Konjugation zu «fasciāre, fasciō, fasciāvī, fasciātum»

Konjugation zu «fasciāre, fasciō, fasciāvī, fasciātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
fasci‑o
fasci‑e‑m
fascia‑ba‑m
fascia‑re‑m
fascia‑b‑o
2. Pers. Sg.
fascia‑s
fasci‑e‑s
fascia‑ba‑s
fascia‑re‑s
fascia‑bi‑s
3. Pers. Sg.
fascia‑t
fasci‑e‑t
fascia‑ba‑t
fascia‑re‑t
fascia‑bi‑t
1. Pers. Pl.
fascia‑mus
fasci‑e‑mus
fascia‑ba‑mus
fascia‑re‑mus
fascia‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
fascia‑tis
fasci‑e‑tis
fascia‑ba‑tis
fascia‑re‑tis
fascia‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
fascia‑nt
fasci‑e‑nt
fascia‑ba‑nt
fascia‑re‑nt
fascia‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
fasci‑or
fasci‑e‑r
fascia‑ba‑r
fascia‑re‑r
fascia‑b‑or
2. Pers. Sg.
fascia‑ris
fasci‑e‑ris, fasci‑e‑re
fascia‑ba‑ris, fascia‑ba‑re
fascia‑re‑ris, fascia‑re‑re
fascia‑be‑ris, fascia‑be‑re
3. Pers. Sg.
fascia‑tur
fasci‑e‑tur
fascia‑ba‑tur
fascia‑re‑tur
fascia‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
fascia‑mur
fasci‑e‑mur
fascia‑ba‑mur
fascia‑re‑mur
fascia‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
fascia‑mini
fasci‑e‑mini
fascia‑ba‑mini
fascia‑re‑mini
fascia‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
fascia‑ntur
fasci‑e‑ntur
fascia‑ba‑ntur
fascia‑re‑ntur
fascia‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
fasciav‑i
fasciav‑eri‑m
fasciav‑era‑m
fasciav‑isse‑m
fasciav‑ero
2. Pers. Sg.
fasciav‑isti
fasciav‑eri‑s
fasciav‑era‑s
fasciav‑isse‑s
fasciav‑eris
3. Pers. Sg.
fasciav‑it
fasciav‑eri‑t
fasciav‑era‑t
fasciav‑isse‑t
fasciav‑erit
1. Pers. Pl.
fasciav‑imus
fasciav‑eri‑mus
fasciav‑era‑mus
fasciav‑isse‑mus
fasciav‑erimus
2. Pers. Pl.
fasciav‑istis
fasciav‑eri‑tis
fasciav‑era‑tis
fasciav‑isse‑tis
fasciav‑eritis
3. Pers. Pl.
fasciav‑erunt, fasciav‑ere
fasciav‑eri‑nt
fasciav‑era‑nt
fasciav‑isse‑nt
fasciav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
fasciat‑us sum
fasciat‑us sim
fasciat‑us eram
fasciat‑us essem
fasciat‑us ero
2. Pers. Sg.
fasciat‑us es
fasciat‑us sis
fasciat‑us eras
fasciat‑us esses
fasciat‑us eris
3. Pers. Sg.
fasciat‑us est
fasciat‑us sit
fasciat‑us erat
fasciat‑us esset
fasciat‑us erit
1. Pers. Pl.
fasciat‑i sumus
fasciat‑i simus
fasciat‑i eramus
fasciat‑i essemus
fasciat‑i erimus
2. Pers. Pl.
fasciat‑i estis
fasciat‑i sitis
fasciat‑i eratis
fasciat‑i essetis
fasciat‑i eritis
3. Pers. Pl.
fasciat‑i sunt
fasciat‑i sint
fasciat‑i erant
fasciat‑i essent
fasciat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
fascians fasciantis
Part. Fut. Akt.
fasciaturus a um
Part. Perf. Pass.
fasciatus a um
Gerundium
fascia‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
fasciandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
fascia
fascia‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
fasciare
fascia‑ri, fascia‑rier
Infinitiv Perf.
fasciav‑isse
fasciat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
fasciatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
fasciat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
fascians
fascians
fascians
Gen. Sg.
fasciant‑is
fasciant‑is
fasciant‑is
Dat. Sg.
fasciant‑i
fasciant‑i
fasciant‑i
Akk. Sg.
fasciant‑em
fasciant‑em
fascians
Abl. Sg.
fasciant‑e
fasciant‑e
fasciant‑e
Nom. Pl.
fasciant‑es
fasciant‑es
fasciant‑ia
Gen. Pl.
fasciant‑ium
fasciant‑ium
fasciant‑ium
Dat. Pl.
fasciant‑ibus
fasciant‑ibus
fasciant‑ibus
Akk. Pl.
fasciant‑es, fasciant‑is
fasciant‑es, fasciant‑is
fasciant‑ia
Abl. Pl.
fasciant‑ibus
fasciant‑ibus
fasciant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
fasciat‑us
fasciat‑a
fasciat‑um
Gen. Sg.
fasciat‑i
fasciat‑ae
fasciat‑i
Dat. Sg.
fasciat‑o
fasciat‑ae
fasciat‑o
Akk. Sg.
fasciat‑um
fasciat‑am
fasciat‑um
Abl. Sg.
fasciat‑o
fasciat‑a
fasciat‑o
Nom. Pl.
fasciat‑i
fasciat‑ae
fasciat‑a
Gen. Pl.
fasciat‑orum
fasciat‑arum
fasciat‑orum
Dat. Pl.
fasciat‑is
fasciat‑is
fasciat‑is
Akk. Pl.
fasciat‑os
fasciat‑as
fasciat‑a
Abl. Pl.
fasciat‑is
fasciat‑is
fasciat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
fasciatur‑us
fasciatur‑a
fasciatur‑um
Gen. Sg.
fasciatur‑i
fasciatur‑ae
fasciatur‑i
Dat. Sg.
fasciatur‑o
fasciatur‑ae
fasciatur‑o
Akk. Sg.
fasciatur‑um
fasciatur‑am
fasciatur‑um
Abl. Sg.
fasciatur‑o
fasciatur‑a
fasciatur‑o
Nom. Pl.
fasciatur‑i
fasciatur‑ae
fasciatur‑a
Gen. Pl.
fasciatur‑orum
fasciatur‑arum
fasciatur‑orum
Dat. Pl.
fasciatur‑is
fasciatur‑is
fasciatur‑is
Akk. Pl.
fasciatur‑os
fasciatur‑as
fasciatur‑a
Abl. Pl.
fasciatur‑is
fasciatur‑is
fasciatur‑is

Gerundium

Gen.
fascia‑ndi
Dat.
fascia‑ndo
Akk.
fascia‑ndum
Abl.
fascia‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
fasciand‑us
fasciand‑a
fasciand‑um
Gen. Sg.
fasciand‑i
fasciand‑ae
fasciand‑i
Dat. Sg.
fasciand‑o
fasciand‑ae
fasciand‑o
Akk. Sg.
fasciand‑um
fasciand‑am
fasciand‑um
Abl. Sg.
fasciand‑o
fasciand‑a
fasciand‑o
Nom. Pl.
fasciand‑i
fasciand‑ae
fasciand‑a
Gen. Pl.
fasciand‑orum
fasciand‑arum
fasciand‑orum
Dat. Pl.
fasciand‑is
fasciand‑is
fasciand‑is
Akk. Pl.
fasciand‑os
fasciand‑as
fasciand‑a
Abl. Pl.
fasciand‑is
fasciand‑is
fasciand‑is