Konjugation zu «dīmittere, dīmittō, dīmīsī, dīmissum»

Konjugation zu «dīmittere, dīmittō, dīmīsī, dīmissum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
dimitt‑o
dimitt‑a‑m
dimitt‑eba‑m
dimitte‑re‑m
dimitt‑a‑m
2. Pers. Sg.
dimitt‑i‑s
dimitt‑a‑s
dimitt‑eba‑s
dimitte‑re‑s
dimitt‑e‑s
3. Pers. Sg.
dimitt‑i‑t
dimitt‑a‑t
dimitt‑eba‑t
dimitte‑re‑t
dimitt‑e‑t
1. Pers. Pl.
dimitt‑i‑mus
dimitt‑a‑mus
dimitt‑eba‑mus
dimitte‑re‑mus
dimitt‑e‑mus
2. Pers. Pl.
dimitt‑i‑tis
dimitt‑a‑tis
dimitt‑eba‑tis
dimitte‑re‑tis
dimitt‑e‑tis
3. Pers. Pl.
dimitt‑u‑nt
dimitt‑a‑nt
dimitt‑eba‑nt
dimitte‑re‑nt
dimitt‑e‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
dimitt‑or
dimitt‑a‑r
dimitt‑eba‑r
dimitte‑re‑r
dimitt‑a‑r
2. Pers. Sg.
dimitt‑e‑ris
dimitt‑a‑ris, dimitt‑a‑re
dimitt‑eba‑ris, dimitt‑eba‑re
dimitte‑re‑ris, dimitte‑re‑re
dimitt‑e‑ris, dimitt‑e‑re
3. Pers. Sg.
dimitt‑i‑tur
dimitt‑a‑tur
dimitt‑eba‑tur
dimitte‑re‑tur
dimitt‑e‑tur
1. Pers. Pl.
dimitt‑i‑mur
dimitt‑a‑mur
dimitt‑eba‑mur
dimitte‑re‑mur
dimitt‑e‑mur
2. Pers. Pl.
dimitt‑i‑mini
dimitt‑a‑mini
dimitt‑eba‑mini
dimitte‑re‑mini
dimitt‑e‑mini
3. Pers. Pl.
dimitt‑u‑ntur
dimitt‑a‑ntur
dimitt‑eba‑ntur
dimitte‑re‑ntur
dimitt‑e‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
dimis‑i
dimis‑eri‑m
dimis‑era‑m
dimis‑isse‑m
dimis‑ero
2. Pers. Sg.
dimis‑isti
dimis‑eri‑s
dimis‑era‑s
dimis‑isse‑s
dimis‑eris
3. Pers. Sg.
dimis‑it
dimis‑eri‑t
dimis‑era‑t
dimis‑isse‑t
dimis‑erit
1. Pers. Pl.
dimis‑imus
dimis‑eri‑mus
dimis‑era‑mus
dimis‑isse‑mus
dimis‑erimus
2. Pers. Pl.
dimis‑istis
dimis‑eri‑tis
dimis‑era‑tis
dimis‑isse‑tis
dimis‑eritis
3. Pers. Pl.
dimis‑erunt, dimis‑ere
dimis‑eri‑nt
dimis‑era‑nt
dimis‑isse‑nt
dimis‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
dimiss‑us sum
dimiss‑us sim
dimiss‑us eram
dimiss‑us essem
dimiss‑us ero
2. Pers. Sg.
dimiss‑us es
dimiss‑us sis
dimiss‑us eras
dimiss‑us esses
dimiss‑us eris
3. Pers. Sg.
dimiss‑us est
dimiss‑us sit
dimiss‑us erat
dimiss‑us esset
dimiss‑us erit
1. Pers. Pl.
dimiss‑i sumus
dimiss‑i simus
dimiss‑i eramus
dimiss‑i essemus
dimiss‑i erimus
2. Pers. Pl.
dimiss‑i estis
dimiss‑i sitis
dimiss‑i eratis
dimiss‑i essetis
dimiss‑i eritis
3. Pers. Pl.
dimiss‑i sunt
dimiss‑i sint
dimiss‑i erant
dimiss‑i essent
dimiss‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
dimittens dimittentis
Part. Fut. Akt.
dimissurus a um
Part. Perf. Pass.
dimissus a um
Gerundium
dimitte‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
dimittendus a um, dimittundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
dimitte
dimitt‑i‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
dimittere
dimitt‑i, dimitt‑ier
Infinitiv Perf.
dimis‑isse
dimiss‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
dimissur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
dimiss‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
dimittens
dimittens
dimittens
Gen. Sg.
dimittent‑is
dimittent‑is
dimittent‑is
Dat. Sg.
dimittent‑i
dimittent‑i
dimittent‑i
Akk. Sg.
dimittent‑em
dimittent‑em
dimittens
Abl. Sg.
dimittent‑e
dimittent‑e
dimittent‑e
Nom. Pl.
dimittent‑es
dimittent‑es
dimittent‑ia
Gen. Pl.
dimittent‑ium
dimittent‑ium
dimittent‑ium
Dat. Pl.
dimittent‑ibus
dimittent‑ibus
dimittent‑ibus
Akk. Pl.
dimittent‑es, dimittent‑is
dimittent‑es, dimittent‑is
dimittent‑ia
Abl. Pl.
dimittent‑ibus
dimittent‑ibus
dimittent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
dimiss‑us
dimiss‑a
dimiss‑um
Gen. Sg.
dimiss‑i
dimiss‑ae
dimiss‑i
Dat. Sg.
dimiss‑o
dimiss‑ae
dimiss‑o
Akk. Sg.
dimiss‑um
dimiss‑am
dimiss‑um
Abl. Sg.
dimiss‑o
dimiss‑a
dimiss‑o
Nom. Pl.
dimiss‑i
dimiss‑ae
dimiss‑a
Gen. Pl.
dimiss‑orum
dimiss‑arum
dimiss‑orum
Dat. Pl.
dimiss‑is
dimiss‑is
dimiss‑is
Akk. Pl.
dimiss‑os
dimiss‑as
dimiss‑a
Abl. Pl.
dimiss‑is
dimiss‑is
dimiss‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
dimissur‑us
dimissur‑a
dimissur‑um
Gen. Sg.
dimissur‑i
dimissur‑ae
dimissur‑i
Dat. Sg.
dimissur‑o
dimissur‑ae
dimissur‑o
Akk. Sg.
dimissur‑um
dimissur‑am
dimissur‑um
Abl. Sg.
dimissur‑o
dimissur‑a
dimissur‑o
Nom. Pl.
dimissur‑i
dimissur‑ae
dimissur‑a
Gen. Pl.
dimissur‑orum
dimissur‑arum
dimissur‑orum
Dat. Pl.
dimissur‑is
dimissur‑is
dimissur‑is
Akk. Pl.
dimissur‑os
dimissur‑as
dimissur‑a
Abl. Pl.
dimissur‑is
dimissur‑is
dimissur‑is

Gerundium

Gen.
dimitte‑ndi
Dat.
dimitte‑ndo
Akk.
dimitte‑ndum
Abl.
dimitte‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
dimittend‑us, dimittund‑us
dimittend‑a, dimittund‑a
dimittend‑um, dimittund‑um
Gen. Sg.
dimittend‑i, dimittund‑i
dimittend‑ae, dimittund‑ae
dimittend‑i, dimittund‑i
Dat. Sg.
dimittend‑o, dimittund‑o
dimittend‑ae, dimittund‑ae
dimittend‑o, dimittund‑o
Akk. Sg.
dimittend‑um, dimittund‑um
dimittend‑am, dimittund‑am
dimittend‑um, dimittund‑um
Abl. Sg.
dimittend‑o, dimittund‑o
dimittend‑a, dimittund‑a
dimittend‑o, dimittund‑o
Nom. Pl.
dimittend‑i, dimittund‑i
dimittend‑ae, dimittund‑ae
dimittend‑a, dimittund‑a
Gen. Pl.
dimittend‑orum, dimittund‑orum
dimittend‑arum, dimittund‑arum
dimittend‑orum, dimittund‑orum
Dat. Pl.
dimittend‑is, dimittund‑is
dimittend‑is, dimittund‑is
dimittend‑is, dimittund‑is
Akk. Pl.
dimittend‑os, dimittund‑os
dimittend‑as, dimittund‑as
dimittend‑a, dimittund‑a
Abl. Pl.
dimittend‑is, dimittund‑is
dimittend‑is, dimittund‑is
dimittend‑is, dimittund‑is