Konjugation zu «scīre, sciō, scīvī, scītum»

Konjugation zu «scīre, sciō, scīvī, scītum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
sci‑o
sci‑a‑m
sci‑eba‑m, scibam
sci‑re‑m
sci‑a‑m, scibo
2. Pers. Sg.
sci‑s, sceis
sci‑a‑s
sci‑eba‑s, scibas
sci‑re‑s
sci‑e‑s, scibis
3. Pers. Sg.
sci‑t
sci‑a‑t
sci‑eba‑t, scibat
sci‑re‑t
sci‑e‑t, scibit
1. Pers. Pl.
sci‑mus
sci‑a‑mus
sci‑eba‑mus, scibamus
sci‑re‑mus
sci‑e‑mus, scibimus
2. Pers. Pl.
sci‑tis
sci‑a‑tis
sci‑eba‑tis, scibatis
sci‑re‑tis
sci‑e‑tis
3. Pers. Pl.
sci‑u‑nt
sci‑a‑nt
sci‑eba‑nt, scibant
sci‑re‑nt
sci‑e‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
sci‑or
sci‑a‑r
sci‑eba‑r
sci‑re‑r
sci‑a‑r
2. Pers. Sg.
sci‑ris
sci‑a‑ris, sci‑a‑re
sci‑eba‑ris, sci‑eba‑re
sci‑re‑ris, sci‑re‑re
sci‑e‑ris, sci‑e‑re
3. Pers. Sg.
sci‑tur
sci‑a‑tur
sci‑eba‑tur
sci‑re‑tur
sci‑e‑tur
1. Pers. Pl.
sci‑mur
sci‑a‑mur
sci‑eba‑mur
sci‑re‑mur
sci‑e‑mur
2. Pers. Pl.
sci‑mini
sci‑a‑mini
sci‑eba‑mini
sci‑re‑mini
sci‑e‑mini
3. Pers. Pl.
sci‑u‑ntur
sci‑a‑ntur
sci‑eba‑ntur
sci‑re‑ntur
sci‑e‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
sciv‑i, scii
sciv‑eri‑m
sciv‑era‑m
sciv‑isse‑m
sciv‑ero
2. Pers. Sg.
sciv‑isti
sciv‑eri‑s
sciv‑era‑s
sciv‑isse‑s
sciv‑eris
3. Pers. Sg.
sciv‑it, sciit
sciv‑eri‑t
sciv‑era‑t
sciv‑isse‑t
sciv‑erit
1. Pers. Pl.
sciv‑imus
sciv‑eri‑mus
sciv‑era‑mus
sciv‑isse‑mus
sciv‑erimus
2. Pers. Pl.
sciv‑istis
sciv‑eri‑tis
sciv‑era‑tis
sciv‑isse‑tis
sciv‑eritis
3. Pers. Pl.
sciv‑erunt, sciv‑ere
sciv‑eri‑nt
sciv‑era‑nt
sciv‑isse‑nt
sciv‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
scit‑us sum
scit‑us sim
scit‑us eram
scit‑us essem
scit‑us ero
2. Pers. Sg.
scit‑us es
scit‑us sis
scit‑us eras
scit‑us esses
scit‑us eris
3. Pers. Sg.
scit‑us est
scit‑us sit
scit‑us erat
scit‑us esset
scit‑us erit
1. Pers. Pl.
scit‑i sumus
scit‑i simus
scit‑i eramus
scit‑i essemus
scit‑i erimus
2. Pers. Pl.
scit‑i estis
scit‑i sitis
scit‑i eratis
scit‑i essetis
scit‑i eritis
3. Pers. Pl.
scit‑i sunt
scit‑i sint
scit‑i erant
scit‑i essent
scit‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
sciens scientis
Part. Fut. Akt.
sciturus a um
Part. Perf. Pass.
scitus a um
Gerundium
sci‑e‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
sciendus a um, sciundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
sci
sci‑te
Imperativ II, 2. Pers.
sci‑to
sci‑tote
Imperativ II, 3. Pers.
sci‑to

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
scire
sci‑ri, sci‑rier
Infinitiv Perf.
sciv‑isse
scit‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
scitur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
scit‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
sci‑ens
sci‑ens
sci‑ens
Gen. Sg.
sci‑ent‑is
sci‑ent‑is
sci‑ent‑is
Dat. Sg.
sci‑ent‑i
sci‑ent‑i
sci‑ent‑i
Akk. Sg.
sci‑ent‑em
sci‑ent‑em
sci‑ens
Abl. Sg.
sci‑ent‑e
sci‑ent‑e
sci‑ent‑e
Nom. Pl.
sci‑ent‑es
sci‑ent‑es
sci‑ent‑ia
Gen. Pl.
sci‑ent‑ium
sci‑ent‑ium
sci‑ent‑ium
Dat. Pl.
sci‑ent‑ibus
sci‑ent‑ibus
sci‑ent‑ibus
Akk. Pl.
sci‑ent‑es, sci‑ent‑is
sci‑ent‑es, sci‑ent‑is
sci‑ent‑ia
Abl. Pl.
sci‑ent‑ibus
sci‑ent‑ibus
sci‑ent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
scit‑us
scit‑a
scit‑um
Gen. Sg.
scit‑i
scit‑ae
scit‑i
Dat. Sg.
scit‑o
scit‑ae
scit‑o
Akk. Sg.
scit‑um
scit‑am
scit‑um
Abl. Sg.
scit‑o
scit‑a
scit‑o
Nom. Pl.
scit‑i
scit‑ae
scit‑a
Gen. Pl.
scit‑orum
scit‑arum
scit‑orum
Dat. Pl.
scit‑is
scit‑is
scit‑is
Akk. Pl.
scit‑os
scit‑as
scit‑a
Abl. Pl.
scit‑is
scit‑is
scit‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
scitur‑us
scitur‑a
scitur‑um
Gen. Sg.
scitur‑i
scitur‑ae
scitur‑i
Dat. Sg.
scitur‑o
scitur‑ae
scitur‑o
Akk. Sg.
scitur‑um
scitur‑am
scitur‑um
Abl. Sg.
scitur‑o
scitur‑a
scitur‑o
Nom. Pl.
scitur‑i
scitur‑ae
scitur‑a
Gen. Pl.
scitur‑orum
scitur‑arum
scitur‑orum
Dat. Pl.
scitur‑is
scitur‑is
scitur‑is
Akk. Pl.
scitur‑os
scitur‑as
scitur‑a
Abl. Pl.
scitur‑is
scitur‑is
scitur‑is

Partizip Präsens Aktiv (PPA) - Komparativ

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
sci‑ent‑ior
sci‑ent‑ior
sci‑ent‑ius
Gen. Sg.
sci‑ent‑ior‑is
sci‑ent‑ior‑is
sci‑ent‑ior‑is
Dat. Sg.
sci‑ent‑ior‑i
sci‑ent‑ior‑i
sci‑ent‑ior‑i
Akk. Sg.
sci‑ent‑ior‑em
sci‑ent‑ior‑em
sci‑ent‑ius
Abl. Sg.
sci‑ent‑ior‑e
sci‑ent‑ior‑e
sci‑ent‑ior‑e
Nom. Pl.
sci‑ent‑ior‑es
sci‑ent‑ior‑es
sci‑ent‑ior‑a
Gen. Pl.
sci‑ent‑ior‑um
sci‑ent‑ior‑um
sci‑ent‑ior‑um
Dat. Pl.
sci‑ent‑ior‑ibus
sci‑ent‑ior‑ibus
sci‑ent‑ior‑ibus
Akk. Pl.
sci‑ent‑ior‑es
sci‑ent‑ior‑es
sci‑ent‑ior‑a
Abl. Pl.
sci‑ent‑ior‑ibus
sci‑ent‑ior‑ibus
sci‑ent‑ior‑ibus

Partizip Präsens Aktiv (PPA) - Superlativ

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
sci‑ent‑issim‑us
sci‑ent‑issim‑a
sci‑ent‑issim‑um
Gen. Sg.
sci‑ent‑issim‑i
sci‑ent‑issim‑ae
sci‑ent‑issim‑i
Dat. Sg.
sci‑ent‑issim‑o
sci‑ent‑issim‑ae
sci‑ent‑issim‑o
Akk. Sg.
sci‑ent‑issim‑um
sci‑ent‑issim‑am
sci‑ent‑issim‑um
Abl. Sg.
sci‑ent‑issim‑o
sci‑ent‑issim‑a
sci‑ent‑issim‑o
Nom. Pl.
sci‑ent‑issim‑i
sci‑ent‑issim‑ae
sci‑ent‑issim‑a
Gen. Pl.
sci‑ent‑issim‑orum
sci‑ent‑issim‑arum
sci‑ent‑issim‑orum
Dat. Pl.
sci‑ent‑issim‑is
sci‑ent‑issim‑is
sci‑ent‑issim‑is
Akk. Pl.
sci‑ent‑issim‑os
sci‑ent‑issim‑as
sci‑ent‑issim‑a
Abl. Pl.
sci‑ent‑issim‑is
sci‑ent‑issim‑is
sci‑ent‑issim‑is

Gerundium

Gen.
sci‑e‑ndi
Dat.
sci‑e‑ndo
Akk.
sci‑e‑ndum
Abl.
sci‑e‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
sci‑end‑us, sciund‑us
sci‑end‑a, sciund‑a
sci‑end‑um, sciund‑um
Gen. Sg.
sci‑end‑i, sciund‑i
sci‑end‑ae, sciund‑ae
sci‑end‑i, sciund‑i
Dat. Sg.
sci‑end‑o, sciund‑o
sci‑end‑ae, sciund‑ae
sci‑end‑o, sciund‑o
Akk. Sg.
sci‑end‑um, sciund‑um
sci‑end‑am, sciund‑am
sci‑end‑um, sciund‑um
Abl. Sg.
sci‑end‑o, sciund‑o
sci‑end‑a, sciund‑a
sci‑end‑o, sciund‑o
Nom. Pl.
sci‑end‑i, sciund‑i
sci‑end‑ae, sciund‑ae
sci‑end‑a, sciund‑a
Gen. Pl.
sci‑end‑orum, sciund‑orum
sci‑end‑arum, sciund‑arum
sci‑end‑orum, sciund‑orum
Dat. Pl.
sci‑end‑is, sciund‑is
sci‑end‑is, sciund‑is
sci‑end‑is, sciund‑is
Akk. Pl.
sci‑end‑os, sciund‑os
sci‑end‑as, sciund‑as
sci‑end‑a, sciund‑a
Abl. Pl.
sci‑end‑is, sciund‑is
sci‑end‑is, sciund‑is
sci‑end‑is, sciund‑is