Konjugation zu «redundāre, redundō, redundāvī, redundātum»

Konjugation zu «redundāre, redundō, redundāvī, redundātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
redund‑o
redund‑e‑m
redunda‑ba‑m
redunda‑re‑m
redunda‑b‑o
2. Pers. Sg.
redunda‑s
redund‑e‑s
redunda‑ba‑s
redunda‑re‑s
redunda‑bi‑s
3. Pers. Sg.
redunda‑t
redund‑e‑t
redunda‑ba‑t
redunda‑re‑t
redunda‑bi‑t
1. Pers. Pl.
redunda‑mus
redund‑e‑mus
redunda‑ba‑mus
redunda‑re‑mus
redunda‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
redunda‑tis
redund‑e‑tis
redunda‑ba‑tis
redunda‑re‑tis
redunda‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
redunda‑nt
redund‑e‑nt
redunda‑ba‑nt
redunda‑re‑nt
redunda‑bu‑nt

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
redundav‑i
redundav‑eri‑m
redundav‑era‑m
redundav‑isse‑m
redundav‑ero
2. Pers. Sg.
redundav‑isti
redundav‑eri‑s
redundav‑era‑s
redundav‑isse‑s
redundav‑eris
3. Pers. Sg.
redundav‑it
redundav‑eri‑t
redundav‑era‑t
redundav‑isse‑t
redundav‑erit
1. Pers. Pl.
redundav‑imus
redundav‑eri‑mus
redundav‑era‑mus
redundav‑isse‑mus
redundav‑erimus
2. Pers. Pl.
redundav‑istis
redundav‑eri‑tis
redundav‑era‑tis
redundav‑isse‑tis
redundav‑eritis
3. Pers. Pl.
redundav‑erunt, redundav‑ere
redundav‑eri‑nt
redundav‑era‑nt
redundav‑isse‑nt
redundav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
2. Pers. Sg.
3. Pers. Sg.
redundat‑um est
redundat‑um sit
redundat‑um erat
redundat‑um esset
redundat‑um erit
1. Pers. Pl.
2. Pers. Pl.
3. Pers. Pl.

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
redundans redundantis
Part. Fut. Akt.
redundaturus a um
Part. Perf. Pass.
redundat‑um
Gerundium
redunda‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
redunda‑ndum

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
redunda
redunda‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
redundare
redunda‑ri, redunda‑rier
Infinitiv Perf.
redundav‑isse
redundat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
redundatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
redundat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
redundans
redundans
redundans
Gen. Sg.
redundant‑is
redundant‑is
redundant‑is
Dat. Sg.
redundant‑i
redundant‑i
redundant‑i
Akk. Sg.
redundant‑em
redundant‑em
redundans
Abl. Sg.
redundant‑e
redundant‑e
redundant‑e
Nom. Pl.
redundant‑es
redundant‑es
redundant‑ia
Gen. Pl.
redundant‑ium
redundant‑ium
redundant‑ium
Dat. Pl.
redundant‑ibus
redundant‑ibus
redundant‑ibus
Akk. Pl.
redundant‑es, redundant‑is
redundant‑es, redundant‑is
redundant‑ia
Abl. Pl.
redundant‑ibus
redundant‑ibus
redundant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
redundat‑us
redundat‑a
redundat‑um
Gen. Sg.
redundat‑i
redundat‑ae
redundat‑i
Dat. Sg.
redundat‑o
redundat‑ae
redundat‑o
Akk. Sg.
redundat‑um
redundat‑am
redundat‑um
Abl. Sg.
redundat‑o
redundat‑a
redundat‑o
Nom. Pl.
redundat‑i
redundat‑ae
redundat‑a
Gen. Pl.
redundat‑orum
redundat‑arum
redundat‑orum
Dat. Pl.
redundat‑is
redundat‑is
redundat‑is
Akk. Pl.
redundat‑os
redundat‑as
redundat‑a
Abl. Pl.
redundat‑is
redundat‑is
redundat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
redundatur‑us
redundatur‑a
redundatur‑um
Gen. Sg.
redundatur‑i
redundatur‑ae
redundatur‑i
Dat. Sg.
redundatur‑o
redundatur‑ae
redundatur‑o
Akk. Sg.
redundatur‑um
redundatur‑am
redundatur‑um
Abl. Sg.
redundatur‑o
redundatur‑a
redundatur‑o
Nom. Pl.
redundatur‑i
redundatur‑ae
redundatur‑a
Gen. Pl.
redundatur‑orum
redundatur‑arum
redundatur‑orum
Dat. Pl.
redundatur‑is
redundatur‑is
redundatur‑is
Akk. Pl.
redundatur‑os
redundatur‑as
redundatur‑a
Abl. Pl.
redundatur‑is
redundatur‑is
redundatur‑is

Partizip Präsens Aktiv (PPA) - Komparativ

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
redundant‑ior
redundant‑ior
redundant‑ius
Gen. Sg.
redundant‑ior‑is
redundant‑ior‑is
redundant‑ior‑is
Dat. Sg.
redundant‑ior‑i
redundant‑ior‑i
redundant‑ior‑i
Akk. Sg.
redundant‑ior‑em
redundant‑ior‑em
redundant‑ius
Abl. Sg.
redundant‑ior‑e
redundant‑ior‑e
redundant‑ior‑e
Nom. Pl.
redundant‑ior‑es
redundant‑ior‑es
redundant‑ior‑a
Gen. Pl.
redundant‑ior‑um
redundant‑ior‑um
redundant‑ior‑um
Dat. Pl.
redundant‑ior‑ibus
redundant‑ior‑ibus
redundant‑ior‑ibus
Akk. Pl.
redundant‑ior‑es
redundant‑ior‑es
redundant‑ior‑a
Abl. Pl.
redundant‑ior‑ibus
redundant‑ior‑ibus
redundant‑ior‑ibus

Gerundium

Gen.
redunda‑ndi
Dat.
redunda‑ndo
Akk.
redunda‑ndum
Abl.
redunda‑ndo