Konjugation zu «prōpōnere, prōpōnō, prōposuī, prōpositum»

Konjugation zu «prōpōnere, prōpōnō, prōposuī, prōpositum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
propon‑o
propon‑a‑m
propon‑eba‑m
propone‑re‑m
propon‑a‑m
2. Pers. Sg.
propon‑i‑s
propon‑a‑s
propon‑eba‑s
propone‑re‑s
propon‑e‑s
3. Pers. Sg.
propon‑i‑t
propon‑a‑t
propon‑eba‑t
propone‑re‑t
propon‑e‑t
1. Pers. Pl.
propon‑i‑mus
propon‑a‑mus
propon‑eba‑mus
propone‑re‑mus
propon‑e‑mus
2. Pers. Pl.
propon‑i‑tis
propon‑a‑tis
propon‑eba‑tis
propone‑re‑tis
propon‑e‑tis
3. Pers. Pl.
propon‑u‑nt
propon‑a‑nt
propon‑eba‑nt
propone‑re‑nt
propon‑e‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
propon‑or
propon‑a‑r
propon‑eba‑r
propone‑re‑r
propon‑a‑r
2. Pers. Sg.
propon‑e‑ris
propon‑a‑ris, propon‑a‑re
propon‑eba‑ris, propon‑eba‑re
propone‑re‑ris, propone‑re‑re
propon‑e‑ris, propon‑e‑re
3. Pers. Sg.
propon‑i‑tur
propon‑a‑tur
propon‑eba‑tur
propone‑re‑tur
propon‑e‑tur
1. Pers. Pl.
propon‑i‑mur
propon‑a‑mur
propon‑eba‑mur
propone‑re‑mur
propon‑e‑mur
2. Pers. Pl.
propon‑i‑mini
propon‑a‑mini
propon‑eba‑mini
propone‑re‑mini
propon‑e‑mini
3. Pers. Pl.
propon‑u‑ntur
propon‑a‑ntur
propon‑eba‑ntur
propone‑re‑ntur
propon‑e‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
proposu‑i
proposu‑eri‑m
proposu‑era‑m
proposu‑isse‑m
proposu‑ero
2. Pers. Sg.
proposu‑isti
proposu‑eri‑s
proposu‑era‑s
proposu‑isse‑s
proposu‑eris
3. Pers. Sg.
proposu‑it
proposu‑eri‑t
proposu‑era‑t
proposu‑isse‑t
proposu‑erit
1. Pers. Pl.
proposu‑imus
proposu‑eri‑mus
proposu‑era‑mus
proposu‑isse‑mus
proposu‑erimus
2. Pers. Pl.
proposu‑istis
proposu‑eri‑tis
proposu‑era‑tis
proposu‑isse‑tis
proposu‑eritis
3. Pers. Pl.
proposu‑erunt, proposu‑ere
proposu‑eri‑nt
proposu‑era‑nt
proposu‑isse‑nt
proposu‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
proposit‑us sum
proposit‑us sim
proposit‑us eram
proposit‑us essem
proposit‑us ero
2. Pers. Sg.
proposit‑us es
proposit‑us sis
proposit‑us eras
proposit‑us esses
proposit‑us eris
3. Pers. Sg.
proposit‑us est
proposit‑us sit
proposit‑us erat
proposit‑us esset
proposit‑us erit
1. Pers. Pl.
proposit‑i sumus
proposit‑i simus
proposit‑i eramus
proposit‑i essemus
proposit‑i erimus
2. Pers. Pl.
proposit‑i estis
proposit‑i sitis
proposit‑i eratis
proposit‑i essetis
proposit‑i eritis
3. Pers. Pl.
proposit‑i sunt
proposit‑i sint
proposit‑i erant
proposit‑i essent
proposit‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
proponens proponentis
Part. Fut. Akt.
propositurus a um
Part. Perf. Pass.
propositus a um
Gerundium
propone‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
proponendus a um, proponundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
propone
propon‑i‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
proponere
propon‑i, propon‑ier
Infinitiv Perf.
proposu‑isse
proposit‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
propositur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
proposit‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
proponens
proponens
proponens
Gen. Sg.
proponent‑is
proponent‑is
proponent‑is
Dat. Sg.
proponent‑i
proponent‑i
proponent‑i
Akk. Sg.
proponent‑em
proponent‑em
proponens
Abl. Sg.
proponent‑e
proponent‑e
proponent‑e
Nom. Pl.
proponent‑es
proponent‑es
proponent‑ia
Gen. Pl.
proponent‑ium
proponent‑ium
proponent‑ium
Dat. Pl.
proponent‑ibus
proponent‑ibus
proponent‑ibus
Akk. Pl.
proponent‑es, proponent‑is
proponent‑es, proponent‑is
proponent‑ia
Abl. Pl.
proponent‑ibus
proponent‑ibus
proponent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
proposit‑us
proposit‑a
proposit‑um
Gen. Sg.
proposit‑i
proposit‑ae
proposit‑i
Dat. Sg.
proposit‑o
proposit‑ae
proposit‑o
Akk. Sg.
proposit‑um
proposit‑am
proposit‑um
Abl. Sg.
proposit‑o
proposit‑a
proposit‑o
Nom. Pl.
proposit‑i
proposit‑ae
proposit‑a
Gen. Pl.
proposit‑orum
proposit‑arum
proposit‑orum
Dat. Pl.
proposit‑is
proposit‑is
proposit‑is
Akk. Pl.
proposit‑os
proposit‑as
proposit‑a
Abl. Pl.
proposit‑is
proposit‑is
proposit‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
propositur‑us
propositur‑a
propositur‑um
Gen. Sg.
propositur‑i
propositur‑ae
propositur‑i
Dat. Sg.
propositur‑o
propositur‑ae
propositur‑o
Akk. Sg.
propositur‑um
propositur‑am
propositur‑um
Abl. Sg.
propositur‑o
propositur‑a
propositur‑o
Nom. Pl.
propositur‑i
propositur‑ae
propositur‑a
Gen. Pl.
propositur‑orum
propositur‑arum
propositur‑orum
Dat. Pl.
propositur‑is
propositur‑is
propositur‑is
Akk. Pl.
propositur‑os
propositur‑as
propositur‑a
Abl. Pl.
propositur‑is
propositur‑is
propositur‑is

Gerundium

Gen.
propone‑ndi
Dat.
propone‑ndo
Akk.
propone‑ndum
Abl.
propone‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
proponend‑us, proponund‑us
proponend‑a, proponund‑a
proponend‑um, proponund‑um
Gen. Sg.
proponend‑i, proponund‑i
proponend‑ae, proponund‑ae
proponend‑i, proponund‑i
Dat. Sg.
proponend‑o, proponund‑o
proponend‑ae, proponund‑ae
proponend‑o, proponund‑o
Akk. Sg.
proponend‑um, proponund‑um
proponend‑am, proponund‑am
proponend‑um, proponund‑um
Abl. Sg.
proponend‑o, proponund‑o
proponend‑a, proponund‑a
proponend‑o, proponund‑o
Nom. Pl.
proponend‑i, proponund‑i
proponend‑ae, proponund‑ae
proponend‑a, proponund‑a
Gen. Pl.
proponend‑orum, proponund‑orum
proponend‑arum, proponund‑arum
proponend‑orum, proponund‑orum
Dat. Pl.
proponend‑is, proponund‑is
proponend‑is, proponund‑is
proponend‑is, proponund‑is
Akk. Pl.
proponend‑os, proponund‑os
proponend‑as, proponund‑as
proponend‑a, proponund‑a
Abl. Pl.
proponend‑is, proponund‑is
proponend‑is, proponund‑is
proponend‑is, proponund‑is