Konjugation zu «calāre, calō, calāvī, calātum»

Konjugation zu «calāre, calō, calāvī, calātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
cal‑o
cal‑e‑m
cala‑ba‑m
cala‑re‑m
cala‑b‑o
2. Pers. Sg.
cala‑s
cal‑e‑s
cala‑ba‑s
cala‑re‑s
cala‑bi‑s
3. Pers. Sg.
cala‑t
cal‑e‑t
cala‑ba‑t
cala‑re‑t
cala‑bi‑t
1. Pers. Pl.
cala‑mus
cal‑e‑mus
cala‑ba‑mus
cala‑re‑mus
cala‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
cala‑tis
cal‑e‑tis
cala‑ba‑tis
cala‑re‑tis
cala‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
cala‑nt
cal‑e‑nt
cala‑ba‑nt
cala‑re‑nt
cala‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
cal‑or
cal‑e‑r
cala‑ba‑r
cala‑re‑r
cala‑b‑or
2. Pers. Sg.
cala‑ris
cal‑e‑ris, cal‑e‑re
cala‑ba‑ris, cala‑ba‑re
cala‑re‑ris, cala‑re‑re
cala‑be‑ris, cala‑be‑re
3. Pers. Sg.
cala‑tur
cal‑e‑tur
cala‑ba‑tur
cala‑re‑tur
cala‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
cala‑mur
cal‑e‑mur
cala‑ba‑mur
cala‑re‑mur
cala‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
cala‑mini
cal‑e‑mini
cala‑ba‑mini
cala‑re‑mini
cala‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
cala‑ntur
cal‑e‑ntur
cala‑ba‑ntur
cala‑re‑ntur
cala‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
calav‑i
calav‑eri‑m
calav‑era‑m
calav‑isse‑m
calav‑ero
2. Pers. Sg.
calav‑isti
calav‑eri‑s
calav‑era‑s
calav‑isse‑s
calav‑eris
3. Pers. Sg.
calav‑it
calav‑eri‑t
calav‑era‑t
calav‑isse‑t
calav‑erit
1. Pers. Pl.
calav‑imus
calav‑eri‑mus
calav‑era‑mus
calav‑isse‑mus
calav‑erimus
2. Pers. Pl.
calav‑istis
calav‑eri‑tis
calav‑era‑tis
calav‑isse‑tis
calav‑eritis
3. Pers. Pl.
calav‑erunt, calav‑ere
calav‑eri‑nt
calav‑era‑nt
calav‑isse‑nt
calav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
calat‑us sum
calat‑us sim
calat‑us eram
calat‑us essem
calat‑us ero
2. Pers. Sg.
calat‑us es
calat‑us sis
calat‑us eras
calat‑us esses
calat‑us eris
3. Pers. Sg.
calat‑us est
calat‑us sit
calat‑us erat
calat‑us esset
calat‑us erit
1. Pers. Pl.
calat‑i sumus
calat‑i simus
calat‑i eramus
calat‑i essemus
calat‑i erimus
2. Pers. Pl.
calat‑i estis
calat‑i sitis
calat‑i eratis
calat‑i essetis
calat‑i eritis
3. Pers. Pl.
calat‑i sunt
calat‑i sint
calat‑i erant
calat‑i essent
calat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
calans calantis
Part. Fut. Akt.
calaturus a um
Part. Perf. Pass.
calatus a um
Gerundium
cala‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
calandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
cala
cala‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
calare
cala‑ri, cala‑rier
Infinitiv Perf.
calav‑isse
calat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
calatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
calat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
calans
calans
calans
Gen. Sg.
calant‑is
calant‑is
calant‑is
Dat. Sg.
calant‑i
calant‑i
calant‑i
Akk. Sg.
calant‑em
calant‑em
calans
Abl. Sg.
calant‑e
calant‑e
calant‑e
Nom. Pl.
calant‑es
calant‑es
calant‑ia
Gen. Pl.
calant‑ium
calant‑ium
calant‑ium
Dat. Pl.
calant‑ibus
calant‑ibus
calant‑ibus
Akk. Pl.
calant‑es, calant‑is
calant‑es, calant‑is
calant‑ia
Abl. Pl.
calant‑ibus
calant‑ibus
calant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
calat‑us
calat‑a
calat‑um
Gen. Sg.
calat‑i
calat‑ae
calat‑i
Dat. Sg.
calat‑o
calat‑ae
calat‑o
Akk. Sg.
calat‑um
calat‑am
calat‑um
Abl. Sg.
calat‑o
calat‑a
calat‑o
Nom. Pl.
calat‑i
calat‑ae
calat‑a
Gen. Pl.
calat‑orum
calat‑arum
calat‑orum
Dat. Pl.
calat‑is
calat‑is
calat‑is
Akk. Pl.
calat‑os
calat‑as
calat‑a
Abl. Pl.
calat‑is
calat‑is
calat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
calatur‑us
calatur‑a
calatur‑um
Gen. Sg.
calatur‑i
calatur‑ae
calatur‑i
Dat. Sg.
calatur‑o
calatur‑ae
calatur‑o
Akk. Sg.
calatur‑um
calatur‑am
calatur‑um
Abl. Sg.
calatur‑o
calatur‑a
calatur‑o
Nom. Pl.
calatur‑i
calatur‑ae
calatur‑a
Gen. Pl.
calatur‑orum
calatur‑arum
calatur‑orum
Dat. Pl.
calatur‑is
calatur‑is
calatur‑is
Akk. Pl.
calatur‑os
calatur‑as
calatur‑a
Abl. Pl.
calatur‑is
calatur‑is
calatur‑is

Gerundium

Gen.
cala‑ndi
Dat.
cala‑ndo
Akk.
cala‑ndum
Abl.
cala‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
caland‑us
caland‑a
caland‑um
Gen. Sg.
caland‑i
caland‑ae
caland‑i
Dat. Sg.
caland‑o
caland‑ae
caland‑o
Akk. Sg.
caland‑um
caland‑am
caland‑um
Abl. Sg.
caland‑o
caland‑a
caland‑o
Nom. Pl.
caland‑i
caland‑ae
caland‑a
Gen. Pl.
caland‑orum
caland‑arum
caland‑orum
Dat. Pl.
caland‑is
caland‑is
caland‑is
Akk. Pl.
caland‑os
caland‑as
caland‑a
Abl. Pl.
caland‑is
caland‑is
caland‑is