Konjugation zu «exaudīre, exaudiō, exaudīvī, exaudītum»

Konjugation zu «exaudīre, exaudiō, exaudīvī, exaudītum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
exaudi‑o
exaudi‑a‑m
exaudi‑eba‑m, exaudibam
exaudi‑re‑m
exaudi‑a‑m
2. Pers. Sg.
exaudi‑s
exaudi‑a‑s
exaudi‑eba‑s
exaudi‑re‑s
exaudi‑e‑s
3. Pers. Sg.
exaudi‑t
exaudi‑a‑t
exaudi‑eba‑t
exaudi‑re‑t
exaudi‑e‑t
1. Pers. Pl.
exaudi‑mus
exaudi‑a‑mus
exaudi‑eba‑mus
exaudi‑re‑mus
exaudi‑e‑mus
2. Pers. Pl.
exaudi‑tis
exaudi‑a‑tis
exaudi‑eba‑tis
exaudi‑re‑tis
exaudi‑e‑tis
3. Pers. Pl.
exaudi‑u‑nt
exaudi‑a‑nt
exaudi‑eba‑nt
exaudi‑re‑nt
exaudi‑e‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
exaudi‑or
exaudi‑a‑r
exaudi‑eba‑r
exaudi‑re‑r
exaudi‑a‑r
2. Pers. Sg.
exaudi‑ris
exaudi‑a‑ris, exaudi‑a‑re
exaudi‑eba‑ris, exaudi‑eba‑re
exaudi‑re‑ris, exaudi‑re‑re
exaudi‑e‑ris, exaudi‑e‑re
3. Pers. Sg.
exaudi‑tur
exaudi‑a‑tur
exaudi‑eba‑tur
exaudi‑re‑tur
exaudi‑e‑tur
1. Pers. Pl.
exaudi‑mur
exaudi‑a‑mur
exaudi‑eba‑mur
exaudi‑re‑mur
exaudi‑e‑mur
2. Pers. Pl.
exaudi‑mini
exaudi‑a‑mini
exaudi‑eba‑mini
exaudi‑re‑mini
exaudi‑e‑mini
3. Pers. Pl.
exaudi‑u‑ntur
exaudi‑a‑ntur
exaudi‑eba‑ntur
exaudi‑re‑ntur
exaudi‑e‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
exaudiv‑i
exaudiv‑eri‑m
exaudiv‑era‑m
exaudiv‑isse‑m
exaudiv‑ero
2. Pers. Sg.
exaudiv‑isti
exaudiv‑eri‑s
exaudiv‑era‑s
exaudiv‑isse‑s
exaudiv‑eris
3. Pers. Sg.
exaudiv‑it
exaudiv‑eri‑t
exaudiv‑era‑t
exaudiv‑isse‑t
exaudiv‑erit
1. Pers. Pl.
exaudiv‑imus
exaudiv‑eri‑mus
exaudiv‑era‑mus
exaudiv‑isse‑mus
exaudiv‑erimus
2. Pers. Pl.
exaudiv‑istis
exaudiv‑eri‑tis
exaudiv‑era‑tis
exaudiv‑isse‑tis
exaudiv‑eritis
3. Pers. Pl.
exaudiv‑erunt, exaudiv‑ere
exaudiv‑eri‑nt
exaudiv‑era‑nt
exaudiv‑isse‑nt
exaudiv‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
exaudit‑us sum
exaudit‑us sim
exaudit‑us eram
exaudit‑us essem
exaudit‑us ero
2. Pers. Sg.
exaudit‑us es
exaudit‑us sis
exaudit‑us eras
exaudit‑us esses
exaudit‑us eris
3. Pers. Sg.
exaudit‑us est
exaudit‑us sit
exaudit‑us erat
exaudit‑us esset
exaudit‑us erit
1. Pers. Pl.
exaudit‑i sumus
exaudit‑i simus
exaudit‑i eramus
exaudit‑i essemus
exaudit‑i erimus
2. Pers. Pl.
exaudit‑i estis
exaudit‑i sitis
exaudit‑i eratis
exaudit‑i essetis
exaudit‑i eritis
3. Pers. Pl.
exaudit‑i sunt
exaudit‑i sint
exaudit‑i erant
exaudit‑i essent
exaudit‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
exaudiens exaudientis
Part. Fut. Akt.
exauditurus a um
Part. Perf. Pass.
exauditus a um
Gerundium
exaudi‑e‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
exaudiendus a um, exaudiundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
exaudi
exaudi‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
exaudire
exaudi‑ri, exaudi‑rier
Infinitiv Perf.
exaudiv‑isse
exaudit‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
exauditur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
exaudit‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
exaudi‑ens
exaudi‑ens
exaudi‑ens
Gen. Sg.
exaudi‑ent‑is
exaudi‑ent‑is
exaudi‑ent‑is
Dat. Sg.
exaudi‑ent‑i
exaudi‑ent‑i
exaudi‑ent‑i
Akk. Sg.
exaudi‑ent‑em
exaudi‑ent‑em
exaudi‑ens
Abl. Sg.
exaudi‑ent‑e
exaudi‑ent‑e
exaudi‑ent‑e
Nom. Pl.
exaudi‑ent‑es
exaudi‑ent‑es
exaudi‑ent‑ia
Gen. Pl.
exaudi‑ent‑ium
exaudi‑ent‑ium
exaudi‑ent‑ium
Dat. Pl.
exaudi‑ent‑ibus
exaudi‑ent‑ibus
exaudi‑ent‑ibus
Akk. Pl.
exaudi‑ent‑es, exaudi‑ent‑is
exaudi‑ent‑es, exaudi‑ent‑is
exaudi‑ent‑ia
Abl. Pl.
exaudi‑ent‑ibus
exaudi‑ent‑ibus
exaudi‑ent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
exaudit‑us
exaudit‑a
exaudit‑um
Gen. Sg.
exaudit‑i
exaudit‑ae
exaudit‑i
Dat. Sg.
exaudit‑o
exaudit‑ae
exaudit‑o
Akk. Sg.
exaudit‑um
exaudit‑am
exaudit‑um
Abl. Sg.
exaudit‑o
exaudit‑a
exaudit‑o
Nom. Pl.
exaudit‑i
exaudit‑ae
exaudit‑a
Gen. Pl.
exaudit‑orum
exaudit‑arum
exaudit‑orum
Dat. Pl.
exaudit‑is
exaudit‑is
exaudit‑is
Akk. Pl.
exaudit‑os
exaudit‑as
exaudit‑a
Abl. Pl.
exaudit‑is
exaudit‑is
exaudit‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
exauditur‑us
exauditur‑a
exauditur‑um
Gen. Sg.
exauditur‑i
exauditur‑ae
exauditur‑i
Dat. Sg.
exauditur‑o
exauditur‑ae
exauditur‑o
Akk. Sg.
exauditur‑um
exauditur‑am
exauditur‑um
Abl. Sg.
exauditur‑o
exauditur‑a
exauditur‑o
Nom. Pl.
exauditur‑i
exauditur‑ae
exauditur‑a
Gen. Pl.
exauditur‑orum
exauditur‑arum
exauditur‑orum
Dat. Pl.
exauditur‑is
exauditur‑is
exauditur‑is
Akk. Pl.
exauditur‑os
exauditur‑as
exauditur‑a
Abl. Pl.
exauditur‑is
exauditur‑is
exauditur‑is

Gerundium

Gen.
exaudi‑e‑ndi
Dat.
exaudi‑e‑ndo
Akk.
exaudi‑e‑ndum
Abl.
exaudi‑e‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
exaudi‑end‑us, exaudiund‑us
exaudi‑end‑a, exaudiund‑a
exaudi‑end‑um, exaudiund‑um
Gen. Sg.
exaudi‑end‑i, exaudiund‑i
exaudi‑end‑ae, exaudiund‑ae
exaudi‑end‑i, exaudiund‑i
Dat. Sg.
exaudi‑end‑o, exaudiund‑o
exaudi‑end‑ae, exaudiund‑ae
exaudi‑end‑o, exaudiund‑o
Akk. Sg.
exaudi‑end‑um, exaudiund‑um
exaudi‑end‑am, exaudiund‑am
exaudi‑end‑um, exaudiund‑um
Abl. Sg.
exaudi‑end‑o, exaudiund‑o
exaudi‑end‑a, exaudiund‑a
exaudi‑end‑o, exaudiund‑o
Nom. Pl.
exaudi‑end‑i, exaudiund‑i
exaudi‑end‑ae, exaudiund‑ae
exaudi‑end‑a, exaudiund‑a
Gen. Pl.
exaudi‑end‑orum, exaudiund‑orum
exaudi‑end‑arum, exaudiund‑arum
exaudi‑end‑orum, exaudiund‑orum
Dat. Pl.
exaudi‑end‑is, exaudiund‑is
exaudi‑end‑is, exaudiund‑is
exaudi‑end‑is, exaudiund‑is
Akk. Pl.
exaudi‑end‑os, exaudiund‑os
exaudi‑end‑as, exaudiund‑as
exaudi‑end‑a, exaudiund‑a
Abl. Pl.
exaudi‑end‑is, exaudiund‑is
exaudi‑end‑is, exaudiund‑is
exaudi‑end‑is, exaudiund‑is