Konjugation zu «gravāre, gravō, gravāvī, gravātum»

Konjugation zu «gravāre, gravō, gravāvī, gravātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
grav‑o
grav‑e‑m
grava‑ba‑m
grava‑re‑m
grava‑b‑o
2. Pers. Sg.
grava‑s
grav‑e‑s
grava‑ba‑s
grava‑re‑s
grava‑bi‑s
3. Pers. Sg.
grava‑t
grav‑e‑t
grava‑ba‑t
grava‑re‑t
grava‑bi‑t
1. Pers. Pl.
grava‑mus
grav‑e‑mus
grava‑ba‑mus
grava‑re‑mus
grava‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
grava‑tis
grav‑e‑tis
grava‑ba‑tis
grava‑re‑tis
grava‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
grava‑nt
grav‑e‑nt
grava‑ba‑nt
grava‑re‑nt
grava‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
grav‑or
grav‑e‑r
grava‑ba‑r
grava‑re‑r
grava‑b‑or
2. Pers. Sg.
grava‑ris
grav‑e‑ris, grav‑e‑re
grava‑ba‑ris, grava‑ba‑re
grava‑re‑ris, grava‑re‑re
grava‑be‑ris, grava‑be‑re
3. Pers. Sg.
grava‑tur
grav‑e‑tur
grava‑ba‑tur
grava‑re‑tur
grava‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
grava‑mur
grav‑e‑mur
grava‑ba‑mur
grava‑re‑mur
grava‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
grava‑mini
grav‑e‑mini
grava‑ba‑mini
grava‑re‑mini
grava‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
grava‑ntur
grav‑e‑ntur
grava‑ba‑ntur
grava‑re‑ntur
grava‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
gravav‑i
gravav‑eri‑m
gravav‑era‑m
gravav‑isse‑m
gravav‑ero
2. Pers. Sg.
gravav‑isti
gravav‑eri‑s
gravav‑era‑s
gravav‑isse‑s
gravav‑eris
3. Pers. Sg.
gravav‑it
gravav‑eri‑t
gravav‑era‑t
gravav‑isse‑t
gravav‑erit
1. Pers. Pl.
gravav‑imus
gravav‑eri‑mus
gravav‑era‑mus
gravav‑isse‑mus
gravav‑erimus
2. Pers. Pl.
gravav‑istis
gravav‑eri‑tis
gravav‑era‑tis
gravav‑isse‑tis
gravav‑eritis
3. Pers. Pl.
gravav‑erunt, gravav‑ere
gravav‑eri‑nt
gravav‑era‑nt
gravav‑isse‑nt
gravav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
gravat‑us sum
gravat‑us sim
gravat‑us eram
gravat‑us essem
gravat‑us ero
2. Pers. Sg.
gravat‑us es
gravat‑us sis
gravat‑us eras
gravat‑us esses
gravat‑us eris
3. Pers. Sg.
gravat‑us est
gravat‑us sit
gravat‑us erat
gravat‑us esset
gravat‑us erit
1. Pers. Pl.
gravat‑i sumus
gravat‑i simus
gravat‑i eramus
gravat‑i essemus
gravat‑i erimus
2. Pers. Pl.
gravat‑i estis
gravat‑i sitis
gravat‑i eratis
gravat‑i essetis
gravat‑i eritis
3. Pers. Pl.
gravat‑i sunt
gravat‑i sint
gravat‑i erant
gravat‑i essent
gravat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
gravans gravantis
Part. Fut. Akt.
gravaturus a um
Part. Perf. Pass.
gravatus a um
Gerundium
grava‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
gravandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
grava
grava‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
gravare
grava‑ri, grava‑rier
Infinitiv Perf.
gravav‑isse
gravat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
gravatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
gravat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
gravans
gravans
gravans
Gen. Sg.
gravant‑is
gravant‑is
gravant‑is
Dat. Sg.
gravant‑i
gravant‑i
gravant‑i
Akk. Sg.
gravant‑em
gravant‑em
gravans
Abl. Sg.
gravant‑e
gravant‑e
gravant‑e
Nom. Pl.
gravant‑es
gravant‑es
gravant‑ia
Gen. Pl.
gravant‑ium
gravant‑ium
gravant‑ium
Dat. Pl.
gravant‑ibus
gravant‑ibus
gravant‑ibus
Akk. Pl.
gravant‑es, gravant‑is
gravant‑es, gravant‑is
gravant‑ia
Abl. Pl.
gravant‑ibus
gravant‑ibus
gravant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
gravat‑us
gravat‑a
gravat‑um
Gen. Sg.
gravat‑i
gravat‑ae
gravat‑i
Dat. Sg.
gravat‑o
gravat‑ae
gravat‑o
Akk. Sg.
gravat‑um
gravat‑am
gravat‑um
Abl. Sg.
gravat‑o
gravat‑a
gravat‑o
Nom. Pl.
gravat‑i
gravat‑ae
gravat‑a
Gen. Pl.
gravat‑orum
gravat‑arum
gravat‑orum
Dat. Pl.
gravat‑is
gravat‑is
gravat‑is
Akk. Pl.
gravat‑os
gravat‑as
gravat‑a
Abl. Pl.
gravat‑is
gravat‑is
gravat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
gravatur‑us
gravatur‑a
gravatur‑um
Gen. Sg.
gravatur‑i
gravatur‑ae
gravatur‑i
Dat. Sg.
gravatur‑o
gravatur‑ae
gravatur‑o
Akk. Sg.
gravatur‑um
gravatur‑am
gravatur‑um
Abl. Sg.
gravatur‑o
gravatur‑a
gravatur‑o
Nom. Pl.
gravatur‑i
gravatur‑ae
gravatur‑a
Gen. Pl.
gravatur‑orum
gravatur‑arum
gravatur‑orum
Dat. Pl.
gravatur‑is
gravatur‑is
gravatur‑is
Akk. Pl.
gravatur‑os
gravatur‑as
gravatur‑a
Abl. Pl.
gravatur‑is
gravatur‑is
gravatur‑is

Gerundium

Gen.
grava‑ndi
Dat.
grava‑ndo
Akk.
grava‑ndum
Abl.
grava‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
gravand‑us
gravand‑a
gravand‑um
Gen. Sg.
gravand‑i
gravand‑ae
gravand‑i
Dat. Sg.
gravand‑o
gravand‑ae
gravand‑o
Akk. Sg.
gravand‑um
gravand‑am
gravand‑um
Abl. Sg.
gravand‑o
gravand‑a
gravand‑o
Nom. Pl.
gravand‑i
gravand‑ae
gravand‑a
Gen. Pl.
gravand‑orum
gravand‑arum
gravand‑orum
Dat. Pl.
gravand‑is
gravand‑is
gravand‑is
Akk. Pl.
gravand‑os
gravand‑as
gravand‑a
Abl. Pl.
gravand‑is
gravand‑is
gravand‑is