Konjugation zu «gestīre, gestiō, gestīvī, gestītum»

Konjugation zu «gestīre, gestiō, gestīvī, gestītum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
gesti‑o
gesti‑a‑m
gesti‑eba‑m
gesti‑re‑m
gesti‑a‑m
2. Pers. Sg.
gesti‑s
gesti‑a‑s
gesti‑eba‑s
gesti‑re‑s
gesti‑e‑s
3. Pers. Sg.
gesti‑t
gesti‑a‑t
gesti‑eba‑t
gesti‑re‑t
gesti‑e‑t
1. Pers. Pl.
gesti‑mus
gesti‑a‑mus
gesti‑eba‑mus
gesti‑re‑mus
gesti‑e‑mus
2. Pers. Pl.
gesti‑tis
gesti‑a‑tis
gesti‑eba‑tis
gesti‑re‑tis
gesti‑e‑tis
3. Pers. Pl.
gesti‑u‑nt
gesti‑a‑nt
gesti‑eba‑nt, gestibant
gesti‑re‑nt
gesti‑e‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
gesti‑or
gesti‑a‑r
gesti‑eba‑r
gesti‑re‑r
gesti‑a‑r
2. Pers. Sg.
gesti‑ris
gesti‑a‑ris, gesti‑a‑re
gesti‑eba‑ris, gesti‑eba‑re
gesti‑re‑ris, gesti‑re‑re
gesti‑e‑ris, gesti‑e‑re
3. Pers. Sg.
gesti‑tur
gesti‑a‑tur
gesti‑eba‑tur
gesti‑re‑tur
gesti‑e‑tur
1. Pers. Pl.
gesti‑mur
gesti‑a‑mur
gesti‑eba‑mur
gesti‑re‑mur
gesti‑e‑mur
2. Pers. Pl.
gesti‑mini
gesti‑a‑mini
gesti‑eba‑mini
gesti‑re‑mini
gesti‑e‑mini
3. Pers. Pl.
gesti‑u‑ntur
gesti‑a‑ntur
gesti‑eba‑ntur
gesti‑re‑ntur
gesti‑e‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
gestiv‑i
gestiv‑eri‑m
gestiv‑era‑m
gestiv‑isse‑m
gestiv‑ero
2. Pers. Sg.
gestiv‑isti
gestiv‑eri‑s
gestiv‑era‑s
gestiv‑isse‑s
gestiv‑eris
3. Pers. Sg.
gestiv‑it, gestiit
gestiv‑eri‑t
gestiv‑era‑t
gestiv‑isse‑t
gestiv‑erit
1. Pers. Pl.
gestiv‑imus
gestiv‑eri‑mus
gestiv‑era‑mus
gestiv‑isse‑mus
gestiv‑erimus
2. Pers. Pl.
gestiv‑istis
gestiv‑eri‑tis
gestiv‑era‑tis
gestiv‑isse‑tis
gestiv‑eritis
3. Pers. Pl.
gestiv‑erunt, gestiv‑ere
gestiv‑eri‑nt
gestiv‑era‑nt
gestiv‑isse‑nt
gestiv‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
gestit‑us sum
gestit‑us sim
gestit‑us eram
gestit‑us essem
gestit‑us ero
2. Pers. Sg.
gestit‑us es
gestit‑us sis
gestit‑us eras
gestit‑us esses
gestit‑us eris
3. Pers. Sg.
gestit‑us est
gestit‑us sit
gestit‑us erat
gestit‑us esset
gestit‑us erit
1. Pers. Pl.
gestit‑i sumus
gestit‑i simus
gestit‑i eramus
gestit‑i essemus
gestit‑i erimus
2. Pers. Pl.
gestit‑i estis
gestit‑i sitis
gestit‑i eratis
gestit‑i essetis
gestit‑i eritis
3. Pers. Pl.
gestit‑i sunt
gestit‑i sint
gestit‑i erant
gestit‑i essent
gestit‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
gestiens gestientis
Part. Fut. Akt.
gestiturus a um
Part. Perf. Pass.
gestitus a um
Gerundium
gesti‑e‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
gestiendus a um, gestiundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
gesti
gesti‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
gestire
gesti‑ri, gesti‑rier
Infinitiv Perf.
gestiv‑isse
gestit‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
gestitur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
gestit‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
gesti‑ens
gesti‑ens
gesti‑ens
Gen. Sg.
gesti‑ent‑is
gesti‑ent‑is
gesti‑ent‑is
Dat. Sg.
gesti‑ent‑i
gesti‑ent‑i
gesti‑ent‑i
Akk. Sg.
gesti‑ent‑em
gesti‑ent‑em
gesti‑ens
Abl. Sg.
gesti‑ent‑e
gesti‑ent‑e
gesti‑ent‑e
Nom. Pl.
gesti‑ent‑es
gesti‑ent‑es
gesti‑ent‑ia
Gen. Pl.
gesti‑ent‑ium
gesti‑ent‑ium
gesti‑ent‑ium
Dat. Pl.
gesti‑ent‑ibus
gesti‑ent‑ibus
gesti‑ent‑ibus
Akk. Pl.
gesti‑ent‑es, gesti‑ent‑is
gesti‑ent‑es, gesti‑ent‑is
gesti‑ent‑ia
Abl. Pl.
gesti‑ent‑ibus
gesti‑ent‑ibus
gesti‑ent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
gestit‑us
gestit‑a
gestit‑um
Gen. Sg.
gestit‑i
gestit‑ae
gestit‑i
Dat. Sg.
gestit‑o
gestit‑ae
gestit‑o
Akk. Sg.
gestit‑um
gestit‑am
gestit‑um
Abl. Sg.
gestit‑o
gestit‑a
gestit‑o
Nom. Pl.
gestit‑i
gestit‑ae
gestit‑a
Gen. Pl.
gestit‑orum
gestit‑arum
gestit‑orum
Dat. Pl.
gestit‑is
gestit‑is
gestit‑is
Akk. Pl.
gestit‑os
gestit‑as
gestit‑a
Abl. Pl.
gestit‑is
gestit‑is
gestit‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
gestitur‑us
gestitur‑a
gestitur‑um
Gen. Sg.
gestitur‑i
gestitur‑ae
gestitur‑i
Dat. Sg.
gestitur‑o
gestitur‑ae
gestitur‑o
Akk. Sg.
gestitur‑um
gestitur‑am
gestitur‑um
Abl. Sg.
gestitur‑o
gestitur‑a
gestitur‑o
Nom. Pl.
gestitur‑i
gestitur‑ae
gestitur‑a
Gen. Pl.
gestitur‑orum
gestitur‑arum
gestitur‑orum
Dat. Pl.
gestitur‑is
gestitur‑is
gestitur‑is
Akk. Pl.
gestitur‑os
gestitur‑as
gestitur‑a
Abl. Pl.
gestitur‑is
gestitur‑is
gestitur‑is

Gerundium

Gen.
gesti‑e‑ndi
Dat.
gesti‑e‑ndo
Akk.
gesti‑e‑ndum
Abl.
gesti‑e‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
gesti‑end‑us, gestiund‑us
gesti‑end‑a, gestiund‑a
gesti‑end‑um, gestiund‑um
Gen. Sg.
gesti‑end‑i, gestiund‑i
gesti‑end‑ae, gestiund‑ae
gesti‑end‑i, gestiund‑i
Dat. Sg.
gesti‑end‑o, gestiund‑o
gesti‑end‑ae, gestiund‑ae
gesti‑end‑o, gestiund‑o
Akk. Sg.
gesti‑end‑um, gestiund‑um
gesti‑end‑am, gestiund‑am
gesti‑end‑um, gestiund‑um
Abl. Sg.
gesti‑end‑o, gestiund‑o
gesti‑end‑a, gestiund‑a
gesti‑end‑o, gestiund‑o
Nom. Pl.
gesti‑end‑i, gestiund‑i
gesti‑end‑ae, gestiund‑ae
gesti‑end‑a, gestiund‑a
Gen. Pl.
gesti‑end‑orum, gestiund‑orum
gesti‑end‑arum, gestiund‑arum
gesti‑end‑orum, gestiund‑orum
Dat. Pl.
gesti‑end‑is, gestiund‑is
gesti‑end‑is, gestiund‑is
gesti‑end‑is, gestiund‑is
Akk. Pl.
gesti‑end‑os, gestiund‑os
gesti‑end‑as, gestiund‑as
gesti‑end‑a, gestiund‑a
Abl. Pl.
gesti‑end‑is, gestiund‑is
gesti‑end‑is, gestiund‑is
gesti‑end‑is, gestiund‑is