Konjugation zu «temptāre, temptō, temptāvī, temptātum»

Konjugation zu «temptāre, temptō, temptāvī, temptātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
tempt‑o
tempt‑e‑m
tempta‑ba‑m
tempta‑re‑m
tempta‑b‑o
2. Pers. Sg.
tempta‑s
tempt‑e‑s
tempta‑ba‑s
tempta‑re‑s
tempta‑bi‑s
3. Pers. Sg.
tempta‑t
tempt‑e‑t
tempta‑ba‑t
tempta‑re‑t
tempta‑bi‑t
1. Pers. Pl.
tempta‑mus
tempt‑e‑mus
tempta‑ba‑mus
tempta‑re‑mus
tempta‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
tempta‑tis
tempt‑e‑tis
tempta‑ba‑tis
tempta‑re‑tis
tempta‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
tempta‑nt
tempt‑e‑nt
tempta‑ba‑nt
tempta‑re‑nt
tempta‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
tempt‑or
tempt‑e‑r
tempta‑ba‑r
tempta‑re‑r
tempta‑b‑or
2. Pers. Sg.
tempta‑ris
tempt‑e‑ris, tempt‑e‑re
tempta‑ba‑ris, tempta‑ba‑re
tempta‑re‑ris, tempta‑re‑re
tempta‑be‑ris, tempta‑be‑re
3. Pers. Sg.
tempta‑tur
tempt‑e‑tur
tempta‑ba‑tur
tempta‑re‑tur
tempta‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
tempta‑mur
tempt‑e‑mur
tempta‑ba‑mur
tempta‑re‑mur
tempta‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
tempta‑mini
tempt‑e‑mini
tempta‑ba‑mini
tempta‑re‑mini
tempta‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
tempta‑ntur
tempt‑e‑ntur
tempta‑ba‑ntur
tempta‑re‑ntur
tempta‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
temptav‑i
temptav‑eri‑m
temptav‑era‑m
temptav‑isse‑m
temptav‑ero
2. Pers. Sg.
temptav‑isti
temptav‑eri‑s
temptav‑era‑s
temptav‑isse‑s
temptav‑eris
3. Pers. Sg.
temptav‑it
temptav‑eri‑t
temptav‑era‑t
temptav‑isse‑t
temptav‑erit
1. Pers. Pl.
temptav‑imus
temptav‑eri‑mus
temptav‑era‑mus
temptav‑isse‑mus
temptav‑erimus
2. Pers. Pl.
temptav‑istis
temptav‑eri‑tis
temptav‑era‑tis
temptav‑isse‑tis
temptav‑eritis
3. Pers. Pl.
temptav‑erunt, temptav‑ere
temptav‑eri‑nt
temptav‑era‑nt
temptav‑isse‑nt
temptav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
temptat‑us sum
temptat‑us sim
temptat‑us eram
temptat‑us essem
temptat‑us ero
2. Pers. Sg.
temptat‑us es
temptat‑us sis
temptat‑us eras
temptat‑us esses
temptat‑us eris
3. Pers. Sg.
temptat‑us est
temptat‑us sit
temptat‑us erat
temptat‑us esset
temptat‑us erit
1. Pers. Pl.
temptat‑i sumus
temptat‑i simus
temptat‑i eramus
temptat‑i essemus
temptat‑i erimus
2. Pers. Pl.
temptat‑i estis
temptat‑i sitis
temptat‑i eratis
temptat‑i essetis
temptat‑i eritis
3. Pers. Pl.
temptat‑i sunt
temptat‑i sint
temptat‑i erant
temptat‑i essent
temptat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
temptans temptantis
Part. Fut. Akt.
temptaturus a um
Part. Perf. Pass.
temptatus a um
Gerundium
tempta‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
temptandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
tempta
tempta‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
temptare
tempta‑ri, tempta‑rier
Infinitiv Perf.
temptav‑isse
temptat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
temptatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
temptat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
temptans
temptans
temptans
Gen. Sg.
temptant‑is
temptant‑is
temptant‑is
Dat. Sg.
temptant‑i
temptant‑i
temptant‑i
Akk. Sg.
temptant‑em
temptant‑em
temptans
Abl. Sg.
temptant‑e
temptant‑e
temptant‑e
Nom. Pl.
temptant‑es
temptant‑es
temptant‑ia
Gen. Pl.
temptant‑ium, temptantum
temptant‑ium, temptantum
temptant‑ium, temptantum
Dat. Pl.
temptant‑ibus
temptant‑ibus
temptant‑ibus
Akk. Pl.
temptant‑es, temptant‑is
temptant‑es, temptant‑is
temptant‑ia
Abl. Pl.
temptant‑ibus
temptant‑ibus
temptant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
temptat‑us
temptat‑a
temptat‑um
Gen. Sg.
temptat‑i
temptat‑ae
temptat‑i
Dat. Sg.
temptat‑o
temptat‑ae
temptat‑o
Akk. Sg.
temptat‑um
temptat‑am
temptat‑um
Abl. Sg.
temptat‑o
temptat‑a
temptat‑o
Nom. Pl.
temptat‑i
temptat‑ae
temptat‑a
Gen. Pl.
temptat‑orum
temptat‑arum
temptat‑orum
Dat. Pl.
temptat‑is
temptat‑is
temptat‑is
Akk. Pl.
temptat‑os
temptat‑as
temptat‑a
Abl. Pl.
temptat‑is
temptat‑is
temptat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
temptatur‑us
temptatur‑a
temptatur‑um
Gen. Sg.
temptatur‑i
temptatur‑ae
temptatur‑i
Dat. Sg.
temptatur‑o
temptatur‑ae
temptatur‑o
Akk. Sg.
temptatur‑um
temptatur‑am
temptatur‑um
Abl. Sg.
temptatur‑o
temptatur‑a
temptatur‑o
Nom. Pl.
temptatur‑i
temptatur‑ae
temptatur‑a
Gen. Pl.
temptatur‑orum
temptatur‑arum
temptatur‑orum
Dat. Pl.
temptatur‑is
temptatur‑is
temptatur‑is
Akk. Pl.
temptatur‑os
temptatur‑as
temptatur‑a
Abl. Pl.
temptatur‑is
temptatur‑is
temptatur‑is

Gerundium

Gen.
tempta‑ndi
Dat.
tempta‑ndo
Akk.
tempta‑ndum
Abl.
tempta‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
temptand‑us
temptand‑a
temptand‑um
Gen. Sg.
temptand‑i
temptand‑ae
temptand‑i
Dat. Sg.
temptand‑o
temptand‑ae
temptand‑o
Akk. Sg.
temptand‑um
temptand‑am
temptand‑um
Abl. Sg.
temptand‑o
temptand‑a
temptand‑o
Nom. Pl.
temptand‑i
temptand‑ae
temptand‑a
Gen. Pl.
temptand‑orum
temptand‑arum
temptand‑orum
Dat. Pl.
temptand‑is
temptand‑is
temptand‑is
Akk. Pl.
temptand‑os
temptand‑as
temptand‑a
Abl. Pl.
temptand‑is
temptand‑is
temptand‑is