Konjugation zu «condūcere, condūcō, condūxī, conductum»

Konjugation zu «condūcere, condūcō, condūxī, conductum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
conduc‑o
conduc‑a‑m
conduc‑eba‑m
conduce‑re‑m
conduc‑a‑m
2. Pers. Sg.
conduc‑i‑s
conduc‑a‑s
conduc‑eba‑s
conduce‑re‑s
conduc‑e‑s
3. Pers. Sg.
conduc‑i‑t
conduc‑a‑t
conduc‑eba‑t
conduce‑re‑t
conduc‑e‑t
1. Pers. Pl.
conduc‑i‑mus
conduc‑a‑mus
conduc‑eba‑mus
conduce‑re‑mus
conduc‑e‑mus
2. Pers. Pl.
conduc‑i‑tis
conduc‑a‑tis
conduc‑eba‑tis
conduce‑re‑tis
conduc‑e‑tis
3. Pers. Pl.
conduc‑u‑nt
conduc‑a‑nt
conduc‑eba‑nt
conduce‑re‑nt
conduc‑e‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
conduc‑or
conduc‑a‑r
conduc‑eba‑r
conduce‑re‑r
conduc‑a‑r
2. Pers. Sg.
conduc‑e‑ris
conduc‑a‑ris, conduc‑a‑re
conduc‑eba‑ris, conduc‑eba‑re
conduce‑re‑ris, conduce‑re‑re
conduc‑e‑ris, conduc‑e‑re
3. Pers. Sg.
conduc‑i‑tur
conduc‑a‑tur
conduc‑eba‑tur
conduce‑re‑tur
conduc‑e‑tur
1. Pers. Pl.
conduc‑i‑mur
conduc‑a‑mur
conduc‑eba‑mur
conduce‑re‑mur
conduc‑e‑mur
2. Pers. Pl.
conduc‑i‑mini
conduc‑a‑mini
conduc‑eba‑mini
conduce‑re‑mini
conduc‑e‑mini
3. Pers. Pl.
conduc‑u‑ntur
conduc‑a‑ntur
conduc‑eba‑ntur
conduce‑re‑ntur
conduc‑e‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
condux‑i
condux‑eri‑m
condux‑era‑m
condux‑isse‑m
condux‑ero
2. Pers. Sg.
condux‑isti
condux‑eri‑s
condux‑era‑s
condux‑isse‑s
condux‑eris
3. Pers. Sg.
condux‑it
condux‑eri‑t
condux‑era‑t
condux‑isse‑t
condux‑erit
1. Pers. Pl.
condux‑imus
condux‑eri‑mus
condux‑era‑mus
condux‑isse‑mus
condux‑erimus
2. Pers. Pl.
condux‑istis
condux‑eri‑tis
condux‑era‑tis
condux‑isse‑tis
condux‑eritis
3. Pers. Pl.
condux‑erunt, condux‑ere
condux‑eri‑nt
condux‑era‑nt
condux‑isse‑nt
condux‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
conduct‑us sum
conduct‑us sim
conduct‑us eram
conduct‑us essem
conduct‑us ero
2. Pers. Sg.
conduct‑us es
conduct‑us sis
conduct‑us eras
conduct‑us esses
conduct‑us eris
3. Pers. Sg.
conduct‑us est
conduct‑us sit
conduct‑us erat
conduct‑us esset
conduct‑us erit
1. Pers. Pl.
conduct‑i sumus
conduct‑i simus
conduct‑i eramus
conduct‑i essemus
conduct‑i erimus
2. Pers. Pl.
conduct‑i estis
conduct‑i sitis
conduct‑i eratis
conduct‑i essetis
conduct‑i eritis
3. Pers. Pl.
conduct‑i sunt
conduct‑i sint
conduct‑i erant
conduct‑i essent
conduct‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
conducens conducentis
Part. Fut. Akt.
conducturus a um
Part. Perf. Pass.
conductus a um
Gerundium
conduce‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
conducendus a um, conducundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
conduce
conduc‑i‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
conducere
conduc‑i, conduc‑ier
Infinitiv Perf.
condux‑isse
conduct‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
conductur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
conduct‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
conducens
conducens
conducens
Gen. Sg.
conducent‑is
conducent‑is
conducent‑is
Dat. Sg.
conducent‑i
conducent‑i
conducent‑i
Akk. Sg.
conducent‑em
conducent‑em
conducens
Abl. Sg.
conducent‑e
conducent‑e
conducent‑e
Nom. Pl.
conducent‑es
conducent‑es
conducent‑ia
Gen. Pl.
conducent‑ium
conducent‑ium
conducent‑ium
Dat. Pl.
conducent‑ibus
conducent‑ibus
conducent‑ibus
Akk. Pl.
conducent‑es, conducent‑is
conducent‑es, conducent‑is
conducent‑ia
Abl. Pl.
conducent‑ibus
conducent‑ibus
conducent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
conduct‑us
conduct‑a
conduct‑um
Gen. Sg.
conduct‑i
conduct‑ae
conduct‑i
Dat. Sg.
conduct‑o
conduct‑ae
conduct‑o
Akk. Sg.
conduct‑um
conduct‑am
conduct‑um
Abl. Sg.
conduct‑o
conduct‑a
conduct‑o
Nom. Pl.
conduct‑i
conduct‑ae
conduct‑a
Gen. Pl.
conduct‑orum
conduct‑arum
conduct‑orum
Dat. Pl.
conduct‑is
conduct‑is
conduct‑is
Akk. Pl.
conduct‑os
conduct‑as
conduct‑a
Abl. Pl.
conduct‑is
conduct‑is
conduct‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
conductur‑us
conductur‑a
conductur‑um
Gen. Sg.
conductur‑i
conductur‑ae
conductur‑i
Dat. Sg.
conductur‑o
conductur‑ae
conductur‑o
Akk. Sg.
conductur‑um
conductur‑am
conductur‑um
Abl. Sg.
conductur‑o
conductur‑a
conductur‑o
Nom. Pl.
conductur‑i
conductur‑ae
conductur‑a
Gen. Pl.
conductur‑orum
conductur‑arum
conductur‑orum
Dat. Pl.
conductur‑is
conductur‑is
conductur‑is
Akk. Pl.
conductur‑os
conductur‑as
conductur‑a
Abl. Pl.
conductur‑is
conductur‑is
conductur‑is

Gerundium

Gen.
conduce‑ndi
Dat.
conduce‑ndo
Akk.
conduce‑ndum
Abl.
conduce‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
conducend‑us, conducund‑us
conducend‑a, conducund‑a
conducend‑um, conducund‑um
Gen. Sg.
conducend‑i, conducund‑i
conducend‑ae, conducund‑ae
conducend‑i, conducund‑i
Dat. Sg.
conducend‑o, conducund‑o
conducend‑ae, conducund‑ae
conducend‑o, conducund‑o
Akk. Sg.
conducend‑um, conducund‑um
conducend‑am, conducund‑am
conducend‑um, conducund‑um
Abl. Sg.
conducend‑o, conducund‑o
conducend‑a, conducund‑a
conducend‑o, conducund‑o
Nom. Pl.
conducend‑i, conducund‑i
conducend‑ae, conducund‑ae
conducend‑a, conducund‑a
Gen. Pl.
conducend‑orum, conducund‑orum
conducend‑arum, conducund‑arum
conducend‑orum, conducund‑orum
Dat. Pl.
conducend‑is, conducund‑is
conducend‑is, conducund‑is
conducend‑is, conducund‑is
Akk. Pl.
conducend‑os, conducund‑os
conducend‑as, conducund‑as
conducend‑a, conducund‑a
Abl. Pl.
conducend‑is, conducund‑is
conducend‑is, conducund‑is
conducend‑is, conducund‑is