Konjugation zu «excubāre, excubō, excubuī, excubitum»

Konjugation zu «excubāre, excubō, excubuī, excubitum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
excub‑o
excub‑e‑m
excuba‑ba‑m
excuba‑re‑m
excuba‑b‑o
2. Pers. Sg.
excuba‑s
excub‑e‑s
excuba‑ba‑s
excuba‑re‑s
excuba‑bi‑s
3. Pers. Sg.
excuba‑t
excub‑e‑t
excuba‑ba‑t
excuba‑re‑t
excuba‑bi‑t
1. Pers. Pl.
excuba‑mus
excub‑e‑mus
excuba‑ba‑mus
excuba‑re‑mus
excuba‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
excuba‑tis
excub‑e‑tis
excuba‑ba‑tis
excuba‑re‑tis
excuba‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
excuba‑nt
excub‑e‑nt
excuba‑ba‑nt
excuba‑re‑nt
excuba‑bu‑nt

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
excubu‑i
excubu‑eri‑m
excubu‑era‑m
excubu‑isse‑m
excubu‑ero
2. Pers. Sg.
excubu‑isti
excubu‑eri‑s
excubu‑era‑s
excubu‑isse‑s
excubu‑eris
3. Pers. Sg.
excubu‑it
excubu‑eri‑t
excubu‑era‑t
excubu‑isse‑t
excubu‑erit
1. Pers. Pl.
excubu‑imus
excubu‑eri‑mus
excubu‑era‑mus
excubu‑isse‑mus
excubu‑erimus
2. Pers. Pl.
excubu‑istis
excubu‑eri‑tis
excubu‑era‑tis
excubu‑isse‑tis
excubu‑eritis
3. Pers. Pl.
excubu‑erunt, excubu‑ere
excubu‑eri‑nt
excubu‑era‑nt
excubu‑isse‑nt
excubu‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
2. Pers. Sg.
3. Pers. Sg.
excubit‑um est
excubit‑um sit
excubit‑um erat
excubit‑um esset
excubit‑um erit
1. Pers. Pl.
2. Pers. Pl.
3. Pers. Pl.

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
excubans excubantis
Part. Fut. Akt.
excubiturus a um
Part. Perf. Pass.
excubit‑um
Gerundium
excuba‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
excuba‑ndum

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
excuba
excuba‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
excubare
excuba‑ri, excuba‑rier
Infinitiv Perf.
excubu‑isse
excubit‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
excubitur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
excubit‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
excubans
excubans
excubans
Gen. Sg.
excubant‑is
excubant‑is
excubant‑is
Dat. Sg.
excubant‑i
excubant‑i
excubant‑i
Akk. Sg.
excubant‑em
excubant‑em
excubans
Abl. Sg.
excubant‑e
excubant‑e
excubant‑e
Nom. Pl.
excubant‑es
excubant‑es
excubant‑ia
Gen. Pl.
excubant‑ium
excubant‑ium
excubant‑ium
Dat. Pl.
excubant‑ibus
excubant‑ibus
excubant‑ibus
Akk. Pl.
excubant‑es, excubant‑is
excubant‑es, excubant‑is
excubant‑ia
Abl. Pl.
excubant‑ibus
excubant‑ibus
excubant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
excubit‑us
excubit‑a
excubit‑um
Gen. Sg.
excubit‑i
excubit‑ae
excubit‑i
Dat. Sg.
excubit‑o
excubit‑ae
excubit‑o
Akk. Sg.
excubit‑um
excubit‑am
excubit‑um
Abl. Sg.
excubit‑o
excubit‑a
excubit‑o
Nom. Pl.
excubit‑i
excubit‑ae
excubit‑a
Gen. Pl.
excubit‑orum
excubit‑arum
excubit‑orum
Dat. Pl.
excubit‑is
excubit‑is
excubit‑is
Akk. Pl.
excubit‑os
excubit‑as
excubit‑a
Abl. Pl.
excubit‑is
excubit‑is
excubit‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
excubitur‑us
excubitur‑a
excubitur‑um
Gen. Sg.
excubitur‑i
excubitur‑ae
excubitur‑i
Dat. Sg.
excubitur‑o
excubitur‑ae
excubitur‑o
Akk. Sg.
excubitur‑um
excubitur‑am
excubitur‑um
Abl. Sg.
excubitur‑o
excubitur‑a
excubitur‑o
Nom. Pl.
excubitur‑i
excubitur‑ae
excubitur‑a
Gen. Pl.
excubitur‑orum
excubitur‑arum
excubitur‑orum
Dat. Pl.
excubitur‑is
excubitur‑is
excubitur‑is
Akk. Pl.
excubitur‑os
excubitur‑as
excubitur‑a
Abl. Pl.
excubitur‑is
excubitur‑is
excubitur‑is

Gerundium

Gen.
excuba‑ndi
Dat.
excuba‑ndo
Akk.
excuba‑ndum
Abl.
excuba‑ndo