Konjugation zu «dēnotāre, dēnotō, dēnotāvī, dēnotātum»

Konjugation zu «dēnotāre, dēnotō, dēnotāvī, dēnotātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
denot‑o
denot‑e‑m
denota‑ba‑m
denota‑re‑m
denota‑b‑o
2. Pers. Sg.
denota‑s
denot‑e‑s
denota‑ba‑s
denota‑re‑s
denota‑bi‑s
3. Pers. Sg.
denota‑t
denot‑e‑t
denota‑ba‑t
denota‑re‑t
denota‑bi‑t
1. Pers. Pl.
denota‑mus
denot‑e‑mus
denota‑ba‑mus
denota‑re‑mus
denota‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
denota‑tis
denot‑e‑tis
denota‑ba‑tis
denota‑re‑tis
denota‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
denota‑nt
denot‑e‑nt
denota‑ba‑nt
denota‑re‑nt
denota‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
denot‑or
denot‑e‑r
denota‑ba‑r
denota‑re‑r
denota‑b‑or
2. Pers. Sg.
denota‑ris
denot‑e‑ris, denot‑e‑re
denota‑ba‑ris, denota‑ba‑re
denota‑re‑ris, denota‑re‑re
denota‑be‑ris, denota‑be‑re
3. Pers. Sg.
denota‑tur
denot‑e‑tur
denota‑ba‑tur
denota‑re‑tur
denota‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
denota‑mur
denot‑e‑mur
denota‑ba‑mur
denota‑re‑mur
denota‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
denota‑mini
denot‑e‑mini
denota‑ba‑mini
denota‑re‑mini
denota‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
denota‑ntur
denot‑e‑ntur
denota‑ba‑ntur
denota‑re‑ntur
denota‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
denotav‑i
denotav‑eri‑m
denotav‑era‑m
denotav‑isse‑m
denotav‑ero
2. Pers. Sg.
denotav‑isti
denotav‑eri‑s
denotav‑era‑s
denotav‑isse‑s
denotav‑eris
3. Pers. Sg.
denotav‑it
denotav‑eri‑t
denotav‑era‑t
denotav‑isse‑t
denotav‑erit
1. Pers. Pl.
denotav‑imus
denotav‑eri‑mus
denotav‑era‑mus
denotav‑isse‑mus
denotav‑erimus
2. Pers. Pl.
denotav‑istis
denotav‑eri‑tis
denotav‑era‑tis
denotav‑isse‑tis
denotav‑eritis
3. Pers. Pl.
denotav‑erunt, denotav‑ere
denotav‑eri‑nt
denotav‑era‑nt
denotav‑isse‑nt
denotav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
denotat‑us sum
denotat‑us sim
denotat‑us eram
denotat‑us essem
denotat‑us ero
2. Pers. Sg.
denotat‑us es
denotat‑us sis
denotat‑us eras
denotat‑us esses
denotat‑us eris
3. Pers. Sg.
denotat‑us est
denotat‑us sit
denotat‑us erat
denotat‑us esset
denotat‑us erit
1. Pers. Pl.
denotat‑i sumus
denotat‑i simus
denotat‑i eramus
denotat‑i essemus
denotat‑i erimus
2. Pers. Pl.
denotat‑i estis
denotat‑i sitis
denotat‑i eratis
denotat‑i essetis
denotat‑i eritis
3. Pers. Pl.
denotat‑i sunt
denotat‑i sint
denotat‑i erant
denotat‑i essent
denotat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
denotans denotantis
Part. Fut. Akt.
denotaturus a um
Part. Perf. Pass.
denotatus a um
Gerundium
denota‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
denotandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
denota
denota‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
denotare
denota‑ri, denota‑rier
Infinitiv Perf.
denotav‑isse
denotat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
denotatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
denotat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
denotans
denotans
denotans
Gen. Sg.
denotant‑is
denotant‑is
denotant‑is
Dat. Sg.
denotant‑i
denotant‑i
denotant‑i
Akk. Sg.
denotant‑em
denotant‑em
denotans
Abl. Sg.
denotant‑e
denotant‑e
denotant‑e
Nom. Pl.
denotant‑es
denotant‑es
denotant‑ia
Gen. Pl.
denotant‑ium
denotant‑ium
denotant‑ium
Dat. Pl.
denotant‑ibus
denotant‑ibus
denotant‑ibus
Akk. Pl.
denotant‑es, denotant‑is
denotant‑es, denotant‑is
denotant‑ia
Abl. Pl.
denotant‑ibus
denotant‑ibus
denotant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
denotat‑us
denotat‑a
denotat‑um
Gen. Sg.
denotat‑i
denotat‑ae
denotat‑i
Dat. Sg.
denotat‑o
denotat‑ae
denotat‑o
Akk. Sg.
denotat‑um
denotat‑am
denotat‑um
Abl. Sg.
denotat‑o
denotat‑a
denotat‑o
Nom. Pl.
denotat‑i
denotat‑ae
denotat‑a
Gen. Pl.
denotat‑orum
denotat‑arum
denotat‑orum
Dat. Pl.
denotat‑is
denotat‑is
denotat‑is
Akk. Pl.
denotat‑os
denotat‑as
denotat‑a
Abl. Pl.
denotat‑is
denotat‑is
denotat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
denotatur‑us
denotatur‑a
denotatur‑um
Gen. Sg.
denotatur‑i
denotatur‑ae
denotatur‑i
Dat. Sg.
denotatur‑o
denotatur‑ae
denotatur‑o
Akk. Sg.
denotatur‑um
denotatur‑am
denotatur‑um
Abl. Sg.
denotatur‑o
denotatur‑a
denotatur‑o
Nom. Pl.
denotatur‑i
denotatur‑ae
denotatur‑a
Gen. Pl.
denotatur‑orum
denotatur‑arum
denotatur‑orum
Dat. Pl.
denotatur‑is
denotatur‑is
denotatur‑is
Akk. Pl.
denotatur‑os
denotatur‑as
denotatur‑a
Abl. Pl.
denotatur‑is
denotatur‑is
denotatur‑is

Gerundium

Gen.
denota‑ndi
Dat.
denota‑ndo
Akk.
denota‑ndum
Abl.
denota‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
denotand‑us
denotand‑a
denotand‑um
Gen. Sg.
denotand‑i
denotand‑ae
denotand‑i
Dat. Sg.
denotand‑o
denotand‑ae
denotand‑o
Akk. Sg.
denotand‑um
denotand‑am
denotand‑um
Abl. Sg.
denotand‑o
denotand‑a
denotand‑o
Nom. Pl.
denotand‑i
denotand‑ae
denotand‑a
Gen. Pl.
denotand‑orum
denotand‑arum
denotand‑orum
Dat. Pl.
denotand‑is
denotand‑is
denotand‑is
Akk. Pl.
denotand‑os
denotand‑as
denotand‑a
Abl. Pl.
denotand‑is
denotand‑is
denotand‑is