Konjugation zu «immūtāre, immūtō, immūtāvī, immūtātum»

Konjugation zu «immūtāre, immūtō, immūtāvī, immūtātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
immut‑o
immut‑e‑m
immuta‑ba‑m
immuta‑re‑m
immuta‑b‑o
2. Pers. Sg.
immuta‑s
immut‑e‑s
immuta‑ba‑s
immuta‑re‑s
immuta‑bi‑s
3. Pers. Sg.
immuta‑t
immut‑e‑t
immuta‑ba‑t
immuta‑re‑t
immuta‑bi‑t
1. Pers. Pl.
immuta‑mus
immut‑e‑mus
immuta‑ba‑mus
immuta‑re‑mus
immuta‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
immuta‑tis
immut‑e‑tis
immuta‑ba‑tis
immuta‑re‑tis
immuta‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
immuta‑nt
immut‑e‑nt
immuta‑ba‑nt
immuta‑re‑nt
immuta‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
immut‑or
immut‑e‑r
immuta‑ba‑r
immuta‑re‑r
immuta‑b‑or
2. Pers. Sg.
immuta‑ris
immut‑e‑ris, immut‑e‑re
immuta‑ba‑ris, immuta‑ba‑re
immuta‑re‑ris, immuta‑re‑re
immuta‑be‑ris, immuta‑be‑re
3. Pers. Sg.
immuta‑tur
immut‑e‑tur
immuta‑ba‑tur
immuta‑re‑tur
immuta‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
immuta‑mur
immut‑e‑mur
immuta‑ba‑mur
immuta‑re‑mur
immuta‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
immuta‑mini
immut‑e‑mini
immuta‑ba‑mini
immuta‑re‑mini
immuta‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
immuta‑ntur
immut‑e‑ntur
immuta‑ba‑ntur
immuta‑re‑ntur
immuta‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
immutav‑i
immutav‑eri‑m
immutav‑era‑m
immutav‑isse‑m
immutav‑ero
2. Pers. Sg.
immutav‑isti
immutav‑eri‑s
immutav‑era‑s
immutav‑isse‑s
immutav‑eris
3. Pers. Sg.
immutav‑it
immutav‑eri‑t
immutav‑era‑t
immutav‑isse‑t
immutav‑erit
1. Pers. Pl.
immutav‑imus
immutav‑eri‑mus
immutav‑era‑mus
immutav‑isse‑mus
immutav‑erimus
2. Pers. Pl.
immutav‑istis
immutav‑eri‑tis
immutav‑era‑tis
immutav‑isse‑tis
immutav‑eritis
3. Pers. Pl.
immutav‑erunt, immutav‑ere
immutav‑eri‑nt
immutav‑era‑nt
immutav‑isse‑nt
immutav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
immutat‑us sum
immutat‑us sim
immutat‑us eram
immutat‑us essem
immutat‑us ero
2. Pers. Sg.
immutat‑us es
immutat‑us sis
immutat‑us eras
immutat‑us esses
immutat‑us eris
3. Pers. Sg.
immutat‑us est
immutat‑us sit
immutat‑us erat
immutat‑us esset
immutat‑us erit
1. Pers. Pl.
immutat‑i sumus
immutat‑i simus
immutat‑i eramus
immutat‑i essemus
immutat‑i erimus
2. Pers. Pl.
immutat‑i estis
immutat‑i sitis
immutat‑i eratis
immutat‑i essetis
immutat‑i eritis
3. Pers. Pl.
immutat‑i sunt
immutat‑i sint
immutat‑i erant
immutat‑i essent
immutat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
immutans immutantis
Part. Fut. Akt.
immutaturus a um
Part. Perf. Pass.
immutatus a um
Gerundium
immuta‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
immutandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
immuta
immuta‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
immutare
immuta‑ri, immuta‑rier
Infinitiv Perf.
immutav‑isse
immutat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
immutatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
immutat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
immutans
immutans
immutans
Gen. Sg.
immutant‑is
immutant‑is
immutant‑is
Dat. Sg.
immutant‑i
immutant‑i
immutant‑i
Akk. Sg.
immutant‑em
immutant‑em
immutans
Abl. Sg.
immutant‑e
immutant‑e
immutant‑e
Nom. Pl.
immutant‑es
immutant‑es
immutant‑ia
Gen. Pl.
immutant‑ium
immutant‑ium
immutant‑ium
Dat. Pl.
immutant‑ibus
immutant‑ibus
immutant‑ibus
Akk. Pl.
immutant‑es, immutant‑is
immutant‑es, immutant‑is
immutant‑ia
Abl. Pl.
immutant‑ibus
immutant‑ibus
immutant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
immutat‑us
immutat‑a
immutat‑um
Gen. Sg.
immutat‑i
immutat‑ae
immutat‑i
Dat. Sg.
immutat‑o
immutat‑ae
immutat‑o
Akk. Sg.
immutat‑um
immutat‑am
immutat‑um
Abl. Sg.
immutat‑o
immutat‑a
immutat‑o
Nom. Pl.
immutat‑i
immutat‑ae
immutat‑a
Gen. Pl.
immutat‑orum
immutat‑arum
immutat‑orum
Dat. Pl.
immutat‑is
immutat‑is
immutat‑is
Akk. Pl.
immutat‑os
immutat‑as
immutat‑a
Abl. Pl.
immutat‑is
immutat‑is
immutat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
immutatur‑us
immutatur‑a
immutatur‑um
Gen. Sg.
immutatur‑i
immutatur‑ae
immutatur‑i
Dat. Sg.
immutatur‑o
immutatur‑ae
immutatur‑o
Akk. Sg.
immutatur‑um
immutatur‑am
immutatur‑um
Abl. Sg.
immutatur‑o
immutatur‑a
immutatur‑o
Nom. Pl.
immutatur‑i
immutatur‑ae
immutatur‑a
Gen. Pl.
immutatur‑orum
immutatur‑arum
immutatur‑orum
Dat. Pl.
immutatur‑is
immutatur‑is
immutatur‑is
Akk. Pl.
immutatur‑os
immutatur‑as
immutatur‑a
Abl. Pl.
immutatur‑is
immutatur‑is
immutatur‑is

Gerundium

Gen.
immuta‑ndi
Dat.
immuta‑ndo
Akk.
immuta‑ndum
Abl.
immuta‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
immutand‑us
immutand‑a
immutand‑um
Gen. Sg.
immutand‑i
immutand‑ae
immutand‑i
Dat. Sg.
immutand‑o
immutand‑ae
immutand‑o
Akk. Sg.
immutand‑um
immutand‑am
immutand‑um
Abl. Sg.
immutand‑o
immutand‑a
immutand‑o
Nom. Pl.
immutand‑i
immutand‑ae
immutand‑a
Gen. Pl.
immutand‑orum
immutand‑arum
immutand‑orum
Dat. Pl.
immutand‑is
immutand‑is
immutand‑is
Akk. Pl.
immutand‑os
immutand‑as
immutand‑a
Abl. Pl.
immutand‑is
immutand‑is
immutand‑is