers. Pl.
ornav‑istis
ornav‑eri‑tis
ornav‑era‑tis
ornav‑isse‑tis
ornav‑eritis
3. Pers. Pl.
ornav‑erunt, ornav‑ere
ornav‑eri‑nt
ornav‑era‑nt
ornav‑isse‑nt
ornav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
ornat‑us sum
ornat‑us sim
ornat‑us eram
ornat‑us essem
ornat‑us ero
2. Pers. Sg.
ornat‑us es
ornat‑us sis
ornat‑us eras
ornat‑us esses
ornat‑us eris
3. Pers. Sg.
ornat‑us est
ornat‑us sit
ornat‑us erat
ornat‑us esset
ornat‑us erit
1. Pers. Pl.
ornat‑i sumus
ornat‑i simus
ornat‑i eramus
ornat‑i essemus
ornat‑i erimus
2. Pers. Pl.
ornat‑i estis
ornat‑i sitis
ornat‑i eratis
ornat‑i essetis
ornat‑i eritis
3. Pers. Pl.
ornat‑i sunt
ornat‑i sint
ornat‑i erant
ornat‑i essent
ornat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
ornans ornantis
Part. Fut. Akt.
ornaturus a um
Part. Perf. Pass.
ornatus a um
Gerundium
orna‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
ornandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
orna
orna‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
ornare
orna‑ri, orna‑rier
Infinitiv Perf.
ornav‑isse
ornat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
ornatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
ornat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
ornans
ornans
ornans
Gen. Sg.
ornant‑is
ornant‑is
ornant‑is
Dat. Sg.
ornant‑i
ornant‑i
ornant‑i
Akk. Sg.
ornant‑em
ornant‑em
ornans
Abl. Sg.
ornant‑e
ornant‑e
ornant‑e
Nom. Pl.
ornant‑es
ornant‑es
ornant‑ia
Gen. Pl.
ornant‑ium
ornant‑ium
ornant‑ium
Dat. Pl.
ornant‑ibus
ornant‑ibus
ornant‑ibus
Akk. Pl.
ornant‑es, ornant‑is
ornant‑es, ornant‑is
ornant‑ia
Abl. Pl.
ornant‑ibus
ornant‑ibus
ornant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
ornat‑us
ornat‑a
ornat‑um
Gen. Sg.
ornat‑i
ornat‑ae
ornat‑i
Dat. Sg.
ornat‑o
ornat‑ae
ornat‑o
Akk. Sg.
ornat‑um
ornat‑am
ornat‑um
Abl. Sg.
ornat‑o
ornat‑a
ornat‑o
Nom. Pl.
ornat‑i
ornat‑ae
ornat‑a
Gen. Pl.
ornat‑orum
ornat‑arum
ornat‑orum
Dat. Pl.
ornat‑is
ornat‑is
ornat‑is
Akk. Pl.
ornat‑os
ornat‑as
ornat‑a
Abl. Pl.
ornat‑is
ornat‑is
ornat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
ornatur‑us
ornatur‑a
ornatur‑um
Gen. Sg.
ornatur‑i
ornatur‑ae
ornatur‑i
Dat. Sg.
ornatur‑o
ornatur‑ae
ornatur‑o
Akk. Sg.
ornatur‑um
ornatur‑am
ornatur‑um
Abl. Sg.
ornatur‑o
ornatur‑a
ornatur‑o
Nom. Pl.
ornatur‑i
ornatur‑ae
ornatur‑a
Gen. Pl.
ornatur‑orum
ornatur‑arum
ornatur‑orum
Dat. Pl.
ornatur‑is
ornatur‑is
ornatur‑is
Akk. Pl.
ornatur‑os
ornatur‑as
ornatur‑a
Abl. Pl.
ornatur‑is
ornatur‑is
ornatur‑is

Partizip Perfekt Passiv (PPP) - Komparativ

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
ornat‑ior
ornat‑ior
ornat‑ius
Gen. Sg.
ornat‑ior‑is
ornat‑ior‑is
ornat‑ior‑is
Dat. Sg.
ornat‑ior‑i
ornat‑ior‑i
ornat‑ior‑i
Akk. Sg.
ornat‑ior‑em
ornat‑ior‑em
ornat‑ius
Abl. Sg.
ornat‑ior‑e
ornat‑ior‑e
ornat‑ior‑e
Nom. Pl.
ornat‑ior‑es
ornat‑ior‑es
ornat‑ior‑a
Gen. Pl.
ornat‑ior‑um
ornat‑ior‑um
ornat‑ior‑um
Dat. Pl.
ornat‑ior‑ibus
ornat‑ior‑ibus
ornat‑ior‑ibus
Akk. Pl.
ornat‑ior‑es
ornat‑ior‑es
ornat‑ior‑a
Abl. Pl.
ornat‑ior‑ibus
ornat‑ior‑ibus
ornat‑ior‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP) - Superlativ

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
ornat‑issim‑us
ornat‑issim‑a
ornat‑issim‑um
Gen. Sg.
ornat‑issim‑i
ornat‑issim‑ae
ornat‑issim‑i
Dat. Sg.
ornat‑issim‑o
ornat‑issim‑ae
ornat‑issim‑o
Akk. Sg.
ornat‑issim‑um
ornat‑issim‑am
ornat‑issim‑um
Abl. Sg.
ornat‑issim‑o
ornat‑issim‑a
ornat‑issim‑o
Nom. Pl.
ornat‑issim‑i
ornat‑issim‑ae
ornat‑issim‑a
Gen. Pl.
ornat‑issim‑orum
ornat‑issim‑arum
ornat‑issim‑orum
Dat. Pl.
ornat‑issim‑is
ornat‑issim‑is
ornat‑issim‑is
Akk. Pl.
ornat‑issim‑os
ornat‑issim‑as
ornat‑issim‑a
Abl. Pl.
ornat‑issim‑is
ornat‑issim‑is
ornat‑issim‑is

Gerundium

Gen.
orna‑ndi
Dat.
orna‑ndo
Akk.
orna‑ndum
Abl.
orna‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
ornand‑us
ornand‑a
ornand‑um
Gen. Sg.
ornand‑i
ornand‑ae
ornand‑i
Dat. Sg.
ornand‑o
ornand‑ae
ornand‑o
Akk. Sg.
ornand‑um
ornand‑am
ornand‑um
Abl. Sg.
ornand‑o
ornand‑a
ornand‑o
Nom. Pl.
ornand‑i
ornand‑ae
ornand‑a
Gen. Pl.
ornand‑orum
ornand‑arum
ornand‑orum
Dat. Pl.
ornand‑is
ornand‑is
ornand‑is
Akk. Pl.
ornand‑os
ornand‑as
ornand‑a
Abl. Pl.
ornand‑is
ornand‑is
ornand‑is