Deklination zu «medietās medietātis, f»

Deklination zu «medietās medietātis, f»

Deklination

Nom. Sg.
medietas
Gen. Sg.
medietat‑is
Dat. Sg.
medietat‑i
Akk. Sg.
medietat‑em
Abl. Sg.
medietat‑e
Nom. Pl.
medietat‑es
Gen. Pl.
medietat‑um
Dat. Pl.
medietat‑ibus
Akk. Pl.
medietat‑es
Abl. Pl.
medietat‑ibus