Konjugation zu «adīre, adeō, adiī, aditum»

Konjugation zu «adīre, adeō, adiī, aditum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
adeo
adeam
adibam
adirem
adibo
2. Pers. Sg.
adis
adeas
adibas
adires
adibis
3. Pers. Sg.
adit
adeat
adibat
adiret
adibit
1. Pers. Pl.
adimus
adeamus
adibamus
adiremus
adibimus
2. Pers. Pl.
aditis
adeatis
adibatis
adiretis
adibitis
3. Pers. Pl.
adeunt
adeant
adibant
adirent
adibunt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
adeor
adear
adibar
adirer
adibor
2. Pers. Sg.
adiris
adearis
adibaris
adireris
adibiris
3. Pers. Sg.
aditur
adeatur
adibatur
adiretur
adibitur
1. Pers. Pl.
adimur
adeamur
adibamur
adiremur
adibimur
2. Pers. Pl.
adimini
adeamini
adibamini
adiremini
adibimini
3. Pers. Pl.
adeuntur
adeantur
adibantur
adirentur
adibuntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
adi‑i, adivi, adi
adi‑eri‑m
adi‑era‑m
adisse‑m
adi‑ero
2. Pers. Sg.
adisti, adiisti
adi‑eri‑s
adi‑era‑s
adisse‑s
adi‑eris
3. Pers. Sg.
adi‑it, adivit
adi‑eri‑t
adi‑era‑t
adisse‑t
adi‑erit
1. Pers. Pl.
adi‑imus
adi‑eri‑mus
adi‑era‑mus
adisse‑mus
adi‑erimus
2. Pers. Pl.
adistis
adi‑eri‑tis
adi‑era‑tis
adisse‑tis
adi‑eritis
3. Pers. Pl.
adi‑erunt, adi‑ere
adi‑eri‑nt
adi‑era‑nt
adisse‑nt
adi‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
adit‑us sum
adit‑us sim
adit‑us eram
adit‑us essem
adit‑us ero
2. Pers. Sg.
adit‑us es
adit‑us sis
adit‑us eras
adit‑us esses
adit‑us eris
3. Pers. Sg.
adit‑us est
adit‑us sit
adit‑us erat
adit‑us esset
adit‑us erit
1. Pers. Pl.
adit‑i sumus
adit‑i simus
adit‑i eramus
adit‑i essemus
adit‑i erimus
2. Pers. Pl.
adit‑i estis
adit‑i sitis
adit‑i eratis
adit‑i essetis
adit‑i eritis
3. Pers. Pl.
adit‑i sunt
adit‑i sint
adit‑i erant
adit‑i essent
adit‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
adiens adeuntis
Part. Fut. Akt.
aditurus a um
Part. Perf. Pass.
aditus a um
Gerundium
adeu‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
adeundus a um, adeundum

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
adi
adite
Imperativ II, 2. Pers.
adito
Imperativ II, 3. Pers.
adeunto

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
adire
adiri, adirier
Infinitiv Perf.
adisse, adiisse
adit‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
aditur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
adiens
adiens
adiens
Gen. Sg.
adeunt‑is
adeunt‑is
adeunt‑is
Dat. Sg.
adeunt‑i
adeunt‑i
adeunt‑i
Akk. Sg.
adeunt‑em
adeunt‑em
adiens
Abl. Sg.
adeunt‑e
adeunt‑e
adeunt‑e
Nom. Pl.
adeunt‑es
adeunt‑es
adeunt‑ia
Gen. Pl.
adeunt‑ium
adeunt‑ium
adeunt‑ium
Dat. Pl.
adeunt‑ibus
adeunt‑ibus
adeunt‑ibus
Akk. Pl.
adeunt‑es, adeunt‑is
adeunt‑es, adeunt‑is
adeunt‑ia
Abl. Pl.
adeunt‑ibus
adeunt‑ibus
adeunt‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
adit‑us
adit‑a
adit‑um
Gen. Sg.
adit‑i
adit‑ae
adit‑i
Dat. Sg.
adit‑o
adit‑ae
adit‑o
Akk. Sg.
adit‑um
adit‑am
adit‑um
Abl. Sg.
adit‑o
adit‑a
adit‑o
Vok. Sg.
adit‑e
Nom. Pl.
adit‑i
adit‑ae
adit‑a
Gen. Pl.
adit‑orum
adit‑arum
adit‑orum
Dat. Pl.
adit‑is
adit‑is
adit‑is
Akk. Pl.
adit‑os
adit‑as
adit‑a
Abl. Pl.
adit‑is
adit‑is
adit‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
aditur‑us
aditur‑a
aditur‑um
Gen. Sg.
aditur‑i
aditur‑ae
aditur‑i
Dat. Sg.
aditur‑o
aditur‑ae
aditur‑o
Akk. Sg.
aditur‑um
aditur‑am
aditur‑um
Abl. Sg.
aditur‑o
aditur‑a
aditur‑o
Vok. Sg.
aditur‑e
Nom. Pl.
aditur‑i
aditur‑ae
aditur‑a
Gen. Pl.
aditur‑orum
aditur‑arum
aditur‑orum
Dat. Pl.
aditur‑is
aditur‑is
aditur‑is
Akk. Pl.
aditur‑os
aditur‑as
aditur‑a
Abl. Pl.
aditur‑is
aditur‑is
aditur‑is

Gerundium

Gen.
adeundi
Dat.
adeundo
Akk.
adeundum
Abl.
adeundo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
adeund‑us
adeund‑a
adeund‑um
Gen. Sg.
adeund‑i
adeund‑ae
adeund‑i
Dat. Sg.
adeund‑o
adeund‑ae
adeund‑o
Akk. Sg.
adeund‑um
adeund‑am
adeund‑um
Abl. Sg.
adeund‑o
adeund‑a
adeund‑o
Vok. Sg.
adeund‑e
Nom. Pl.
adeund‑i
adeund‑ae
adeund‑a
Gen. Pl.
adeund‑orum
adeund‑arum
adeund‑orum
Dat. Pl.
adeund‑is
adeund‑is
adeund‑is
Akk. Pl.
adeund‑os
adeund‑as
adeund‑a
Abl. Pl.
adeund‑is
adeund‑is
adeund‑is