Konjugation zu «īnsānīre, īnsāniō, īnsānīvī, īnsānītum»

Konjugation zu «īnsānīre, īnsāniō, īnsānīvī, īnsānītum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
insani‑o
insani‑a‑m
insani‑eba‑m
insani‑re‑m
insani‑a‑m
2. Pers. Sg.
insani‑s
insani‑a‑s
insani‑eba‑s
insani‑re‑s
insani‑e‑s
3. Pers. Sg.
insani‑t
insani‑a‑t
insani‑eba‑t
insani‑re‑t
insani‑e‑t
1. Pers. Pl.
insani‑mus
insani‑a‑mus
insani‑eba‑mus
insani‑re‑mus
insani‑e‑mus
2. Pers. Pl.
insani‑tis
insani‑a‑tis
insani‑eba‑tis
insani‑re‑tis
insani‑e‑tis
3. Pers. Pl.
insani‑u‑nt
insani‑a‑nt
insani‑eba‑nt
insani‑re‑nt
insani‑e‑nt

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
insaniv‑i
insaniv‑eri‑m
insaniv‑era‑m
insaniv‑isse‑m
insaniv‑ero
2. Pers. Sg.
insaniv‑isti
insaniv‑eri‑s
insaniv‑era‑s
insaniv‑isse‑s
insaniv‑eris
3. Pers. Sg.
insaniv‑it
insaniv‑eri‑t
insaniv‑era‑t
insaniv‑isse‑t
insaniv‑erit
1. Pers. Pl.
insaniv‑imus
insaniv‑eri‑mus
insaniv‑era‑mus
insaniv‑isse‑mus
insaniv‑erimus
2. Pers. Pl.
insaniv‑istis
insaniv‑eri‑tis
insaniv‑era‑tis
insaniv‑isse‑tis
insaniv‑eritis
3. Pers. Pl.
insaniv‑erunt, insaniv‑ere
insaniv‑eri‑nt
insaniv‑era‑nt
insaniv‑isse‑nt
insaniv‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
2. Pers. Sg.
3. Pers. Sg.
insanit‑um est
insanit‑um sit
insanit‑um erat
insanit‑um esset
insanit‑um erit
1. Pers. Pl.
2. Pers. Pl.
3. Pers. Pl.

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
insaniens insanientis
Part. Fut. Akt.
insaniturus a um
Part. Perf. Pass.
insanit‑um
Gerundium
insani‑e‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
insani‑e‑ndum

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
insani
insani‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
insanire
insani‑ri, insani‑rier
Infinitiv Perf.
insaniv‑isse
insanit‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
insanitur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
insanit‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
insani‑ens
insani‑ens
insani‑ens
Gen. Sg.
insani‑ent‑is
insani‑ent‑is
insani‑ent‑is
Dat. Sg.
insani‑ent‑i
insani‑ent‑i
insani‑ent‑i
Akk. Sg.
insani‑ent‑em
insani‑ent‑em
insani‑ens
Abl. Sg.
insani‑ent‑e
insani‑ent‑e
insani‑ent‑e
Nom. Pl.
insani‑ent‑es
insani‑ent‑es
insani‑ent‑ia
Gen. Pl.
insani‑ent‑ium
insani‑ent‑ium
insani‑ent‑ium
Dat. Pl.
insani‑ent‑ibus
insani‑ent‑ibus
insani‑ent‑ibus
Akk. Pl.
insani‑ent‑es, insani‑ent‑is
insani‑ent‑es, insani‑ent‑is
insani‑ent‑ia
Abl. Pl.
insani‑ent‑ibus
insani‑ent‑ibus
insani‑ent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
insanit‑us
insanit‑a
insanit‑um
Gen. Sg.
insanit‑i
insanit‑ae
insanit‑i
Dat. Sg.
insanit‑o
insanit‑ae
insanit‑o
Akk. Sg.
insanit‑um
insanit‑am
insanit‑um
Abl. Sg.
insanit‑o
insanit‑a
insanit‑o
Nom. Pl.
insanit‑i
insanit‑ae
insanit‑a
Gen. Pl.
insanit‑orum
insanit‑arum
insanit‑orum
Dat. Pl.
insanit‑is
insanit‑is
insanit‑is
Akk. Pl.
insanit‑os
insanit‑as
insanit‑a
Abl. Pl.
insanit‑is
insanit‑is
insanit‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
insanitur‑us
insanitur‑a
insanitur‑um
Gen. Sg.
insanitur‑i
insanitur‑ae
insanitur‑i
Dat. Sg.
insanitur‑o
insanitur‑ae
insanitur‑o
Akk. Sg.
insanitur‑um
insanitur‑am
insanitur‑um
Abl. Sg.
insanitur‑o
insanitur‑a
insanitur‑o
Nom. Pl.
insanitur‑i
insanitur‑ae
insanitur‑a
Gen. Pl.
insanitur‑orum
insanitur‑arum
insanitur‑orum
Dat. Pl.
insanitur‑is
insanitur‑is
insanitur‑is
Akk. Pl.
insanitur‑os
insanitur‑as
insanitur‑a
Abl. Pl.
insanitur‑is
insanitur‑is
insanitur‑is

Gerundium

Gen.
insani‑e‑ndi
Dat.
insani‑e‑ndo
Akk.
insani‑e‑ndum
Abl.
insani‑e‑ndo