Konjugation zu «damnāre, damnō, damnāvī, damnātum»

Konjugation zu «damnāre, damnō, damnāvī, damnātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
damn‑o
damn‑e‑m
damna‑ba‑m
damna‑re‑m
damna‑b‑o
2. Pers. Sg.
damna‑s
damn‑e‑s
damna‑ba‑s
damna‑re‑s
damna‑bi‑s
3. Pers. Sg.
damna‑t
damn‑e‑t
damna‑ba‑t
damna‑re‑t
damna‑bi‑t
1. Pers. Pl.
damna‑mus
damn‑e‑mus
damna‑ba‑mus
damna‑re‑mus
damna‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
damna‑tis
damn‑e‑tis
damna‑ba‑tis
damna‑re‑tis
damna‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
damna‑nt
damn‑e‑nt
damna‑ba‑nt
damna‑re‑nt
damna‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
damn‑or
damn‑e‑r
damna‑ba‑r
damna‑re‑r
damna‑b‑or
2. Pers. Sg.
damna‑ris
damn‑e‑ris, damn‑e‑re
damna‑ba‑ris, damna‑ba‑re
damna‑re‑ris, damna‑re‑re
damna‑be‑ris, damna‑be‑re
3. Pers. Sg.
damna‑tur
damn‑e‑tur
damna‑ba‑tur
damna‑re‑tur
damna‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
damna‑mur
damn‑e‑mur
damna‑ba‑mur
damna‑re‑mur
damna‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
damna‑mini
damn‑e‑mini
damna‑ba‑mini
damna‑re‑mini
damna‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
damna‑ntur
damn‑e‑ntur
damna‑ba‑ntur
damna‑re‑ntur
damna‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
damnav‑i
damnav‑eri‑m
damnav‑era‑m
damnav‑isse‑m
damnav‑ero
2. Pers. Sg.
damnav‑isti
damnav‑eri‑s
damnav‑era‑s
damnav‑isse‑s
damnav‑eris
3. Pers. Sg.
damnav‑it
damnav‑eri‑t
damnav‑era‑t
damnav‑isse‑t
damnav‑erit
1. Pers. Pl.
damnav‑imus
damnav‑eri‑mus
damnav‑era‑mus
damnav‑isse‑mus
damnav‑erimus
2. Pers. Pl.
damnav‑istis
damnav‑eri‑tis
damnav‑era‑tis
damnav‑isse‑tis
damnav‑eritis
3. Pers. Pl.
damnav‑erunt, damnav‑ere
damnav‑eri‑nt
damnav‑era‑nt
damnav‑isse‑nt
damnav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
damnat‑us sum
damnat‑us sim
damnat‑us eram
damnat‑us essem
damnat‑us ero
2. Pers. Sg.
damnat‑us es
damnat‑us sis
damnat‑us eras
damnat‑us esses
damnat‑us eris
3. Pers. Sg.
damnat‑us est
damnat‑us sit
damnat‑us erat
damnat‑us esset
damnat‑us erit
1. Pers. Pl.
damnat‑i sumus
damnat‑i simus
damnat‑i eramus
damnat‑i essemus
damnat‑i erimus
2. Pers. Pl.
damnat‑i estis
damnat‑i sitis
damnat‑i eratis
damnat‑i essetis
damnat‑i eritis
3. Pers. Pl.
damnat‑i sunt
damnat‑i sint
damnat‑i erant
damnat‑i essent
damnat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
damnans damnantis
Part. Fut. Akt.
damnaturus a um
Part. Perf. Pass.
damnatus a um
Gerundium
damna‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
damnandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
damna
damna‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
damnare
damna‑ri, damna‑rier
Infinitiv Perf.
damnav‑isse
damnat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
damnatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
damnat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
damnans
damnans
damnans
Gen. Sg.
damnant‑is
damnant‑is
damnant‑is
Dat. Sg.
damnant‑i
damnant‑i
damnant‑i
Akk. Sg.
damnant‑em
damnant‑em
damnans
Abl. Sg.
damnant‑e
damnant‑e
damnant‑e
Nom. Pl.
damnant‑es
damnant‑es
damnant‑ia
Gen. Pl.
damnant‑ium
damnant‑ium
damnant‑ium
Dat. Pl.
damnant‑ibus
damnant‑ibus
damnant‑ibus
Akk. Pl.
damnant‑es, damnant‑is
damnant‑es, damnant‑is
damnant‑ia
Abl. Pl.
damnant‑ibus
damnant‑ibus
damnant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
damnat‑us
damnat‑a
damnat‑um
Gen. Sg.
damnat‑i
damnat‑ae
damnat‑i
Dat. Sg.
damnat‑o
damnat‑ae
damnat‑o
Akk. Sg.
damnat‑um
damnat‑am
damnat‑um
Abl. Sg.
damnat‑o
damnat‑a
damnat‑o
Nom. Pl.
damnat‑i
damnat‑ae
damnat‑a
Gen. Pl.
damnat‑orum
damnat‑arum
damnat‑orum
Dat. Pl.
damnat‑is
damnat‑is
damnat‑is
Akk. Pl.
damnat‑os
damnat‑as
damnat‑a
Abl. Pl.
damnat‑is
damnat‑is
damnat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
damnatur‑us
damnatur‑a
damnatur‑um
Gen. Sg.
damnatur‑i
damnatur‑ae
damnatur‑i
Dat. Sg.
damnatur‑o
damnatur‑ae
damnatur‑o
Akk. Sg.
damnatur‑um
damnatur‑am
damnatur‑um
Abl. Sg.
damnatur‑o
damnatur‑a
damnatur‑o
Nom. Pl.
damnatur‑i
damnatur‑ae
damnatur‑a
Gen. Pl.
damnatur‑orum
damnatur‑arum
damnatur‑orum
Dat. Pl.
damnatur‑is
damnatur‑is
damnatur‑is
Akk. Pl.
damnatur‑os
damnatur‑as
damnatur‑a
Abl. Pl.
damnatur‑is
damnatur‑is
damnatur‑is

Partizip Perfekt Passiv (PPP) - Komparativ

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
damnat‑ior
damnat‑ior
damnat‑ius
Gen. Sg.
damnat‑ior‑is
damnat‑ior‑is
damnat‑ior‑is
Dat. Sg.
damnat‑ior‑i
damnat‑ior‑i
damnat‑ior‑i
Akk. Sg.
damnat‑ior‑em
damnat‑ior‑em
damnat‑ius
Abl. Sg.
damnat‑ior‑e
damnat‑ior‑e
damnat‑ior‑e
Nom. Pl.
damnat‑ior‑es
damnat‑ior‑es
damnat‑ior‑a
Gen. Pl.
damnat‑ior‑um
damnat‑ior‑um
damnat‑ior‑um
Dat. Pl.
damnat‑ior‑ibus
damnat‑ior‑ibus
damnat‑ior‑ibus
Akk. Pl.
damnat‑ior‑es
damnat‑ior‑es
damnat‑ior‑a
Abl. Pl.
damnat‑ior‑ibus
damnat‑ior‑ibus
damnat‑ior‑ibus

Gerundium

Gen.
damna‑ndi
Dat.
damna‑ndo
Akk.
damna‑ndum
Abl.
damna‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
damnand‑us
damnand‑a
damnand‑um
Gen. Sg.
damnand‑i
damnand‑ae
damnand‑i
Dat. Sg.
damnand‑o
damnand‑ae
damnand‑o
Akk. Sg.
damnand‑um
damnand‑am
damnand‑um
Abl. Sg.
damnand‑o
damnand‑a
damnand‑o
Nom. Pl.
damnand‑i
damnand‑ae
damnand‑a
Gen. Pl.
damnand‑orum
damnand‑arum
damnand‑orum
Dat. Pl.
damnand‑is
damnand‑is
damnand‑is
Akk. Pl.
damnand‑os
damnand‑as
damnand‑a
Abl. Pl.
damnand‑is
damnand‑is
damnand‑is