Konjugation zu «venerārī, veneror, venerātus sum»

Konjugation zu «venerārī, veneror, venerātus sum»

Präsensstamm

Präs. Ind. Präs. Konj. Imperf. Ind. Imperf. Konj. Fut. I Ind.
1. Pers. Sg.
vener‑or
vener‑e‑r
venera‑ba‑r
venera‑re‑r
venera‑b‑or
2. Pers. Sg.
venera‑ris, venera‑re
vener‑e‑ris, vener‑e‑re
venera‑ba‑ris, venera‑ba‑re
venera‑re‑ris, venera‑re‑re
venera‑be‑ris, venera‑be‑re
3. Pers. Sg.
venera‑tur
vener‑e‑tur
venera‑ba‑tur
venera‑re‑tur
venera‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
venera‑mur
vener‑e‑mur
venera‑ba‑mur
venera‑re‑mur
venera‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
venera‑mini
vener‑e‑mini
venera‑ba‑mini
venera‑re‑mini
venera‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
venera‑ntur
vener‑e‑ntur
venera‑ba‑ntur
venera‑re‑ntur
venera‑bu‑ntur

Perfektstamm

Perf. Ind. Perf. Konj. Plusquamperf. Ind. Plusquamperf. Konj. Fut. II Ind.
1. Pers. Sg.
venerat‑us sum
venerat‑us sim
venerat‑us eram
venerat‑us essem
venerat‑us ero
2. Pers. Sg.
venerat‑us es
venerat‑us sis
venerat‑us eras
venerat‑us esses
venerat‑us eris
3. Pers. Sg.
venerat‑us est
venerat‑us sit
venerat‑us erat
venerat‑us esset
venerat‑us erit
1. Pers. Pl.
venerat‑i sumus
venerat‑i simus
venerat‑i eramus
venerat‑i essemus
venerat‑i erimus
2. Pers. Pl.
venerat‑i estis
venerat‑i sitis
venerat‑i eratis
venerat‑i essetis
venerat‑i eritis
3. Pers. Pl.
venerat‑i sunt
venerat‑i sint
venerat‑i erant
venerat‑i essent
venerat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs.
venerans venerantis
Part. Fut.
veneraturus a um
Part. Perf.
veneratus a um
Gerundium
venera‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
venerandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
venera‑re
venera‑mini
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Infinitiv Präs.
venerari
Infinitiv Perf.
venerat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
veneratur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
venerans
venerans
venerans
Gen. Sg.
venerant‑is
venerant‑is
venerant‑is
Dat. Sg.
venerant‑i
venerant‑i
venerant‑i
Akk. Sg.
venerant‑em
venerant‑em
venerans
Abl. Sg.
venerant‑e
venerant‑e
venerant‑e
Nom. Pl.
venerant‑es
venerant‑es
venerant‑ia
Gen. Pl.
venerant‑ium
venerant‑ium
venerant‑ium
Dat. Pl.
venerant‑ibus
venerant‑ibus
venerant‑ibus
Akk. Pl.
venerant‑es, venerant‑is
venerant‑es, venerant‑is
venerant‑ia
Abl. Pl.
venerant‑ibus
venerant‑ibus
venerant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
venerat‑us
venerat‑a
venerat‑um
Gen. Sg.
venerat‑i
venerat‑ae
venerat‑i
Dat. Sg.
venerat‑o
venerat‑ae
venerat‑o
Akk. Sg.
venerat‑um
venerat‑am
venerat‑um
Abl. Sg.
venerat‑o
venerat‑a
venerat‑o
Vok. Sg.
venerat‑e
Nom. Pl.
venerat‑i
venerat‑ae
venerat‑a
Gen. Pl.
venerat‑orum
venerat‑arum
venerat‑orum
Dat. Pl.
venerat‑is
venerat‑is
venerat‑is
Akk. Pl.
venerat‑os
venerat‑as
venerat‑a
Abl. Pl.
venerat‑is
venerat‑is
venerat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
veneratur‑us
veneratur‑a
veneratur‑um
Gen. Sg.
veneratur‑i
veneratur‑ae
veneratur‑i
Dat. Sg.
veneratur‑o
veneratur‑ae
veneratur‑o
Akk. Sg.
veneratur‑um
veneratur‑am
veneratur‑um
Abl. Sg.
veneratur‑o
veneratur‑a
veneratur‑o
Vok. Sg.
veneratur‑e
Nom. Pl.
veneratur‑i
veneratur‑ae
veneratur‑a
Gen. Pl.
veneratur‑orum
veneratur‑arum
veneratur‑orum
Dat. Pl.
veneratur‑is
veneratur‑is
veneratur‑is
Akk. Pl.
veneratur‑os
veneratur‑as
veneratur‑a
Abl. Pl.
veneratur‑is
veneratur‑is
veneratur‑is

Gerundium

Gen.
venera‑ndi
Dat.
venera‑ndo
Akk.
venera‑ndum
Abl.
venera‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
venerand‑us
venerand‑a
venerand‑um
Gen. Sg.
venerand‑i
venerand‑ae
venerand‑i
Dat. Sg.
venerand‑o
venerand‑ae
venerand‑o
Akk. Sg.
venerand‑um
venerand‑am
venerand‑um
Abl. Sg.
venerand‑o
venerand‑a
venerand‑o
Vok. Sg.
venerand‑e
Nom. Pl.
venerand‑i
venerand‑ae
venerand‑a
Gen. Pl.
venerand‑orum
venerand‑arum
venerand‑orum
Dat. Pl.
venerand‑is
venerand‑is
venerand‑is
Akk. Pl.
venerand‑os
venerand‑as
venerand‑a
Abl. Pl.
venerand‑is
venerand‑is
venerand‑is