Konjugation zu «putāre, putō, putāvī, putātum»

Konjugation zu «putāre, putō, putāvī, putātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
put‑o
put‑e‑m
puta‑ba‑m
puta‑re‑m
puta‑b‑o
2. Pers. Sg.
puta‑s
put‑e‑s
puta‑ba‑s
puta‑re‑s
puta‑bi‑s
3. Pers. Sg.
puta‑t
put‑e‑t
puta‑ba‑t
puta‑re‑t
puta‑bi‑t
1. Pers. Pl.
puta‑mus
put‑e‑mus
puta‑ba‑mus
puta‑re‑mus
puta‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
puta‑tis
put‑e‑tis
puta‑ba‑tis
puta‑re‑tis
puta‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
puta‑nt
put‑e‑nt
puta‑ba‑nt
puta‑re‑nt
puta‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
put‑or
put‑e‑r
puta‑ba‑r
puta‑re‑r
puta‑b‑or
2. Pers. Sg.
puta‑ris
put‑e‑ris, put‑e‑re
puta‑ba‑ris, puta‑ba‑re
puta‑re‑ris, puta‑re‑re
puta‑be‑ris, puta‑be‑re
3. Pers. Sg.
puta‑tur
put‑e‑tur
puta‑ba‑tur
puta‑re‑tur
puta‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
puta‑mur
put‑e‑mur
puta‑ba‑mur
puta‑re‑mur
puta‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
puta‑mini
put‑e‑mini
puta‑ba‑mini
puta‑re‑mini
puta‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
puta‑ntur
put‑e‑ntur
puta‑ba‑ntur
puta‑re‑ntur
puta‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
putav‑i
putav‑eri‑m
putav‑era‑m
putav‑isse‑m
putav‑ero
2. Pers. Sg.
putav‑isti
putav‑eri‑s
putav‑era‑s
putav‑isse‑s
putav‑eris
3. Pers. Sg.
putav‑it
putav‑eri‑t
putav‑era‑t
putav‑isse‑t
putav‑erit
1. Pers. Pl.
putav‑imus
putav‑eri‑mus
putav‑era‑mus
putav‑isse‑mus
putav‑erimus
2. Pers. Pl.
putav‑istis
putav‑eri‑tis
putav‑era‑tis
putav‑isse‑tis
putav‑eritis
3. Pers. Pl.
putav‑erunt, putav‑ere
putav‑eri‑nt
putav‑era‑nt
putav‑isse‑nt
putav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
putat‑us sum
putat‑us sim
putat‑us eram
putat‑us essem
putat‑us ero
2. Pers. Sg.
putat‑us es
putat‑us sis
putat‑us eras
putat‑us esses
putat‑us eris
3. Pers. Sg.
putat‑us est
putat‑us sit
putat‑us erat
putat‑us esset
putat‑us erit
1. Pers. Pl.
putat‑i sumus
putat‑i simus
putat‑i eramus
putat‑i essemus
putat‑i erimus
2. Pers. Pl.
putat‑i estis
putat‑i sitis
putat‑i eratis
putat‑i essetis
putat‑i eritis
3. Pers. Pl.
putat‑i sunt
putat‑i sint
putat‑i erant
putat‑i essent
putat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
putans putantis
Part. Fut. Akt.
putaturus a um
Part. Perf. Pass.
putatus a um
Gerundium
puta‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
putandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
puta
puta‑te
Imperativ II, 2. Pers.
puta‑to
puta‑tote
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
putare
puta‑ri, puta‑rier
Infinitiv Perf.
putav‑isse
putat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
putatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
putat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
putans
putans
putans
Gen. Sg.
putant‑is
putant‑is
putant‑is
Dat. Sg.
putant‑i
putant‑i
putant‑i
Akk. Sg.
putant‑em
putant‑em
putans
Abl. Sg.
putant‑e
putant‑e
putant‑e
Nom. Pl.
putant‑es
putant‑es
putant‑ia
Gen. Pl.
putant‑ium
putant‑ium
putant‑ium
Dat. Pl.
putant‑ibus
putant‑ibus
putant‑ibus
Akk. Pl.
putant‑es, putant‑is
putant‑es, putant‑is
putant‑ia
Abl. Pl.
putant‑ibus
putant‑ibus
putant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
putat‑us
putat‑a
putat‑um
Gen. Sg.
putat‑i
putat‑ae
putat‑i
Dat. Sg.
putat‑o
putat‑ae
putat‑o
Akk. Sg.
putat‑um
putat‑am
putat‑um
Abl. Sg.
putat‑o
putat‑a
putat‑o
Nom. Pl.
putat‑i
putat‑ae
putat‑a
Gen. Pl.
putat‑orum
putat‑arum
putat‑orum
Dat. Pl.
putat‑is
putat‑is
putat‑is
Akk. Pl.
putat‑os
putat‑as
putat‑a
Abl. Pl.
putat‑is
putat‑is
putat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
putatur‑us
putatur‑a
putatur‑um
Gen. Sg.
putatur‑i
putatur‑ae
putatur‑i
Dat. Sg.
putatur‑o
putatur‑ae
putatur‑o
Akk. Sg.
putatur‑um
putatur‑am
putatur‑um
Abl. Sg.
putatur‑o
putatur‑a
putatur‑o
Nom. Pl.
putatur‑i
putatur‑ae
putatur‑a
Gen. Pl.
putatur‑orum
putatur‑arum
putatur‑orum
Dat. Pl.
putatur‑is
putatur‑is
putatur‑is
Akk. Pl.
putatur‑os
putatur‑as
putatur‑a
Abl. Pl.
putatur‑is
putatur‑is
putatur‑is

Gerundium

Gen.
puta‑ndi
Dat.
puta‑ndo
Akk.
puta‑ndum
Abl.
puta‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
putand‑us
putand‑a
putand‑um
Gen. Sg.
putand‑i
putand‑ae
putand‑i
Dat. Sg.
putand‑o
putand‑ae
putand‑o
Akk. Sg.
putand‑um
putand‑am
putand‑um
Abl. Sg.
putand‑o
putand‑a
putand‑o
Nom. Pl.
putand‑i
putand‑ae
putand‑a
Gen. Pl.
putand‑orum
putand‑arum
putand‑orum
Dat. Pl.
putand‑is
putand‑is
putand‑is
Akk. Pl.
putand‑os
putand‑as
putand‑a
Abl. Pl.
putand‑is
putand‑is
putand‑is