Deklination zu «libīdo libīdinis, f»

Deklination zu «libīdo libīdinis, f»

Deklination

Nom. Sg.
libido, lubido
Gen. Sg.
libidin‑is, lubidinis
Dat. Sg.
libidin‑i, libidinei
Akk. Sg.
libidin‑em, lubidinem
Abl. Sg.
libidin‑e, lubidine
Nom. Pl.
libidin‑es, lubidines
Gen. Pl.
libidin‑um, lubidinum
Dat. Pl.
libidin‑ibus, lubidinibus
Akk. Pl.
libidin‑es, libidin‑is
Abl. Pl.
libidin‑ibus, lubidinibus