Konjugation zu «repetere, repetō, repetīvī, repetītum»

Konjugation zu «repetere, repetō, repetīvī, repetītum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
repet‑o
repet‑a‑m
repet‑eba‑m
repete‑re‑m
repet‑a‑m
2. Pers. Sg.
repet‑i‑s
repet‑a‑s
repet‑eba‑s
repete‑re‑s
repet‑e‑s
3. Pers. Sg.
repet‑i‑t
repet‑a‑t
repet‑eba‑t
repete‑re‑t
repet‑e‑t
1. Pers. Pl.
repet‑i‑mus
repet‑a‑mus
repet‑eba‑mus
repete‑re‑mus
repet‑e‑mus
2. Pers. Pl.
repet‑i‑tis
repet‑a‑tis
repet‑eba‑tis
repete‑re‑tis
repet‑e‑tis
3. Pers. Pl.
repet‑u‑nt
repet‑a‑nt
repet‑eba‑nt
repete‑re‑nt
repet‑e‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
repet‑or
repet‑a‑r
repet‑eba‑r
repete‑re‑r
repet‑a‑r
2. Pers. Sg.
repet‑e‑ris
repet‑a‑ris, repet‑a‑re
repet‑eba‑ris, repet‑eba‑re
repete‑re‑ris, repete‑re‑re
repet‑e‑ris, repet‑e‑re
3. Pers. Sg.
repet‑i‑tur
repet‑a‑tur
repet‑eba‑tur
repete‑re‑tur
repet‑e‑tur
1. Pers. Pl.
repet‑i‑mur
repet‑a‑mur
repet‑eba‑mur
repete‑re‑mur
repet‑e‑mur
2. Pers. Pl.
repet‑i‑mini
repet‑a‑mini
repet‑eba‑mini
repete‑re‑mini
repet‑e‑mini
3. Pers. Pl.
repet‑u‑ntur
repet‑a‑ntur
repet‑eba‑ntur
repete‑re‑ntur
repet‑e‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
repetiv‑i
repetiv‑eri‑m
repetiv‑era‑m
repetiv‑isse‑m
repetiv‑ero
2. Pers. Sg.
repetiv‑isti
repetiv‑eri‑s
repetiv‑era‑s
repetiv‑isse‑s
repetiv‑eris
3. Pers. Sg.
repetiv‑it, repetiit
repetiv‑eri‑t
repetiv‑era‑t, repetierat
repetiv‑isse‑t
repetiv‑erit
1. Pers. Pl.
repetiv‑imus
repetiv‑eri‑mus
repetiv‑era‑mus
repetiv‑isse‑mus
repetiv‑erimus
2. Pers. Pl.
repetiv‑istis
repetiv‑eri‑tis
repetiv‑era‑tis
repetiv‑isse‑tis
repetiv‑eritis
3. Pers. Pl.
repetiv‑erunt, repetiv‑ere
repetiv‑eri‑nt
repetiv‑era‑nt
repetiv‑isse‑nt
repetiv‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
repetit‑us sum
repetit‑us sim
repetit‑us eram
repetit‑us essem
repetit‑us ero
2. Pers. Sg.
repetit‑us es
repetit‑us sis
repetit‑us eras
repetit‑us esses
repetit‑us eris
3. Pers. Sg.
repetit‑us est
repetit‑us sit
repetit‑us erat
repetit‑us esset
repetit‑us erit
1. Pers. Pl.
repetit‑i sumus
repetit‑i simus
repetit‑i eramus
repetit‑i essemus
repetit‑i erimus
2. Pers. Pl.
repetit‑i estis
repetit‑i sitis
repetit‑i eratis
repetit‑i essetis
repetit‑i eritis
3. Pers. Pl.
repetit‑i sunt
repetit‑i sint
repetit‑i erant
repetit‑i essent
repetit‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
repetens repetentis
Part. Fut. Akt.
repetiturus a um
Part. Perf. Pass.
repetitus a um
Gerundium
repete‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
repetendus a um, repetundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
repete
repet‑i‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
repetere
repet‑i, repet‑ier
Infinitiv Perf.
repetiv‑isse
repetit‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
repetitur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
repetit‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
repetens
repetens
repetens
Gen. Sg.
repetent‑is
repetent‑is
repetent‑is
Dat. Sg.
repetent‑i
repetent‑i
repetent‑i
Akk. Sg.
repetent‑em
repetent‑em
repetens
Abl. Sg.
repetent‑e
repetent‑e
repetent‑e
Nom. Pl.
repetent‑es
repetent‑es
repetent‑ia
Gen. Pl.
repetent‑ium
repetent‑ium
repetent‑ium
Dat. Pl.
repetent‑ibus
repetent‑ibus
repetent‑ibus
Akk. Pl.
repetent‑es, repetent‑is
repetent‑es, repetent‑is
repetent‑ia
Abl. Pl.
repetent‑ibus
repetent‑ibus
repetent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
repetit‑us
repetit‑a
repetit‑um
Gen. Sg.
repetit‑i
repetit‑ae
repetit‑i
Dat. Sg.
repetit‑o
repetit‑ae
repetit‑o
Akk. Sg.
repetit‑um
repetit‑am
repetit‑um
Abl. Sg.
repetit‑o
repetit‑a
repetit‑o
Nom. Pl.
repetit‑i
repetit‑ae
repetit‑a
Gen. Pl.
repetit‑orum
repetit‑arum
repetit‑orum
Dat. Pl.
repetit‑is
repetit‑is
repetit‑is
Akk. Pl.
repetit‑os
repetit‑as
repetit‑a
Abl. Pl.
repetit‑is
repetit‑is
repetit‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
repetitur‑us
repetitur‑a
repetitur‑um
Gen. Sg.
repetitur‑i
repetitur‑ae
repetitur‑i
Dat. Sg.
repetitur‑o
repetitur‑ae
repetitur‑o
Akk. Sg.
repetitur‑um
repetitur‑am
repetitur‑um
Abl. Sg.
repetitur‑o
repetitur‑a
repetitur‑o
Nom. Pl.
repetitur‑i
repetitur‑ae
repetitur‑a
Gen. Pl.
repetitur‑orum
repetitur‑arum
repetitur‑orum
Dat. Pl.
repetitur‑is
repetitur‑is
repetitur‑is
Akk. Pl.
repetitur‑os
repetitur‑as
repetitur‑a
Abl. Pl.
repetitur‑is
repetitur‑is
repetitur‑is

Gerundium

Gen.
repete‑ndi
Dat.
repete‑ndo
Akk.
repete‑ndum
Abl.
repete‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
repetend‑us, repetund‑us
repetend‑a, repetund‑a
repetend‑um, repetund‑um
Gen. Sg.
repetend‑i, repetund‑i
repetend‑ae, repetund‑ae
repetend‑i, repetund‑i
Dat. Sg.
repetend‑o, repetund‑o
repetend‑ae, repetund‑ae
repetend‑o, repetund‑o
Akk. Sg.
repetend‑um, repetund‑um
repetend‑am, repetund‑am
repetend‑um, repetund‑um
Abl. Sg.
repetend‑o, repetund‑o
repetend‑a, repetund‑a
repetend‑o, repetund‑o
Nom. Pl.
repetend‑i, repetund‑i
repetend‑ae, repetund‑ae
repetend‑a, repetund‑a
Gen. Pl.
repetend‑orum, repetund‑orum
repetend‑arum, repetund‑arum
repetend‑orum, repetund‑orum
Dat. Pl.
repetend‑is, repetund‑is
repetend‑is, repetund‑is
repetend‑is, repetund‑is
Akk. Pl.
repetend‑os, repetund‑os
repetend‑as, repetund‑as
repetend‑a, repetund‑a
Abl. Pl.
repetend‑is, repetund‑is
repetend‑is, repetund‑is
repetend‑is, repetund‑is