Konjugation zu «refrīgerāre, refrīgerō, refrīgerāvī, refrīgerātum»

Konjugation zu «refrīgerāre, refrīgerō, refrīgerāvī, refrīgerātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
refriger‑o
refriger‑e‑m
refrigera‑ba‑m
refrigera‑re‑m
refrigera‑b‑o
2. Pers. Sg.
refrigera‑s
refriger‑e‑s
refrigera‑ba‑s
refrigera‑re‑s
refrigera‑bi‑s
3. Pers. Sg.
refrigera‑t
refriger‑e‑t
refrigera‑ba‑t
refrigera‑re‑t
refrigera‑bi‑t
1. Pers. Pl.
refrigera‑mus
refriger‑e‑mus
refrigera‑ba‑mus
refrigera‑re‑mus
refrigera‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
refrigera‑tis
refriger‑e‑tis
refrigera‑ba‑tis
refrigera‑re‑tis
refrigera‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
refrigera‑nt
refriger‑e‑nt
refrigera‑ba‑nt
refrigera‑re‑nt
refrigera‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
refriger‑or
refriger‑e‑r
refrigera‑ba‑r
refrigera‑re‑r
refrigera‑b‑or
2. Pers. Sg.
refrigera‑ris
refriger‑e‑ris, refriger‑e‑re
refrigera‑ba‑ris, refrigera‑ba‑re
refrigera‑re‑ris, refrigera‑re‑re
refrigera‑be‑ris, refrigera‑be‑re
3. Pers. Sg.
refrigera‑tur
refriger‑e‑tur
refrigera‑ba‑tur
refrigera‑re‑tur
refrigera‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
refrigera‑mur
refriger‑e‑mur
refrigera‑ba‑mur
refrigera‑re‑mur
refrigera‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
refrigera‑mini
refriger‑e‑mini
refrigera‑ba‑mini
refrigera‑re‑mini
refrigera‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
refrigera‑ntur
refriger‑e‑ntur
refrigera‑ba‑ntur
refrigera‑re‑ntur
refrigera‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
refrigerav‑i
refrigerav‑eri‑m
refrigerav‑era‑m
refrigerav‑isse‑m
refrigerav‑ero
2. Pers. Sg.
refrigerav‑isti
refrigerav‑eri‑s
refrigerav‑era‑s
refrigerav‑isse‑s
refrigerav‑eris
3. Pers. Sg.
refrigerav‑it
refrigerav‑eri‑t
refrigerav‑era‑t
refrigerav‑isse‑t
refrigerav‑erit
1. Pers. Pl.
refrigerav‑imus
refrigerav‑eri‑mus
refrigerav‑era‑mus
refrigerav‑isse‑mus
refrigerav‑erimus
2. Pers. Pl.
refrigerav‑istis
refrigerav‑eri‑tis
refrigerav‑era‑tis
refrigerav‑isse‑tis
refrigerav‑eritis
3. Pers. Pl.
refrigerav‑erunt, refrigerav‑ere
refrigerav‑eri‑nt
refrigerav‑era‑nt
refrigerav‑isse‑nt
refrigerav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
refrigerat‑us sum
refrigerat‑us sim
refrigerat‑us eram
refrigerat‑us essem
refrigerat‑us ero
2. Pers. Sg.
refrigerat‑us es
refrigerat‑us sis
refrigerat‑us eras
refrigerat‑us esses
refrigerat‑us eris
3. Pers. Sg.
refrigerat‑us est
refrigerat‑us sit
refrigerat‑us erat
refrigerat‑us esset
refrigerat‑us erit
1. Pers. Pl.
refrigerat‑i sumus
refrigerat‑i simus
refrigerat‑i eramus
refrigerat‑i essemus
refrigerat‑i erimus
2. Pers. Pl.
refrigerat‑i estis
refrigerat‑i sitis
refrigerat‑i eratis
refrigerat‑i essetis
refrigerat‑i eritis
3. Pers. Pl.
refrigerat‑i sunt
refrigerat‑i sint
refrigerat‑i erant
refrigerat‑i essent
refrigerat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
refrigerans refrigerantis
Part. Fut. Akt.
refrigeraturus a um
Part. Perf. Pass.
refrigeratus a um
Gerundium
refrigera‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
refrigerandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
refrigera
refrigera‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
refrigerare
refrigera‑ri, refrigera‑rier
Infinitiv Perf.
refrigerav‑isse
refrigerat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
refrigeratur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
refrigerat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
refrigerans
refrigerans
refrigerans
Gen. Sg.
refrigerant‑is
refrigerant‑is
refrigerant‑is
Dat. Sg.
refrigerant‑i
refrigerant‑i
refrigerant‑i
Akk. Sg.
refrigerant‑em
refrigerant‑em
refrigerans
Abl. Sg.
refrigerant‑e
refrigerant‑e
refrigerant‑e
Nom. Pl.
refrigerant‑es
refrigerant‑es
refrigerant‑ia
Gen. Pl.
refrigerant‑ium
refrigerant‑ium
refrigerant‑ium
Dat. Pl.
refrigerant‑ibus
refrigerant‑ibus
refrigerant‑ibus
Akk. Pl.
refrigerant‑es, refrigerant‑is
refrigerant‑es, refrigerant‑is
refrigerant‑ia
Abl. Pl.
refrigerant‑ibus
refrigerant‑ibus
refrigerant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
refrigerat‑us
refrigerat‑a
refrigerat‑um
Gen. Sg.
refrigerat‑i
refrigerat‑ae
refrigerat‑i
Dat. Sg.
refrigerat‑o
refrigerat‑ae
refrigerat‑o
Akk. Sg.
refrigerat‑um
refrigerat‑am
refrigerat‑um
Abl. Sg.
refrigerat‑o
refrigerat‑a
refrigerat‑o
Nom. Pl.
refrigerat‑i
refrigerat‑ae
refrigerat‑a
Gen. Pl.
refrigerat‑orum
refrigerat‑arum
refrigerat‑orum
Dat. Pl.
refrigerat‑is
refrigerat‑is
refrigerat‑is
Akk. Pl.
refrigerat‑os
refrigerat‑as
refrigerat‑a
Abl. Pl.
refrigerat‑is
refrigerat‑is
refrigerat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
refrigeratur‑us
refrigeratur‑a
refrigeratur‑um
Gen. Sg.
refrigeratur‑i
refrigeratur‑ae
refrigeratur‑i
Dat. Sg.
refrigeratur‑o
refrigeratur‑ae
refrigeratur‑o
Akk. Sg.
refrigeratur‑um
refrigeratur‑am
refrigeratur‑um
Abl. Sg.
refrigeratur‑o
refrigeratur‑a
refrigeratur‑o
Nom. Pl.
refrigeratur‑i
refrigeratur‑ae
refrigeratur‑a
Gen. Pl.
refrigeratur‑orum
refrigeratur‑arum
refrigeratur‑orum
Dat. Pl.
refrigeratur‑is
refrigeratur‑is
refrigeratur‑is
Akk. Pl.
refrigeratur‑os
refrigeratur‑as
refrigeratur‑a
Abl. Pl.
refrigeratur‑is
refrigeratur‑is
refrigeratur‑is

Gerundium

Gen.
refrigera‑ndi
Dat.
refrigera‑ndo
Akk.
refrigera‑ndum
Abl.
refrigera‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
refrigerand‑us
refrigerand‑a
refrigerand‑um
Gen. Sg.
refrigerand‑i
refrigerand‑ae
refrigerand‑i
Dat. Sg.
refrigerand‑o
refrigerand‑ae
refrigerand‑o
Akk. Sg.
refrigerand‑um
refrigerand‑am
refrigerand‑um
Abl. Sg.
refrigerand‑o
refrigerand‑a
refrigerand‑o
Nom. Pl.
refrigerand‑i
refrigerand‑ae
refrigerand‑a
Gen. Pl.
refrigerand‑orum
refrigerand‑arum
refrigerand‑orum
Dat. Pl.
refrigerand‑is
refrigerand‑is
refrigerand‑is
Akk. Pl.
refrigerand‑os
refrigerand‑as
refrigerand‑a
Abl. Pl.
refrigerand‑is
refrigerand‑is
refrigerand‑is