Konjugation zu «praecipitāre, praecipitō, praecipitāvī, praecipitātum»

Konjugation zu «praecipitāre, praecipitō, praecipitāvī, praecipitātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
praecipit‑o
praecipit‑e‑m
praecipita‑ba‑m
praecipita‑re‑m
praecipita‑b‑o
2. Pers. Sg.
praecipita‑s
praecipit‑e‑s
praecipita‑ba‑s
praecipita‑re‑s
praecipita‑bi‑s
3. Pers. Sg.
praecipita‑t
praecipit‑e‑t
praecipita‑ba‑t
praecipita‑re‑t
praecipita‑bi‑t
1. Pers. Pl.
praecipita‑mus
praecipit‑e‑mus
praecipita‑ba‑mus
praecipita‑re‑mus
praecipita‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
praecipita‑tis
praecipit‑e‑tis
praecipita‑ba‑tis
praecipita‑re‑tis
praecipita‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
praecipita‑nt
praecipit‑e‑nt
praecipita‑ba‑nt
praecipita‑re‑nt
praecipita‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
praecipit‑or
praecipit‑e‑r
praecipita‑ba‑r
praecipita‑re‑r
praecipita‑b‑or
2. Pers. Sg.
praecipita‑ris
praecipit‑e‑ris, praecipit‑e‑re
praecipita‑ba‑ris, praecipita‑ba‑re
praecipita‑re‑ris, praecipita‑re‑re
praecipita‑be‑ris, praecipita‑be‑re
3. Pers. Sg.
praecipita‑tur
praecipit‑e‑tur
praecipita‑ba‑tur
praecipita‑re‑tur
praecipita‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
praecipita‑mur
praecipit‑e‑mur
praecipita‑ba‑mur
praecipita‑re‑mur
praecipita‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
praecipita‑mini
praecipit‑e‑mini
praecipita‑ba‑mini
praecipita‑re‑mini
praecipita‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
praecipita‑ntur
praecipit‑e‑ntur
praecipita‑ba‑ntur
praecipita‑re‑ntur
praecipita‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
praecipitav‑i
praecipitav‑eri‑m
praecipitav‑era‑m
praecipitav‑isse‑m
praecipitav‑ero
2. Pers. Sg.
praecipitav‑isti
praecipitav‑eri‑s
praecipitav‑era‑s
praecipitav‑isse‑s
praecipitav‑eris
3. Pers. Sg.
praecipitav‑it
praecipitav‑eri‑t
praecipitav‑era‑t
praecipitav‑isse‑t
praecipitav‑erit
1. Pers. Pl.
praecipitav‑imus
praecipitav‑eri‑mus
praecipitav‑era‑mus
praecipitav‑isse‑mus
praecipitav‑erimus
2. Pers. Pl.
praecipitav‑istis
praecipitav‑eri‑tis
praecipitav‑era‑tis
praecipitav‑isse‑tis
praecipitav‑eritis
3. Pers. Pl.
praecipitav‑erunt, praecipitav‑ere
praecipitav‑eri‑nt
praecipitav‑era‑nt
praecipitav‑isse‑nt
praecipitav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
praecipitat‑us sum
praecipitat‑us sim
praecipitat‑us eram
praecipitat‑us essem
praecipitat‑us ero
2. Pers. Sg.
praecipitat‑us es
praecipitat‑us sis
praecipitat‑us eras
praecipitat‑us esses
praecipitat‑us eris
3. Pers. Sg.
praecipitat‑us est
praecipitat‑us sit
praecipitat‑us erat
praecipitat‑us esset
praecipitat‑us erit
1. Pers. Pl.
praecipitat‑i sumus
praecipitat‑i simus
praecipitat‑i eramus
praecipitat‑i essemus
praecipitat‑i erimus
2. Pers. Pl.
praecipitat‑i estis
praecipitat‑i sitis
praecipitat‑i eratis
praecipitat‑i essetis
praecipitat‑i eritis
3. Pers. Pl.
praecipitat‑i sunt
praecipitat‑i sint
praecipitat‑i erant
praecipitat‑i essent
praecipitat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
praecipitans praecipitantis
Part. Fut. Akt.
praecipitaturus a um
Part. Perf. Pass.
praecipitatus a um
Gerundium
praecipita‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
praecipitandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
praecipita
praecipita‑te
Imperativ II, 2. Pers.
praecipita‑to
Imperativ II, 3. Pers.
praecipita‑to

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
praecipitare
praecipita‑ri, praecipita‑rier
Infinitiv Perf.
praecipitav‑isse
praecipitat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
praecipitatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
praecipitat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
praecipitans
praecipitans
praecipitans
Gen. Sg.
praecipitant‑is
praecipitant‑is
praecipitant‑is
Dat. Sg.
praecipitant‑i
praecipitant‑i
praecipitant‑i
Akk. Sg.
praecipitant‑em
praecipitant‑em
praecipitans
Abl. Sg.
praecipitant‑e
praecipitant‑e
praecipitant‑e
Nom. Pl.
praecipitant‑es
praecipitant‑es
praecipitant‑ia
Gen. Pl.
praecipitant‑ium
praecipitant‑ium
praecipitant‑ium
Dat. Pl.
praecipitant‑ibus
praecipitant‑ibus
praecipitant‑ibus
Akk. Pl.
praecipitant‑es, praecipitant‑is
praecipitant‑es, praecipitant‑is
praecipitant‑ia
Abl. Pl.
praecipitant‑ibus
praecipitant‑ibus
praecipitant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
praecipitat‑us
praecipitat‑a
praecipitat‑um
Gen. Sg.
praecipitat‑i
praecipitat‑ae
praecipitat‑i
Dat. Sg.
praecipitat‑o
praecipitat‑ae
praecipitat‑o
Akk. Sg.
praecipitat‑um
praecipitat‑am
praecipitat‑um
Abl. Sg.
praecipitat‑o
praecipitat‑a
praecipitat‑o
Nom. Pl.
praecipitat‑i
praecipitat‑ae
praecipitat‑a
Gen. Pl.
praecipitat‑orum
praecipitat‑arum
praecipitat‑orum
Dat. Pl.
praecipitat‑is
praecipitat‑is
praecipitat‑is
Akk. Pl.
praecipitat‑os
praecipitat‑as
praecipitat‑a
Abl. Pl.
praecipitat‑is
praecipitat‑is
praecipitat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
praecipitatur‑us
praecipitatur‑a
praecipitatur‑um
Gen. Sg.
praecipitatur‑i
praecipitatur‑ae
praecipitatur‑i
Dat. Sg.
praecipitatur‑o
praecipitatur‑ae
praecipitatur‑o
Akk. Sg.
praecipitatur‑um
praecipitatur‑am
praecipitatur‑um
Abl. Sg.
praecipitatur‑o
praecipitatur‑a
praecipitatur‑o
Nom. Pl.
praecipitatur‑i
praecipitatur‑ae
praecipitatur‑a
Gen. Pl.
praecipitatur‑orum
praecipitatur‑arum
praecipitatur‑orum
Dat. Pl.
praecipitatur‑is
praecipitatur‑is
praecipitatur‑is
Akk. Pl.
praecipitatur‑os
praecipitatur‑as
praecipitatur‑a
Abl. Pl.
praecipitatur‑is
praecipitatur‑is
praecipitatur‑is

Gerundium

Gen.
praecipita‑ndi
Dat.
praecipita‑ndo
Akk.
praecipita‑ndum
Abl.
praecipita‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
praecipitand‑us
praecipitand‑a
praecipitand‑um
Gen. Sg.
praecipitand‑i
praecipitand‑ae
praecipitand‑i
Dat. Sg.
praecipitand‑o
praecipitand‑ae
praecipitand‑o
Akk. Sg.
praecipitand‑um
praecipitand‑am
praecipitand‑um
Abl. Sg.
praecipitand‑o
praecipitand‑a
praecipitand‑o
Nom. Pl.
praecipitand‑i
praecipitand‑ae
praecipitand‑a
Gen. Pl.
praecipitand‑orum
praecipitand‑arum
praecipitand‑orum
Dat. Pl.
praecipitand‑is
praecipitand‑is
praecipitand‑is
Akk. Pl.
praecipitand‑os
praecipitand‑as
praecipitand‑a
Abl. Pl.
praecipitand‑is
praecipitand‑is
praecipitand‑is