Konjugation zu «externāre, externō, externāvī, externātum»

Konjugation zu «externāre, externō, externāvī, externātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
extern‑o
extern‑e‑m
externa‑ba‑m
externa‑re‑m
externa‑b‑o
2. Pers. Sg.
externa‑s
extern‑e‑s
externa‑ba‑s
externa‑re‑s
externa‑bi‑s
3. Pers. Sg.
externa‑t
extern‑e‑t
externa‑ba‑t
externa‑re‑t
externa‑bi‑t
1. Pers. Pl.
externa‑mus
extern‑e‑mus
externa‑ba‑mus
externa‑re‑mus
externa‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
externa‑tis
extern‑e‑tis
externa‑ba‑tis
externa‑re‑tis
externa‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
externa‑nt
extern‑e‑nt
externa‑ba‑nt
externa‑re‑nt
externa‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
extern‑or
extern‑e‑r
externa‑ba‑r
externa‑re‑r
externa‑b‑or
2. Pers. Sg.
externa‑ris
extern‑e‑ris, extern‑e‑re
externa‑ba‑ris, externa‑ba‑re
externa‑re‑ris, externa‑re‑re
externa‑be‑ris, externa‑be‑re
3. Pers. Sg.
externa‑tur
extern‑e‑tur
externa‑ba‑tur
externa‑re‑tur
externa‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
externa‑mur
extern‑e‑mur
externa‑ba‑mur
externa‑re‑mur
externa‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
externa‑mini
extern‑e‑mini
externa‑ba‑mini
externa‑re‑mini
externa‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
externa‑ntur
extern‑e‑ntur
externa‑ba‑ntur
externa‑re‑ntur
externa‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
externav‑i
externav‑eri‑m
externav‑era‑m
externav‑isse‑m
externav‑ero
2. Pers. Sg.
externav‑isti
externav‑eri‑s
externav‑era‑s
externav‑isse‑s
externav‑eris
3. Pers. Sg.
externav‑it
externav‑eri‑t
externav‑era‑t
externav‑isse‑t
externav‑erit
1. Pers. Pl.
externav‑imus
externav‑eri‑mus
externav‑era‑mus
externav‑isse‑mus
externav‑erimus
2. Pers. Pl.
externav‑istis
externav‑eri‑tis
externav‑era‑tis
externav‑isse‑tis
externav‑eritis
3. Pers. Pl.
externav‑erunt, externav‑ere
externav‑eri‑nt
externav‑era‑nt
externav‑isse‑nt
externav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
externat‑us sum
externat‑us sim
externat‑us eram
externat‑us essem
externat‑us ero
2. Pers. Sg.
externat‑us es
externat‑us sis
externat‑us eras
externat‑us esses
externat‑us eris
3. Pers. Sg.
externat‑us est
externat‑us sit
externat‑us erat
externat‑us esset
externat‑us erit
1. Pers. Pl.
externat‑i sumus
externat‑i simus
externat‑i eramus
externat‑i essemus
externat‑i erimus
2. Pers. Pl.
externat‑i estis
externat‑i sitis
externat‑i eratis
externat‑i essetis
externat‑i eritis
3. Pers. Pl.
externat‑i sunt
externat‑i sint
externat‑i erant
externat‑i essent
externat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
externans externantis
Part. Fut. Akt.
externaturus a um
Part. Perf. Pass.
externatus a um
Gerundium
externa‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
externandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
externa
externa‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
externare
externa‑ri, externa‑rier
Infinitiv Perf.
externav‑isse
externat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
externatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
externat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
externans
externans
externans
Gen. Sg.
externant‑is
externant‑is
externant‑is
Dat. Sg.
externant‑i
externant‑i
externant‑i
Akk. Sg.
externant‑em
externant‑em
externans
Abl. Sg.
externant‑e
externant‑e
externant‑e
Nom. Pl.
externant‑es
externant‑es
externant‑ia
Gen. Pl.
externant‑ium
externant‑ium
externant‑ium
Dat. Pl.
externant‑ibus
externant‑ibus
externant‑ibus
Akk. Pl.
externant‑es, externant‑is
externant‑es, externant‑is
externant‑ia
Abl. Pl.
externant‑ibus
externant‑ibus
externant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
externat‑us
externat‑a, exsternata
externat‑um
Gen. Sg.
externat‑i
externat‑ae
externat‑i
Dat. Sg.
externat‑o
externat‑ae
externat‑o
Akk. Sg.
externat‑um
externat‑am
externat‑um
Abl. Sg.
externat‑o
externat‑a
externat‑o
Nom. Pl.
externat‑i
externat‑ae
externat‑a
Gen. Pl.
externat‑orum
externat‑arum
externat‑orum
Dat. Pl.
externat‑is
externat‑is
externat‑is
Akk. Pl.
externat‑os
externat‑as
externat‑a
Abl. Pl.
externat‑is
externat‑is
externat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
externatur‑us
externatur‑a
externatur‑um
Gen. Sg.
externatur‑i
externatur‑ae
externatur‑i
Dat. Sg.
externatur‑o
externatur‑ae
externatur‑o
Akk. Sg.
externatur‑um
externatur‑am
externatur‑um
Abl. Sg.
externatur‑o
externatur‑a
externatur‑o
Nom. Pl.
externatur‑i
externatur‑ae
externatur‑a
Gen. Pl.
externatur‑orum
externatur‑arum
externatur‑orum
Dat. Pl.
externatur‑is
externatur‑is
externatur‑is
Akk. Pl.
externatur‑os
externatur‑as
externatur‑a
Abl. Pl.
externatur‑is
externatur‑is
externatur‑is

Gerundium

Gen.
externa‑ndi
Dat.
externa‑ndo
Akk.
externa‑ndum
Abl.
externa‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
externand‑us
externand‑a
externand‑um
Gen. Sg.
externand‑i
externand‑ae
externand‑i
Dat. Sg.
externand‑o
externand‑ae
externand‑o
Akk. Sg.
externand‑um
externand‑am
externand‑um
Abl. Sg.
externand‑o
externand‑a
externand‑o
Nom. Pl.
externand‑i
externand‑ae
externand‑a
Gen. Pl.
externand‑orum
externand‑arum
externand‑orum
Dat. Pl.
externand‑is
externand‑is
externand‑is
Akk. Pl.
externand‑os
externand‑as
externand‑a
Abl. Pl.
externand‑is
externand‑is
externand‑is