Konjugation zu «retrahere, retrahō, retrāxī, retractum»

Konjugation zu «retrahere, retrahō, retrāxī, retractum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
retrah‑o
retrah‑a‑m
retrah‑eba‑m
retrahe‑re‑m
retrah‑a‑m
2. Pers. Sg.
retrah‑i‑s
retrah‑a‑s
retrah‑eba‑s
retrahe‑re‑s
retrah‑e‑s
3. Pers. Sg.
retrah‑i‑t
retrah‑a‑t
retrah‑eba‑t
retrahe‑re‑t
retrah‑e‑t
1. Pers. Pl.
retrah‑i‑mus
retrah‑a‑mus
retrah‑eba‑mus
retrahe‑re‑mus
retrah‑e‑mus
2. Pers. Pl.
retrah‑i‑tis
retrah‑a‑tis
retrah‑eba‑tis
retrahe‑re‑tis
retrah‑e‑tis
3. Pers. Pl.
retrah‑u‑nt
retrah‑a‑nt
retrah‑eba‑nt
retrahe‑re‑nt
retrah‑e‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
retrah‑or
retrah‑a‑r
retrah‑eba‑r
retrahe‑re‑r
retrah‑a‑r
2. Pers. Sg.
retrah‑e‑ris
retrah‑a‑ris, retrah‑a‑re
retrah‑eba‑ris, retrah‑eba‑re
retrahe‑re‑ris, retrahe‑re‑re
retrah‑e‑ris, retrah‑e‑re
3. Pers. Sg.
retrah‑i‑tur
retrah‑a‑tur
retrah‑eba‑tur
retrahe‑re‑tur
retrah‑e‑tur
1. Pers. Pl.
retrah‑i‑mur
retrah‑a‑mur
retrah‑eba‑mur
retrahe‑re‑mur
retrah‑e‑mur
2. Pers. Pl.
retrah‑i‑mini
retrah‑a‑mini
retrah‑eba‑mini
retrahe‑re‑mini
retrah‑e‑mini
3. Pers. Pl.
retrah‑u‑ntur
retrah‑a‑ntur
retrah‑eba‑ntur
retrahe‑re‑ntur
retrah‑e‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
retrax‑i
retrax‑eri‑m
retrax‑era‑m
retrax‑isse‑m
retrax‑ero
2. Pers. Sg.
retrax‑isti
retrax‑eri‑s
retrax‑era‑s
retrax‑isse‑s
retrax‑eris
3. Pers. Sg.
retrax‑it
retrax‑eri‑t
retrax‑era‑t
retrax‑isse‑t
retrax‑erit
1. Pers. Pl.
retrax‑imus
retrax‑eri‑mus
retrax‑era‑mus
retrax‑isse‑mus
retrax‑erimus
2. Pers. Pl.
retrax‑istis
retrax‑eri‑tis
retrax‑era‑tis
retrax‑isse‑tis
retrax‑eritis
3. Pers. Pl.
retrax‑erunt, retrax‑ere
retrax‑eri‑nt
retrax‑era‑nt
retrax‑isse‑nt
retrax‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
retract‑us sum
retract‑us sim
retract‑us eram
retract‑us essem
retract‑us ero
2. Pers. Sg.
retract‑us es
retract‑us sis
retract‑us eras
retract‑us esses
retract‑us eris
3. Pers. Sg.
retract‑us est
retract‑us sit
retract‑us erat
retract‑us esset
retract‑us erit
1. Pers. Pl.
retract‑i sumus
retract‑i simus
retract‑i eramus
retract‑i essemus
retract‑i erimus
2. Pers. Pl.
retract‑i estis
retract‑i sitis
retract‑i eratis
retract‑i essetis
retract‑i eritis
3. Pers. Pl.
retract‑i sunt
retract‑i sint
retract‑i erant
retract‑i essent
retract‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
retrahens retrahentis
Part. Fut. Akt.
retracturus a um
Part. Perf. Pass.
retractus a um
Gerundium
retrahe‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
retrahendus a um, retrahundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
retrahe
retrah‑i‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
retrahere
retrah‑i, retrah‑ier
Infinitiv Perf.
retrax‑isse
retract‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
retractur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
retract‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
retrahens
retrahens
retrahens
Gen. Sg.
retrahent‑is
retrahent‑is
retrahent‑is
Dat. Sg.
retrahent‑i
retrahent‑i
retrahent‑i
Akk. Sg.
retrahent‑em
retrahent‑em
retrahens
Abl. Sg.
retrahent‑e
retrahent‑e
retrahent‑e
Nom. Pl.
retrahent‑es
retrahent‑es
retrahent‑ia
Gen. Pl.
retrahent‑ium
retrahent‑ium
retrahent‑ium
Dat. Pl.
retrahent‑ibus
retrahent‑ibus
retrahent‑ibus
Akk. Pl.
retrahent‑es, retrahent‑is
retrahent‑es, retrahent‑is
retrahent‑ia
Abl. Pl.
retrahent‑ibus
retrahent‑ibus
retrahent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
retract‑us
retract‑a
retract‑um
Gen. Sg.
retract‑i
retract‑ae
retract‑i
Dat. Sg.
retract‑o
retract‑ae
retract‑o
Akk. Sg.
retract‑um
retract‑am
retract‑um
Abl. Sg.
retract‑o
retract‑a
retract‑o
Nom. Pl.
retract‑i
retract‑ae
retract‑a
Gen. Pl.
retract‑orum
retract‑arum
retract‑orum
Dat. Pl.
retract‑is
retract‑is
retract‑is
Akk. Pl.
retract‑os
retract‑as
retract‑a
Abl. Pl.
retract‑is
retract‑is
retract‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
retractur‑us
retractur‑a
retractur‑um
Gen. Sg.
retractur‑i
retractur‑ae
retractur‑i
Dat. Sg.
retractur‑o
retractur‑ae
retractur‑o
Akk. Sg.
retractur‑um
retractur‑am
retractur‑um
Abl. Sg.
retractur‑o
retractur‑a
retractur‑o
Nom. Pl.
retractur‑i
retractur‑ae
retractur‑a
Gen. Pl.
retractur‑orum
retractur‑arum
retractur‑orum
Dat. Pl.
retractur‑is
retractur‑is
retractur‑is
Akk. Pl.
retractur‑os
retractur‑as
retractur‑a
Abl. Pl.
retractur‑is
retractur‑is
retractur‑is

Gerundium

Gen.
retrahe‑ndi
Dat.
retrahe‑ndo
Akk.
retrahe‑ndum
Abl.
retrahe‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
retrahend‑us, retrahund‑us
retrahend‑a, retrahund‑a
retrahend‑um, retrahund‑um
Gen. Sg.
retrahend‑i, retrahund‑i
retrahend‑ae, retrahund‑ae
retrahend‑i, retrahund‑i
Dat. Sg.
retrahend‑o, retrahund‑o
retrahend‑ae, retrahund‑ae
retrahend‑o, retrahund‑o
Akk. Sg.
retrahend‑um, retrahund‑um
retrahend‑am, retrahund‑am
retrahend‑um, retrahund‑um
Abl. Sg.
retrahend‑o, retrahund‑o
retrahend‑a, retrahund‑a
retrahend‑o, retrahund‑o
Nom. Pl.
retrahend‑i, retrahund‑i
retrahend‑ae, retrahund‑ae
retrahend‑a, retrahund‑a
Gen. Pl.
retrahend‑orum, retrahund‑orum
retrahend‑arum, retrahund‑arum
retrahend‑orum, retrahund‑orum
Dat. Pl.
retrahend‑is, retrahund‑is
retrahend‑is, retrahund‑is
retrahend‑is, retrahund‑is
Akk. Pl.
retrahend‑os, retrahund‑os
retrahend‑as, retrahund‑as
retrahend‑a, retrahund‑a
Abl. Pl.
retrahend‑is, retrahund‑is
retrahend‑is, retrahund‑is
retrahend‑is, retrahund‑is